Kamu Kurumları ve STKlar

Üyelik

Kamu Kurumları, hafta içi normal çalışma saatlerinde, "Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu"nu doldurarak hizmet ve olanaklardan yararlanmak için üyelik başvurusunda bulunabilirler.  

Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.

Uygun görülenlere, kimlik kartı hazırlanarak iki haftaya kadar, bedelsiz kullanım izni verilir ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

Yararlanma süresi tamamlananlar, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcının Üniversiteye girişi engellenir.

Kullanıcılarının süresi dolan Kamu Kurumları, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.

Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan Kurumların yararlanma izni iptal edilir. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.

Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Danışma ve Bilgilendirme

Kamu Kurumları, tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.

Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 

Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.

Ödünç Alma ve Yararlanma

Kamu Kurumları, hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler. Bilgi kaynağı ödünç alamazlar.

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

Hizmetlerden yararlanamazlar.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma

Kamu Kurumları, yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.

Doküman Sağlama 

Kamu Kurumları doküman sağlama istekleri, Bilgi Merkezi koleksiyonu ile sınırlıdır. Yurtiçi ve yurtdışı doküman sağlama isteğinde bulunamazlar. 

Çoğaltma

Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler