Diğer Üniversitelerin Mensupları

Üyelik (Sadece öğretim üyeleri)

Diğer Üniversitelerin Mensuplarının Bilgi Merkezi'nden yararlanabilmeleri için gerekli üyelik esasları, üniversiteler arasında yapılan ikili protokollerle düzenlenir.

Protokol yapılmayan üniversitelerin, sadece öğretim üyeleri bireysel üyelik için hafta içi normal çalışma saatlerinde, "Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu"nu doldurarak başvuruda  bulunabilirler.  

Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.

Uygun görülenler, kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile "Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı" doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.

İşlemlerini tamamlayanlara bir yıl süreli kimlik kartı verilir ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

Üyelik süresi tamamlananlar, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek Üniversiteye girişi engellenir. Üyelik süresi dolanlar, üyelik süresini yenileme başvurusunda bulunabilirler.

Yararlanma kurallarına uymayanların üyelikleri iptal edilir; kimlik kartları geri alınır ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.

Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Danışma ve Bilgilendirme

Diğer Üniversitelerin Mensupları, tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programı isteyebilirler.

Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 

Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.

Ödünç Alma ve Yararlanma

Üye olan Diğer Üniversitelerin Mensupları, 15 gün süre ile 2 adet kitap,  ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, aynı süreler ile bir kez daha yenileyebilirler.

Koleksiyonlardan yararlanma ve ödünç alma hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür; 

 • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"dan Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilir ve kullanıcı adına çıkarılmış olan kimlik kartı ile ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayanlar ödünç alamazlar. 
 • "Faculty Reserve Collection", "Student Reserve Collection" ve "Slide Collection"dan yararlanamazlar.
 • "Reference Collection", "Serials Collection" ve "Multimedia Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
 • "Rare Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde ve denetimli olarak yararlanabilirler. 
 • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Bu bilgi kaynaklarına kampüs dışından erişemezler.
 • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"daki ödünç alınabilen bilgi kaynaklarının uzatılma ve ayırtılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler.
 • "Multimedia Collection" dışındaki koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan  bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme cezası alınmaz. 
 • Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan ceza bedeli" uygulanır. Ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.  
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcılar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.
 • Ödünç alınacak bilgi kaynaklarının sayısı, süresi, gecikenlerin ceza miktarı ile kaybedilen ve hasar görenlere uygulanacak işlem bedeli her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman  için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.

Doküman Sağlama 

Diğer Üniversitelerin Mensuplarının doküman sağlama istekleri, Bilgi Merkezi koleksiyonu ile sınırlıdır. Yurtiçi ve yurtdışı doküman sağlama isteğinde bulunamazlar. 

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

Diğer Üniversitelerin Mensupları, yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.

Çoğaltma

Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.