Dış Kullanıcılar

Kurallar

Sanayi ve Ticaret Kuruluşları, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından paketler doğrultusunda yararlanabilirler. Yararlanma olanakları paketlere göre aşağıda verilmiştir:

 

Veritabanları

 

               

Üyelik

Yerinde Yararlanma

Danışma ve Bilgilendirme

Çoğaltma

Ödünç Alma

Yerinde Yararlanma

Tarama İsteyebilme

Tutar

Paket 1 3 kişi     2.000TL
+ KDV
Paket 2 3 kişi 30 gün />
6 kitap
  3.600TL
+ KDV
Paket 3 5 kişi 30 gün /
6 kitap
4.000TL
+ KDV

Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından yararlanabilmek için, seçilen paket doğrultusunda "Üyelik" formunun doldurulması gereklidir. Üyelik başvurusu uygun görülen kurumlar, üyelik aidatını ödedikten sonra, 1 yıl süre ile hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

Yukarıda belirtilen üyelik paketlerinin dışında farklı istekleriniz olursa reference@sabanciuniv.edu adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üyelik

Bilgi Merkezi tarafından sağlanan hizmet ve olanakları kullanmak isteyen Sanayi ve Ticaret Kuruluşları, hafta içi mesai saatlerinde Bilgi Merkezi Üyelik Formunu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Üyelik için uygun görülmeyen kişilere durum, e-posta ile bildirilir. 

Uygun görülen kişiler, kimlik belgesinin fotokopisini ve bir adet vesikalık fotoğraflarını gönderip Üyelik Aidatları sayfasında yer alan ödemeyi gerçekleştirerek üyelik sürecine başlarlar.

Gerekli işlemleri tamamlayan kuruluşlara, 1 yıl süreyle paket türüne göre aynı anda 3 ya da 5 Geçici Tanıtım ve Giriş Kartı verilir. Kimlik kartlarına sahip kurumsal kullanıcılar, "Bilgi Merkezi Genel Kural Dokümanı”na tabi olarak hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

Üyelik başvurusu uygun görülen kullanıcılar, seçtikleri üyelik doğrultusunda, üyelik aidatını ödedikten sonra, hizmet ve olanaklardan 1 yıl süre ile yararlanabilirler.

Üyelik süresi sona eren kurumsal kullanıcılar, kimlik kartlarını iade etmek zorundadırlar. Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. İlgili kurumlara, uyarılara rağmen kimlik kartlarını iade etmeyen kurumsal kullanıcılar bildirilir. Söz konusu kimlik kartları bir hafta içinde iade edilmezse, Güvenlik Bölümü bilgilendirilir ve bu kullanıcıların Üniversiteye girmesine izin verilmez.

Kurumlar, üyelik sürelerinin uzatılması için müracaat edebilir. Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler. 

Hizmetlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar, üye olma hakkına sahip olan kurumların sorumluluğu altındadır. Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur. 

Kullanıcıların hizmetlerle ilgili kurallara uymamaları durumunda, hizmetlerin kullanımıyla ilgili kurumlara verilen izin, iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Bahsi söz konusu kuruluşların daha sonraki üyelik başvuruları ise 3 yıl süreyle kabul edilmeyecektir. Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. 

Üyelerin faydalanacağı hizmetleri ile yıllık üyelik ücretleri her yılın ilk gününden önce "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından belirlenir ve bu talimatlar Rektör’ün onayından sonra uygulanır. Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu (IIC-C810-02)" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır. 

Sanayi ve Ticaret Kuruluşları Bilgi Kaynağı Talebinde bulunamaz ve Eğitim Materyali Üretimi Hizmetinden yararlanamazlar.

Referans Hizmetleri

Sanayi ve Ticaret Kuruluşları oryantasyon programlarından faydalanabilir. Bilgi Merkezi'nin erişimine olanak sağladığı Online Katalog ile birlikte Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişilebilir ve kaynakların kullanımı ile ilgili yardım talep edebilirler.

Ödünç Alma ve Yararlanma

 • Sanayi ve Ticaret Kuruluşları 30 gün boyunca 6 kitap ödünç alabilir ve başkaları tarafından talep edilmedikçe aynı dönem için bir kez daha bu kaynakların süresini yenileyebilirler.

 • Koleksiyonların kullanımı ve ödünç alınmasına ilişkin hizmetler aşağıdaki şekilde yürütülmektedir:

Aşağıdaki kaynakları hem Bilgi Merkezi'nde yerinde kullanabilirler hem ödünç alınabilir:

 • Açık raf sisteminde düzenlenmiş "Genel Koleksiyon"
 • Bilgi kaynaklarının büyüklüğü nedeniyle farklı bir yerde saklanan "Oversize Koleksiyonu”

Yalnızca Bilgi Merkezi içinde ve gözetim altında olmak kaydıyla kullanabilirler:

 • Nadir bilgi kaynaklarından oluşan "Nadir Eserler Koleksiyonu"

Elektronik dergiler ve birçok veritabanı, günün 24 saati kampüs içinde erişime açıktır, bu kaynaklara kampüs dışından erişim sağlanmamaktadır.

Aşağıdaki koleksiyonları yalnızca Bilgi Merkezi'nde kullanabilirler:

 • Referans amacıyla düzenlenen "Referans Koleksiyonu";
 • Dergilerin güncel ve eski sayılarından oluşan "Süreli Yayınlar Koleksiyonu";
 • Formatından dolayı özel bir düzenleme gerektiren "Multimedya Koleksiyonu".

Aşağıdaki koleksiyonları kullanamazlar:

 • Sadece öğretim üyelerinin kişisel kullanımı için öğretim üyeleri tarafından kurulan "Öğretim Üyesi Rezerv Koleksiyonu";
 • Eğitim programlarını desteklemek amacıyla öğretim üyeleri tarafından kurulan "Öğrenci Rezerv Koleksiyonu";
 • Eğitim programını desteklemek amacıyla düzenlenen "Slayt Koleksiyonu".

Aşağıdaki hizmetlerden yararlanamazlar:

 • Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL),
 • Doküman Sağlama,
 • Haftalık Duyuru hizmetinden yararlanamazlar.

Ödünç alınan kaynakların sürelerinin uzatılması ve bilgi kaynaklarının ayırtma istekleri için reference@sabanciuniv.edu adresine e-posta gönderilir.

Koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına “Ödünç Verme Prosedürü (PIC-C840-0201)”  doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme bedeli alınmaz.  

Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için “Ödünç Verme Prosedürü (PIC-C840-0201)” doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan gecikme bedeli" uygulanır. Gecikme bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.   

Ödünç alınan kaynaklar, iade tarihinden itibaren 60 gün içinde iade edilmezse "kayıp" olarak kabul edilir.

Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için  “Ödünç Verme Prosedürü (PIC-C840-0201)” doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. 

İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kurumlar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.

Ödünç alınacak bilgi kaynaklarının sayısı, süresi, gecikenlerin gecikme bedeli miktarı ile kaybedilen ve hasar görenlere uygulanacak işlem bedeli her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu (IIC-C810-02)" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Çoğaltma

Sanayi ve Ticaret Kuruluşları telif hakkı kurallarına uygun olarak gerekli ödemeleri yaparak fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

Üyelik

 

 • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından "Paket 1" doğrultusunda yararlanmak isteyen kuruluşlar, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler. 
 • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
 • Uygun görülenler,  kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.
 • İşlemleri tamamlayan Kurumlara aynı anda kullanılabilecek en çok 3 adet, 1 yıl süreli kimlik kartı verilir. 
 • Kimlik kartına sahip olan kurum kullanıcıları, Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
 • Kurumlar, Bilgi Merkezi'nden kendi adına yararlanan kullanıcılarını yılda iki kez değiştirebilirler.
 • Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcıların Üniversiteye girişi engellenir.
 • Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler.
 • Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur.
 • Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde Bilgi Merkezi Danışma Kurulu tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.
Danışma ve Bilgilendirme
 
 • Hizmet ve olanakların tanıtıldığı, genel oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Bilgi ve belgelere erişim için destek isteyebilirler.
 • Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 
 • Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.
Ödünç Alma ve Yararlanma

Bu paketten yararlanan kullanıcılar aşağıdaki hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler.

 • Bilgi kaynaklarını yerinde inceleyebilirler, ödünç alamazlar. Basılı bilgi kaynaklarından telif hakları kuralları doğrultusunda, ücretini ödeyerek basılı kopyasını alabilirler.
 • Veritabanlarında her tür tarama yapabilir, sonuçlarını görebilir, istedikleri e-posta adresine makaleleri gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
 • Basılı dergileri inceleyebilir ve ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
 • Elektronik dergilerin içeriğine erişebilir, makaleleri inceleyebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
Multimedya ve Grup Çalışma Odaları
Kareller ve Ekipmanlar

 
 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman  için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve bedel ödeninceye kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Doküman Sağlama Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamazlar.
Çoğaltma Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

 

Üyelik
 • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından "Paket 2" doğrultusunda yararlanmak isteyen kuruluşlar, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler. 
 • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
 • Uygun görülenler,  kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.
 • İşlemleri tamamlayan Kurumlara aynı anda kullanılabilecek en çok 3 adet, 1 yıl süreli kimlik kartı verilir. 
 • Kimlik kartına sahip olan kurum kullanıcıları, Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
 • Kurumlar, Bilgi Merkezi'nden kendi adına yararlanan kullanıcılarını yılda iki kez değiştirebilirler.
 • Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcıların Üniversiteye girişi engellenir.
 • Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler.
 • Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur.
 • Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde Bilgi Merkezi Danışma Kurulu tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.
Danışma ve Bilgilendirme
 • Hizmet ve olanakların tanıtıldığı, genel oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Bilgi ve belgelere erişim için destek isteyebilirler.
 • Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 
 • Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.
Ödünç Alma ve Yararlanma

Ödünç Alma Hizmetleri

Paket 2 kullanıcıları, kaynaklardan yerinde yararlanacağı gibi, 30 gün süre ile adet kitap ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, aynı süreler ile bir kez daha yenileyebilirler.

Koleksiyonlardan yararlanma ve ödünç alma hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür;

 • " Book Collection" ve " Oversize Book Collection "dan Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilir ve kurum adına çıkarılmış olan kimlik kartı ile ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayanlar ödünç alamazlar.
 • "Faculty Reserve Collection", "Student Reserve Collection" ve "Slide Collection"dan yararlanamazlar.
 • "Reference Collection", "Serials Collection" ve "Multimedia Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler. 
 • "Rare Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde ve denetimli olarak yararlanabilirler.
 • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Bu bilgi kaynaklarına kampüs dışından erişemezler
 • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"daki ödünç alınabilen bilgi kaynaklarının uzatılma ve ayırtılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler.
 • "Multimedia Collection" dışındaki koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan  bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme cezası alınmaz.
 • Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan ceza bedeli" uygulanır. Ceza bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.  
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kurumlar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.

Yararlanma Hizmetleri

Bu paketten yararlanan kullanıcılar aşağıdaki hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler.

 • Elektronik dergilerin içeriğine erişebilir, makaleleri inceleyebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
 • Veritabanlarında her tür tarama yapabilir, sonuçlarını görebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
 • Basılı dergileri inceleyebilir ve ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
Multimedya ve Grup Çalışma Odaları
Kareller ve Ekipmanlar
 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman  için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve bedel ödeninceye kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Doküman Sağlama Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamazlar.
Çoğaltma Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

 

Üyelik

 • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından "Paket 3" doğrultusunda yararlanmak isteyen kuruluşlar, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler. 
 • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
 • Uygun görülenler,  kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.
 • İşlemleri tamamlayan Kurumlara aynı anda kullanılabilecek en çok 5 adet, 1 yıl süreli kimlik kartı verilir. 
 • Kimlik kartına sahip olan kurum kullanıcıları, Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
 • Kurumlar, Bilgi Merkezi'nden kendi adına yararlanan kullanıcılarını yılda iki kez değiştirebilirler.
 • Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcıların Üniversiteye girişi engellenir.
 • Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler.
 • Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur.
 • Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
Danışma ve Bilgilendirme
 • Hizmet ve olanakların tanıtıldığı, genel oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Bilgi ve belgelere erişim için destek isteyebilirler.
 • Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir.
 • Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.
Ödünç Alma   ve Yararlanma

Ödünç Alma Hizmetleri

Paket 3 kullanıcıları,  kaynaklardan yerinde yararlanacağı gibi, 30 gün süre ile adet kitap ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, aynı süreler ile bir kez daha yenileyebilirler.

Koleksiyonlardan yararlanma ve ödünç alma hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür;

 • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"dan Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilir ve kurum adına çıkarılmış olan kimlik kartı ile ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayanlar ödünç alamazlar.
 • "Faculty Reserve Collection", "Student Reserve Collection" ve "Slide Collection"dan yararlanamazlar.
 • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Bu bilgi kaynaklarına kampüs dışından erişemezler.
 • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"daki ödünç alınabilen bilgi kaynaklarının uzatılma ve ayırtılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler.
 • "Multimedia Collection" dışındaki koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan  bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme cezası alınmaz.
 • Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan ceza bedeli" uygulanır. Ceza bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kurumlar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.​​

Yararlanma Hizmetleri

Bu paket kapsamında kullanıcılar aşağıdaki hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

Bilgi Merkezi'ne gelerek;

 • Elektronik dergilerin içeriğine erişebilir, makaleleri inceleyebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler. Veritabanlarında her tür tarama yapabilir, sonuçlarını görebilir, istedikleri makaleleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
 • Basılı dergileri inceleyebilir ve ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.

Bilgi Merkezi'ne gelmeden;

 • Sabancı Üniversitesi koleksiyonunda bulunan elektronik dergilerden, sınırsız sayıda makaleyi elektronik olarak isteyebilirler. Sabancı Üniversitesi koleksiyonunda bulunan veritabanlarında istenilen konularda tarama yapılmasını ve sonuçlarının bildirilmesini isteyebilirler.
 • Sabancı Üniversitesi koleksiyonunda bulunan basılı bilgi kaynaklarından, telif hakları kuralları doğrultusunda, ücretini ödeyerek fotokopi isteyebilirler.
Multimedya ve Grup Çalışma Odalarından, Kareller ve Ekipmanlardan Yararlanma 
 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir. Multimedya ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve bedel ödeninceye kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Doküman Sağlama Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamazlar.
Çoğaltma Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

 

Üyelik (Sadece öğretim üyeleri)

Diğer Üniversitelerin Mensuplarının Bilgi Merkezi'nden yararlanabilmeleri için gerekli üyelik esasları, üniversiteler arasında yapılan ikili protokollerle düzenlenir.

Protokol yapılmayan üniversitelerin, sadece öğretim üyeleri bireysel üyelik için hafta içi normal çalışma saatlerinde, "Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu"nu doldurarak başvuruda  bulunabilirler.  

Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.

Uygun görülenler, kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile "Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı" doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.

İşlemlerini tamamlayanlara bir yıl süreli kimlik kartı verilir ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

Üyelik süresi tamamlananlar, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek Üniversiteye girişi engellenir. Üyelik süresi dolanlar, üyelik süresini yenileme başvurusunda bulunabilirler.

Yararlanma kurallarına uymayanların üyelikleri iptal edilir; kimlik kartları geri alınır ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.

Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Danışma ve Bilgilendirme

Diğer Üniversitelerin Mensupları, tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programı isteyebilirler.

Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 

Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.

Ödünç Alma ve Yararlanma

Üye olan Diğer Üniversitelerin Mensupları, 15 gün süre ile 2 adet kitap,  ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, aynı süreler ile bir kez daha yenileyebilirler.

Koleksiyonlardan yararlanma ve ödünç alma hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür; 

 • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"dan Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilir ve kullanıcı adına çıkarılmış olan kimlik kartı ile ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayanlar ödünç alamazlar. 
 • "Faculty Reserve Collection", "Student Reserve Collection" ve "Slide Collection"dan yararlanamazlar.
 • "Reference Collection", "Serials Collection" ve "Multimedia Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
 • "Rare Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde ve denetimli olarak yararlanabilirler. 
 • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Bu bilgi kaynaklarına kampüs dışından erişemezler.
 • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"daki ödünç alınabilen bilgi kaynaklarının uzatılma ve ayırtılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler.
 • "Multimedia Collection" dışındaki koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan  bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme cezası alınmaz. 
 • Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan ceza bedeli" uygulanır. Ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.  
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcılar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.
 • Ödünç alınacak bilgi kaynaklarının sayısı, süresi, gecikenlerin ceza miktarı ile kaybedilen ve hasar görenlere uygulanacak işlem bedeli her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman  için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.

Doküman Sağlama 

Diğer Üniversitelerin Mensuplarının doküman sağlama istekleri, Bilgi Merkezi koleksiyonu ile sınırlıdır. Yurtiçi ve yurtdışı doküman sağlama isteğinde bulunamazlar. 

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

Diğer Üniversitelerin Mensupları, yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.

Çoğaltma

Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

Üyelik

 • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından yararlanmak için hafta içi normal çalışma saatlerinde, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak başvuruda bulunabilirler.  
 • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
 • Uygun görülenlere, günlük yararlanma izni verilir ve Bilgi Merkezi'nden "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
 • Daha uzun süre yararlanmak isteyenlerden istekleri uygun görülenler, "Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı" doğrultusunda üyelik aidatını ödeyerek 3 aylık üyelik işlemlerini başlatırlar. İşlemlerini tamamlayanlar için Kampüs ana giriş kapısının e-posta adresine dış kullanıcının adının ve üyelik bitiş tarihinin bilgisi, kullanıcının e-posta adresine de Cc yapılarak, gönderilir.
 • Yararlanma süresi tamamlananlar, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenlerin, Güvenlik Bölümü'ne bildirilerek Üniversiteye girişi engellenir. Süresi dolanlar, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.
 • Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Danışma ve Bilgilendirme

Diğer Dış Kullanıcılar, tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.

Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 

Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.

Ödünç Alma ve Yararlanma

Hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler. Bilgi kaynağı ödünç alamazlar.

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

Hizmetlerden yararlanamazlar.

Doküman Sağlama 

Yurt içi ve yurt dışı doküman sağlama isteğinde bulunamazlar.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

Yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.

Çoğaltma

Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

Üyelik

Kamu Kurumları, hafta içi normal çalışma saatlerinde, "Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu"nu doldurarak hizmet ve olanaklardan yararlanmak için üyelik başvurusunda bulunabilirler.  

Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.

Uygun görülenlere, kimlik kartı hazırlanarak iki haftaya kadar, bedelsiz kullanım izni verilir ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

Yararlanma süresi tamamlananlar, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcının Üniversiteye girişi engellenir.

Kullanıcılarının süresi dolan Kamu Kurumları, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.

Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan Kurumların yararlanma izni iptal edilir. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.

Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Danışma ve Bilgilendirme

Kamu Kurumları, tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.

Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 

Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.

Ödünç Alma ve Yararlanma

Kamu Kurumları, hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler. Bilgi kaynağı ödünç alamazlar.

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

Hizmetlerden yararlanamazlar.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma

Kamu Kurumları, yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.

Doküman Sağlama 

Kamu Kurumları doküman sağlama istekleri, Bilgi Merkezi koleksiyonu ile sınırlıdır. Yurtiçi ve yurtdışı doküman sağlama isteğinde bulunamazlar. 

Çoğaltma

Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler

Uyarı: Mezunlarımız, Bilgi Merkezi‘ne üye olmaları durumunda dahi, Bilgi Merkezi'nin elektronik kaynaklarına veritabanları sağlayıcılarıyla yapılan lisans anlaşmaları gereği kampüs dışından erişememektedirler. Mezunlarımız, veritabanları listemizde yer alan ve açık erişim olanağı sağlayan Project MUSE ve SAGE veritabanlarını kullanabilmektedirler.

 

Üyelik

 • Üniversite tarafından verilen kimlik ile hizmet ve olanaklardan "Yerinde yararlanma nitelikli üyelik hakkı" kazanır ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
 • Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak ve Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda yıllık üyelik aidatını ödeyerek Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı kazanırlar. SUMED üyesi olan mezunlara da aynı işlem uygulanır ve üyelik aidatının üçte birini öderler.
 • Yıllık üyelik süresi dolanlar, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.
 • Yararlanma kurallarına uymayanların ödünç bilgi kaynağı almalarına olanak sağlayan üyelikleri iptal edilir. Daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez. 

Danışma ve Bilgilendirme

 • Tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Ödünç Alma ve Yararlanma

 • 30 gün süre ile 2 adet kitap, 7 gün süre ile 1  ciltli süreli yayın, 3 gün süre ile 1 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçe bir kez daha yenileyebilirler. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamaz.
 • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
 • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
 • Aşağıdaki durumlar için geri çağırma uygulaması yapılır.
  • Acil ihtiyaç duyulan kitaplar, aşağıda belirtildiği şekilde geri çağrılır.
  • Eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan fazla kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 1 hafta içinde, eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan az kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten  en geç 10 gün sonra iade edilmesi gereklidir.
  • Kitabın geç iade edilmesi durumunda ceza işlemi uygulanır ve kitap belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
 • Ödünç alınan multimedya bilgi kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde  yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Kaynağın geç iade edilmesi durumunda  ceza işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden  yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
 • Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır.
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
 • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Multimedya, Grup Çalışma Odaları ve Ekipmanlarından Yararlanma

 • Bilgi Merkezine üye olan mezunlar multimedya ve grup çalışma odalarından rezervasyon yapılmasını ödünç verme bankosundan isteyebilirler. Multimedya ve grup çalışma odalarından yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya ve Grup Çalışma odalarının anahtarı, kullanılacak kulaklık, video / DVD player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç verme hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Multimedya ve grup çalışma odaları ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.  

Doküman Sağlama

 • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, Makale İstek formu doldurularak şahsen yapılır.
 • İstekler için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır.
 • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Sağlanan makale geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılır ve dokümanlarını 2 hafta içerisinde almayanlara;
  makale bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamayacağı ve makalenin imha edileceği ve yeni makale isteklerinin kabul edilmeyeceği bildirilir.
 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
 • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Çoğaltma

 • Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı Cemil Copy'e iletmeniz gerekmektedir.

Önemli not: Bilgi Merkezi‘ne üye olunması durumunda dahi Mezunlarımız, Bilgi Merkezi'nin elektronik kaynaklarına -veritabanları sağlayıcılarıyla yapılan lisans anlaşmaları gereği- kampüs dışından erişememektedirler. Mezunlarımız veritabanları listemizde yer alan ve açık erişim olanağı sağlayan Project MUSE, HS Talks ve SAGE veritabanlarında araştırma yapabilmektedirler. Daha fazla bilgi için SSS'yi ziyaret edebilirsiniz.

Uyarı:SU Emeklilerimiz, Bilgi Merkezi‘ne üye olmaları durumunda dahi, Bilgi Merkezi'nin elektronik kaynaklarına veritabanları sağlayıcılarıyla yapılan lisans anlaşmaları gereği kampüs dışından erişememektedirler.

 

Üyelik

 • Üniversite tarafından verilen kimlik ile hizmet ve olanaklardan "Yerinde yararlanma nitelikli üyelik hakkı" kazanır ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
 • Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak ve Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda yıllık üyelik aidatını ödeyerek "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" kazanırlar.
 • Yıllık üyelik süresi dolanlar, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.
 • Yararlanma kurallarına uymayanların ödünç bilgi kaynağı almalarına olanak sağlayan üyelikleri iptal edilir. Daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.

Danışma ve Bilgilendirme

 • Tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz. 

Ödünç Alma ve Yararlanma

 • 30 gün süre ile 2 adet kitap, 7 gün süre ile 1  ciltli süreli yayın, 3 gün süre ile 1 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçe bir kez daha yenileyebilirler. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme bedeli alınmaz. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Ücretleri Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve gecikme ücreti ödenene kadar ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamaz. Aynı zamanda Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz.
 • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
 • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
 • Aşağıdaki durumlar için geri çağırma uygulaması yapılır. 
 • Acil ihtiyaç duyulan kitaplar,  aşağıda belirtildiği şekilde geri çağrılır.
 • Eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan fazla kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 1 hafta içinde, eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan az kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten  en geç 10 gün sonra iade edilmesi gereklidir.
 • Kitabın geç iade edilmesi durumunda gecikme bedeli işlemi uygulanır ve kitap belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve gecikme ücreti ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
 • Ödünç alınan multimedya bilgi kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Kaynağın geç iade edilmesi durumunda gecikme bedeli işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden   yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
 • Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için "Gecikme Ücretleri Dokümanı" doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır.
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
 • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını multimedya ödünç verme bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Ücretleri Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç verme hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Multimedya / grup çalışma odaları, kareller ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Doküman Sağlama

 • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, Makale İstek Formu doldurularak şahsen yapılır.
 • İstekler için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır.
 • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Sağlanan makale geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılır ve makalelerini 2 hafta içerisinde almayanlara;
 • Makale bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamayacağı ve dokümanın imha edileceği ve yeni makale isteklerinin kabul edilmeyeceği bildirilir.
 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için gecikme bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
 • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Çoğaltma

 • Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı Cemil Copy'ye iletmeniz gerekmektedir.

  Üyelik başvurusu

  KURUM ADINA KULLANACAKLAR
  1. Kullanıcı
  1. Kullanıcı
  2. Kullanıcı
  2. Kullanıcı
  3. Kullanıcı
  3. Kullanıcı
  4. Kullanıcı
  5. Kullanıcı

  Dış kullanıcılarımız, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından saat 23:00'a kadar yerinde yararlanabilirler.

  Sadece öğretim üyeleri için

  KİŞİSEL BİLGİLER

  Dış kullanıcılarımız, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından saat 23:00'a kadar yerinde yararlanabilirler.

  Dış kullanıcılarımız, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından saat 23:00'a kadar yerinde yararlanabilirler.

  KURUM BILGILERI

  KURUM ADINA YARARLANAN

  Dış kullanıcılarımız, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından saat 23:00'a kadar yerinde yararlanabilirler.

  Dış kullanıcılarımız, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından saat 23:00'a kadar yerinde yararlanabilirler.

  Dış kullanıcılar kaynakları yerinde kullanarak günübirlik araştırma yapabilirler. Bunun için, ziyaretlerinin sebebi ile birlikte randevu taleplerini e-posta (reference@sabanciuniv.edu) ile Bilgi Merkezi’ne iletmeleri gerekir. Randevu talebi uygun görülen dış kullanıcılar Bilgi Merkezi’nden günlük olarak yararlanabilirler. Randevu almayan kullanıcılar Bilgi Merkezi’nden yararlanamazlar.

  Daha uzun süreli kullanımlar ve/veya ödünç alma hakkı için Bilgi Merkezi’ne üye olmak gerekmektedir.

  Yapılan lisans anlaşmaları gereği dış kullanıcıların veritabanlarına kampus dışı erişim imkanları bulunmamaktadır.

  BM çalışma saatleri için tıklayınız.

  Üyelik Türleri

  Sanayi ve Ticaret Kuruluşları, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından paketler doğrultusunda yararlanabilirler. Yararlanma olanakları paketlere göre aşağıda verilmiştir:

   

  Veritabanları

   

                 

  Üyelik

  Yerinde Yararlanma

  Danışma ve Bilgilendirme

  Çoğaltma

  Ödünç Alma

  Yerinde Yararlanma

  Tarama İsteyebilme

  Tutar

  Paket 1 3 kişi     2.000TL
  + KDV
  Paket 2 3 kişi 30 gün />
  6 kitap
    3.600TL
  + KDV
  Paket 3 5 kişi 30 gün /
  6 kitap
  4.000TL
  + KDV

  Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından yararlanabilmek için, seçilen paket doğrultusunda "Üyelik" formunun doldurulması gereklidir. Üyelik başvurusu uygun görülen kurumlar, üyelik aidatını ödedikten sonra, 1 yıl süre ile hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

  Yukarıda belirtilen üyelik paketlerinin dışında farklı istekleriniz olursa reference@sabanciuniv.edu adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Üyelik

  Bilgi Merkezi tarafından sağlanan hizmet ve olanakları kullanmak isteyen Sanayi ve Ticaret Kuruluşları, hafta içi mesai saatlerinde Bilgi Merkezi Üyelik Formunu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler.

  Üyelik için uygun görülmeyen kişilere durum, e-posta ile bildirilir. 

  Uygun görülen kişiler, kimlik belgesinin fotokopisini ve bir adet vesikalık fotoğraflarını gönderip Üyelik Aidatları sayfasında yer alan ödemeyi gerçekleştirerek üyelik sürecine başlarlar.

  Gerekli işlemleri tamamlayan kuruluşlara, 1 yıl süreyle paket türüne göre aynı anda 3 ya da 5 Geçici Tanıtım ve Giriş Kartı verilir. Kimlik kartlarına sahip kurumsal kullanıcılar, "Bilgi Merkezi Genel Kural Dokümanı”na tabi olarak hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

  Üyelik başvurusu uygun görülen kullanıcılar, seçtikleri üyelik doğrultusunda, üyelik aidatını ödedikten sonra, hizmet ve olanaklardan 1 yıl süre ile yararlanabilirler.

  Üyelik süresi sona eren kurumsal kullanıcılar, kimlik kartlarını iade etmek zorundadırlar. Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. İlgili kurumlara, uyarılara rağmen kimlik kartlarını iade etmeyen kurumsal kullanıcılar bildirilir. Söz konusu kimlik kartları bir hafta içinde iade edilmezse, Güvenlik Bölümü bilgilendirilir ve bu kullanıcıların Üniversiteye girmesine izin verilmez.

  Kurumlar, üyelik sürelerinin uzatılması için müracaat edebilir. Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler. 

  Hizmetlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar, üye olma hakkına sahip olan kurumların sorumluluğu altındadır. Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur. 

  Kullanıcıların hizmetlerle ilgili kurallara uymamaları durumunda, hizmetlerin kullanımıyla ilgili kurumlara verilen izin, iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Bahsi söz konusu kuruluşların daha sonraki üyelik başvuruları ise 3 yıl süreyle kabul edilmeyecektir. Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. 

  Üyelerin faydalanacağı hizmetleri ile yıllık üyelik ücretleri her yılın ilk gününden önce "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından belirlenir ve bu talimatlar Rektör’ün onayından sonra uygulanır. Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu (IIC-C810-02)" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır. 

  Sanayi ve Ticaret Kuruluşları Bilgi Kaynağı Talebinde bulunamaz ve Eğitim Materyali Üretimi Hizmetinden yararlanamazlar.

  Referans Hizmetleri

  Sanayi ve Ticaret Kuruluşları oryantasyon programlarından faydalanabilir. Bilgi Merkezi'nin erişimine olanak sağladığı Online Katalog ile birlikte Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişilebilir ve kaynakların kullanımı ile ilgili yardım talep edebilirler.

  Ödünç Alma ve Yararlanma

  • Sanayi ve Ticaret Kuruluşları 30 gün boyunca 6 kitap ödünç alabilir ve başkaları tarafından talep edilmedikçe aynı dönem için bir kez daha bu kaynakların süresini yenileyebilirler.

  • Koleksiyonların kullanımı ve ödünç alınmasına ilişkin hizmetler aşağıdaki şekilde yürütülmektedir:

  Aşağıdaki kaynakları hem Bilgi Merkezi'nde yerinde kullanabilirler hem ödünç alınabilir:

  • Açık raf sisteminde düzenlenmiş "Genel Koleksiyon"
  • Bilgi kaynaklarının büyüklüğü nedeniyle farklı bir yerde saklanan "Oversize Koleksiyonu”

  Yalnızca Bilgi Merkezi içinde ve gözetim altında olmak kaydıyla kullanabilirler:

  • Nadir bilgi kaynaklarından oluşan "Nadir Eserler Koleksiyonu"

  Elektronik dergiler ve birçok veritabanı, günün 24 saati kampüs içinde erişime açıktır, bu kaynaklara kampüs dışından erişim sağlanmamaktadır.

  Aşağıdaki koleksiyonları yalnızca Bilgi Merkezi'nde kullanabilirler:

  • Referans amacıyla düzenlenen "Referans Koleksiyonu";
  • Dergilerin güncel ve eski sayılarından oluşan "Süreli Yayınlar Koleksiyonu";
  • Formatından dolayı özel bir düzenleme gerektiren "Multimedya Koleksiyonu".

  Aşağıdaki koleksiyonları kullanamazlar:

  • Sadece öğretim üyelerinin kişisel kullanımı için öğretim üyeleri tarafından kurulan "Öğretim Üyesi Rezerv Koleksiyonu";
  • Eğitim programlarını desteklemek amacıyla öğretim üyeleri tarafından kurulan "Öğrenci Rezerv Koleksiyonu";
  • Eğitim programını desteklemek amacıyla düzenlenen "Slayt Koleksiyonu".

  Aşağıdaki hizmetlerden yararlanamazlar:

  • Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL),
  • Doküman Sağlama,
  • Haftalık Duyuru hizmetinden yararlanamazlar.

  Ödünç alınan kaynakların sürelerinin uzatılması ve bilgi kaynaklarının ayırtma istekleri için reference@sabanciuniv.edu adresine e-posta gönderilir.

  Koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına “Ödünç Verme Prosedürü (PIC-C840-0201)”  doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme bedeli alınmaz.  

  Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için “Ödünç Verme Prosedürü (PIC-C840-0201)” doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan gecikme bedeli" uygulanır. Gecikme bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.   

  Ödünç alınan kaynaklar, iade tarihinden itibaren 60 gün içinde iade edilmezse "kayıp" olarak kabul edilir.

  Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için  “Ödünç Verme Prosedürü (PIC-C840-0201)” doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. 

  İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kurumlar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.

  Ödünç alınacak bilgi kaynaklarının sayısı, süresi, gecikenlerin gecikme bedeli miktarı ile kaybedilen ve hasar görenlere uygulanacak işlem bedeli her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu (IIC-C810-02)" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

  Çoğaltma

  Sanayi ve Ticaret Kuruluşları telif hakkı kurallarına uygun olarak gerekli ödemeleri yaparak fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

  Üyelik

   

  • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından "Paket 1" doğrultusunda yararlanmak isteyen kuruluşlar, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler. 
  • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
  • Uygun görülenler,  kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.
  • İşlemleri tamamlayan Kurumlara aynı anda kullanılabilecek en çok 3 adet, 1 yıl süreli kimlik kartı verilir. 
  • Kimlik kartına sahip olan kurum kullanıcıları, Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
  • Kurumlar, Bilgi Merkezi'nden kendi adına yararlanan kullanıcılarını yılda iki kez değiştirebilirler.
  • Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcıların Üniversiteye girişi engellenir.
  • Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler.
  • Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur.
  • Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  • Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde Bilgi Merkezi Danışma Kurulu tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.
  Danışma ve Bilgilendirme
   
  • Hizmet ve olanakların tanıtıldığı, genel oryantasyon programları isteyebilirler.
  • Bilgi ve belgelere erişim için destek isteyebilirler.
  • Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 
  • Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.
  Ödünç Alma ve Yararlanma

  Bu paketten yararlanan kullanıcılar aşağıdaki hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler.

  • Bilgi kaynaklarını yerinde inceleyebilirler, ödünç alamazlar. Basılı bilgi kaynaklarından telif hakları kuralları doğrultusunda, ücretini ödeyerek basılı kopyasını alabilirler.
  • Veritabanlarında her tür tarama yapabilir, sonuçlarını görebilir, istedikleri e-posta adresine makaleleri gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
  • Basılı dergileri inceleyebilir ve ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
  • Elektronik dergilerin içeriğine erişebilir, makaleleri inceleyebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
  Multimedya ve Grup Çalışma Odaları
  Kareller ve Ekipmanlar

   
  • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
  • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman  için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve bedel ödeninceye kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Doküman Sağlama Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamazlar.
  Çoğaltma Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

   

  Üyelik
  • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından "Paket 2" doğrultusunda yararlanmak isteyen kuruluşlar, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler. 
  • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
  • Uygun görülenler,  kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.
  • İşlemleri tamamlayan Kurumlara aynı anda kullanılabilecek en çok 3 adet, 1 yıl süreli kimlik kartı verilir. 
  • Kimlik kartına sahip olan kurum kullanıcıları, Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
  • Kurumlar, Bilgi Merkezi'nden kendi adına yararlanan kullanıcılarını yılda iki kez değiştirebilirler.
  • Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcıların Üniversiteye girişi engellenir.
  • Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler.
  • Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur.
  • Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  • Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde Bilgi Merkezi Danışma Kurulu tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.
  Danışma ve Bilgilendirme
  • Hizmet ve olanakların tanıtıldığı, genel oryantasyon programları isteyebilirler.
  • Bilgi ve belgelere erişim için destek isteyebilirler.
  • Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 
  • Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.
  Ödünç Alma ve Yararlanma

  Ödünç Alma Hizmetleri

  Paket 2 kullanıcıları, kaynaklardan yerinde yararlanacağı gibi, 30 gün süre ile adet kitap ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, aynı süreler ile bir kez daha yenileyebilirler.

  Koleksiyonlardan yararlanma ve ödünç alma hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür;

  • " Book Collection" ve " Oversize Book Collection "dan Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilir ve kurum adına çıkarılmış olan kimlik kartı ile ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayanlar ödünç alamazlar.
  • "Faculty Reserve Collection", "Student Reserve Collection" ve "Slide Collection"dan yararlanamazlar.
  • "Reference Collection", "Serials Collection" ve "Multimedia Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler. 
  • "Rare Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde ve denetimli olarak yararlanabilirler.
  • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Bu bilgi kaynaklarına kampüs dışından erişemezler
  • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"daki ödünç alınabilen bilgi kaynaklarının uzatılma ve ayırtılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler.
  • "Multimedia Collection" dışındaki koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan  bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme cezası alınmaz.
  • Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan ceza bedeli" uygulanır. Ceza bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.  
  • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kurumlar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.

  Yararlanma Hizmetleri

  Bu paketten yararlanan kullanıcılar aşağıdaki hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler.

  • Elektronik dergilerin içeriğine erişebilir, makaleleri inceleyebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
  • Veritabanlarında her tür tarama yapabilir, sonuçlarını görebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
  • Basılı dergileri inceleyebilir ve ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
  Multimedya ve Grup Çalışma Odaları
  Kareller ve Ekipmanlar
  • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
  • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman  için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve bedel ödeninceye kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Doküman Sağlama Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamazlar.
  Çoğaltma Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

   

  Üyelik

  • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından "Paket 3" doğrultusunda yararlanmak isteyen kuruluşlar, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler. 
  • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
  • Uygun görülenler,  kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.
  • İşlemleri tamamlayan Kurumlara aynı anda kullanılabilecek en çok 5 adet, 1 yıl süreli kimlik kartı verilir. 
  • Kimlik kartına sahip olan kurum kullanıcıları, Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
  • Kurumlar, Bilgi Merkezi'nden kendi adına yararlanan kullanıcılarını yılda iki kez değiştirebilirler.
  • Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcıların Üniversiteye girişi engellenir.
  • Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler.
  • Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur.
  • Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  Danışma ve Bilgilendirme
  • Hizmet ve olanakların tanıtıldığı, genel oryantasyon programları isteyebilirler.
  • Bilgi ve belgelere erişim için destek isteyebilirler.
  • Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir.
  • Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.
  Ödünç Alma   ve Yararlanma

  Ödünç Alma Hizmetleri

  Paket 3 kullanıcıları,  kaynaklardan yerinde yararlanacağı gibi, 30 gün süre ile adet kitap ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, aynı süreler ile bir kez daha yenileyebilirler.

  Koleksiyonlardan yararlanma ve ödünç alma hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür;

  • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"dan Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilir ve kurum adına çıkarılmış olan kimlik kartı ile ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayanlar ödünç alamazlar.
  • "Faculty Reserve Collection", "Student Reserve Collection" ve "Slide Collection"dan yararlanamazlar.
  • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Bu bilgi kaynaklarına kampüs dışından erişemezler.
  • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"daki ödünç alınabilen bilgi kaynaklarının uzatılma ve ayırtılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler.
  • "Multimedia Collection" dışındaki koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan  bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme cezası alınmaz.
  • Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan ceza bedeli" uygulanır. Ceza bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kurumlar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.​​

  Yararlanma Hizmetleri

  Bu paket kapsamında kullanıcılar aşağıdaki hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

  Bilgi Merkezi'ne gelerek;

  • Elektronik dergilerin içeriğine erişebilir, makaleleri inceleyebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler. Veritabanlarında her tür tarama yapabilir, sonuçlarını görebilir, istedikleri makaleleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
  • Basılı dergileri inceleyebilir ve ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.

  Bilgi Merkezi'ne gelmeden;

  • Sabancı Üniversitesi koleksiyonunda bulunan elektronik dergilerden, sınırsız sayıda makaleyi elektronik olarak isteyebilirler. Sabancı Üniversitesi koleksiyonunda bulunan veritabanlarında istenilen konularda tarama yapılmasını ve sonuçlarının bildirilmesini isteyebilirler.
  • Sabancı Üniversitesi koleksiyonunda bulunan basılı bilgi kaynaklarından, telif hakları kuralları doğrultusunda, ücretini ödeyerek fotokopi isteyebilirler.
  Multimedya ve Grup Çalışma Odalarından, Kareller ve Ekipmanlardan Yararlanma 
  • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir. Multimedya ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve bedel ödeninceye kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Doküman Sağlama Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamazlar.
  Çoğaltma Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

   

  Üyelik (Sadece öğretim üyeleri)

  Diğer Üniversitelerin Mensuplarının Bilgi Merkezi'nden yararlanabilmeleri için gerekli üyelik esasları, üniversiteler arasında yapılan ikili protokollerle düzenlenir.

  Protokol yapılmayan üniversitelerin, sadece öğretim üyeleri bireysel üyelik için hafta içi normal çalışma saatlerinde, "Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu"nu doldurarak başvuruda  bulunabilirler.  

  Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.

  Uygun görülenler, kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile "Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı" doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.

  İşlemlerini tamamlayanlara bir yıl süreli kimlik kartı verilir ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

  Üyelik süresi tamamlananlar, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek Üniversiteye girişi engellenir. Üyelik süresi dolanlar, üyelik süresini yenileme başvurusunda bulunabilirler.

  Yararlanma kurallarına uymayanların üyelikleri iptal edilir; kimlik kartları geri alınır ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.

  Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

  Danışma ve Bilgilendirme

  Diğer Üniversitelerin Mensupları, tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programı isteyebilirler.

  Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 

  Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.

  Ödünç Alma ve Yararlanma

  Üye olan Diğer Üniversitelerin Mensupları, 15 gün süre ile 2 adet kitap,  ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, aynı süreler ile bir kez daha yenileyebilirler.

  Koleksiyonlardan yararlanma ve ödünç alma hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür; 

  • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"dan Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilir ve kullanıcı adına çıkarılmış olan kimlik kartı ile ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayanlar ödünç alamazlar. 
  • "Faculty Reserve Collection", "Student Reserve Collection" ve "Slide Collection"dan yararlanamazlar.
  • "Reference Collection", "Serials Collection" ve "Multimedia Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
  • "Rare Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde ve denetimli olarak yararlanabilirler. 
  • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Bu bilgi kaynaklarına kampüs dışından erişemezler.
  • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"daki ödünç alınabilen bilgi kaynaklarının uzatılma ve ayırtılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler.
  • "Multimedia Collection" dışındaki koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan  bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme cezası alınmaz. 
  • Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan ceza bedeli" uygulanır. Ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.  
  • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcılar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.
  • Ödünç alınacak bilgi kaynaklarının sayısı, süresi, gecikenlerin ceza miktarı ile kaybedilen ve hasar görenlere uygulanacak işlem bedeli her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

  Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

  • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
  • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman  için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
  • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyenlerin yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.

  Doküman Sağlama 

  Diğer Üniversitelerin Mensuplarının doküman sağlama istekleri, Bilgi Merkezi koleksiyonu ile sınırlıdır. Yurtiçi ve yurtdışı doküman sağlama isteğinde bulunamazlar. 

  Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

  Diğer Üniversitelerin Mensupları, yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.

  Çoğaltma

  Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

  Üyelik

  • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından yararlanmak için hafta içi normal çalışma saatlerinde, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak başvuruda bulunabilirler.  
  • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
  • Uygun görülenlere, günlük yararlanma izni verilir ve Bilgi Merkezi'nden "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
  • Daha uzun süre yararlanmak isteyenlerden istekleri uygun görülenler, "Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı" doğrultusunda üyelik aidatını ödeyerek 3 aylık üyelik işlemlerini başlatırlar. İşlemlerini tamamlayanlar için Kampüs ana giriş kapısının e-posta adresine dış kullanıcının adının ve üyelik bitiş tarihinin bilgisi, kullanıcının e-posta adresine de Cc yapılarak, gönderilir.
  • Yararlanma süresi tamamlananlar, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenlerin, Güvenlik Bölümü'ne bildirilerek Üniversiteye girişi engellenir. Süresi dolanlar, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.
  • Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

  Danışma ve Bilgilendirme

  Diğer Dış Kullanıcılar, tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.

  Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 

  Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.

  Ödünç Alma ve Yararlanma

  Hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler. Bilgi kaynağı ödünç alamazlar.

  Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

  Hizmetlerden yararlanamazlar.

  Doküman Sağlama 

  Yurt içi ve yurt dışı doküman sağlama isteğinde bulunamazlar.

  Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

  Yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.

  Çoğaltma

  Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

  Üyelik

  Kamu Kurumları, hafta içi normal çalışma saatlerinde, "Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu"nu doldurarak hizmet ve olanaklardan yararlanmak için üyelik başvurusunda bulunabilirler.  

  Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.

  Uygun görülenlere, kimlik kartı hazırlanarak iki haftaya kadar, bedelsiz kullanım izni verilir ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

  Yararlanma süresi tamamlananlar, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcının Üniversiteye girişi engellenir.

  Kullanıcılarının süresi dolan Kamu Kurumları, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.

  Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan Kurumların yararlanma izni iptal edilir. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.

  Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

  Danışma ve Bilgilendirme

  Kamu Kurumları, tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.

  Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 

  Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.

  Ödünç Alma ve Yararlanma

  Kamu Kurumları, hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler. Bilgi kaynağı ödünç alamazlar.

  Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

  Hizmetlerden yararlanamazlar.

  Kütüphanelerarası Ödünç Alma

  Kamu Kurumları, yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.

  Doküman Sağlama 

  Kamu Kurumları doküman sağlama istekleri, Bilgi Merkezi koleksiyonu ile sınırlıdır. Yurtiçi ve yurtdışı doküman sağlama isteğinde bulunamazlar. 

  Çoğaltma

  Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler

  Uyarı: Mezunlarımız, Bilgi Merkezi‘ne üye olmaları durumunda dahi, Bilgi Merkezi'nin elektronik kaynaklarına veritabanları sağlayıcılarıyla yapılan lisans anlaşmaları gereği kampüs dışından erişememektedirler. Mezunlarımız, veritabanları listemizde yer alan ve açık erişim olanağı sağlayan Project MUSE ve SAGE veritabanlarını kullanabilmektedirler.

   

  Üyelik

  • Üniversite tarafından verilen kimlik ile hizmet ve olanaklardan "Yerinde yararlanma nitelikli üyelik hakkı" kazanır ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
  • Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak ve Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda yıllık üyelik aidatını ödeyerek Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı kazanırlar. SUMED üyesi olan mezunlara da aynı işlem uygulanır ve üyelik aidatının üçte birini öderler.
  • Yıllık üyelik süresi dolanlar, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.
  • Yararlanma kurallarına uymayanların ödünç bilgi kaynağı almalarına olanak sağlayan üyelikleri iptal edilir. Daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez. 

  Danışma ve Bilgilendirme

  • Tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
  • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

  Ödünç Alma ve Yararlanma

  • 30 gün süre ile 2 adet kitap, 7 gün süre ile 1  ciltli süreli yayın, 3 gün süre ile 1 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçe bir kez daha yenileyebilirler. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamaz.
  • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
  • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
  • Aşağıdaki durumlar için geri çağırma uygulaması yapılır.
   • Acil ihtiyaç duyulan kitaplar, aşağıda belirtildiği şekilde geri çağrılır.
   • Eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan fazla kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 1 hafta içinde, eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan az kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten  en geç 10 gün sonra iade edilmesi gereklidir.
   • Kitabın geç iade edilmesi durumunda ceza işlemi uygulanır ve kitap belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
  • Ödünç alınan multimedya bilgi kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde  yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Kaynağın geç iade edilmesi durumunda  ceza işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden  yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
  • Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır.
  • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
  • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
  • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

  Multimedya, Grup Çalışma Odaları ve Ekipmanlarından Yararlanma

  • Bilgi Merkezine üye olan mezunlar multimedya ve grup çalışma odalarından rezervasyon yapılmasını ödünç verme bankosundan isteyebilirler. Multimedya ve grup çalışma odalarından yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
  • Multimedya ve Grup Çalışma odalarının anahtarı, kullanılacak kulaklık, video / DVD player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç verme hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
  • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
  • Multimedya ve grup çalışma odaları ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.  

  Doküman Sağlama

  • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, Makale İstek formu doldurularak şahsen yapılır.
  • İstekler için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır.
  • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
  • Sağlanan makale geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılır ve dokümanlarını 2 hafta içerisinde almayanlara;
   makale bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamayacağı ve makalenin imha edileceği ve yeni makale isteklerinin kabul edilmeyeceği bildirilir.
  • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
  • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

  Çoğaltma

  • Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı Cemil Copy'e iletmeniz gerekmektedir.

  Önemli not: Bilgi Merkezi‘ne üye olunması durumunda dahi Mezunlarımız, Bilgi Merkezi'nin elektronik kaynaklarına -veritabanları sağlayıcılarıyla yapılan lisans anlaşmaları gereği- kampüs dışından erişememektedirler. Mezunlarımız veritabanları listemizde yer alan ve açık erişim olanağı sağlayan Project MUSE, HS Talks ve SAGE veritabanlarında araştırma yapabilmektedirler. Daha fazla bilgi için SSS'yi ziyaret edebilirsiniz.

  Uyarı:SU Emeklilerimiz, Bilgi Merkezi‘ne üye olmaları durumunda dahi, Bilgi Merkezi'nin elektronik kaynaklarına veritabanları sağlayıcılarıyla yapılan lisans anlaşmaları gereği kampüs dışından erişememektedirler.

   

  Üyelik

  • Üniversite tarafından verilen kimlik ile hizmet ve olanaklardan "Yerinde yararlanma nitelikli üyelik hakkı" kazanır ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
  • Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak ve Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda yıllık üyelik aidatını ödeyerek "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" kazanırlar.
  • Yıllık üyelik süresi dolanlar, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.
  • Yararlanma kurallarına uymayanların ödünç bilgi kaynağı almalarına olanak sağlayan üyelikleri iptal edilir. Daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.

  Danışma ve Bilgilendirme

  • Tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
  • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz. 

  Ödünç Alma ve Yararlanma

  • 30 gün süre ile 2 adet kitap, 7 gün süre ile 1  ciltli süreli yayın, 3 gün süre ile 1 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçe bir kez daha yenileyebilirler. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme bedeli alınmaz. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Ücretleri Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve gecikme ücreti ödenene kadar ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamaz. Aynı zamanda Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz.
  • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
  • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
  • Aşağıdaki durumlar için geri çağırma uygulaması yapılır. 
  • Acil ihtiyaç duyulan kitaplar,  aşağıda belirtildiği şekilde geri çağrılır.
  • Eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan fazla kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 1 hafta içinde, eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan az kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten  en geç 10 gün sonra iade edilmesi gereklidir.
  • Kitabın geç iade edilmesi durumunda gecikme bedeli işlemi uygulanır ve kitap belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve gecikme ücreti ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
  • Ödünç alınan multimedya bilgi kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Kaynağın geç iade edilmesi durumunda gecikme bedeli işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden   yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
  • Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için "Gecikme Ücretleri Dokümanı" doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır.
  • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
  • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
  • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

  Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

  • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını multimedya ödünç verme bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
  • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Ücretleri Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç verme hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
  • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
  • Multimedya / grup çalışma odaları, kareller ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

  Doküman Sağlama

  • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, Makale İstek Formu doldurularak şahsen yapılır.
  • İstekler için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır.
  • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
  • Sağlanan makale geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılır ve makalelerini 2 hafta içerisinde almayanlara;
  • Makale bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamayacağı ve dokümanın imha edileceği ve yeni makale isteklerinin kabul edilmeyeceği bildirilir.
  • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için gecikme bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
  • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

  Çoğaltma

  • Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı Cemil Copy'ye iletmeniz gerekmektedir.

   Üyelik

   • Üniversitemizin işbirliği anlaşması yaptığı liselere mensup öğrenciler, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından faydalanabilmek için Üyelik başvurusunda bulunabilirler.
   • Üyeliğe uygun görülmeyenler bilgilendirilirler.
   • Uygun görülen öğrencilere geçici tanıtım ve giriş kartı verilmekte ve kendi liselerinden mezun olana kadar bu hizmetlerden, her yıl yenilenmek şartıyla yararlanma hakkı sağlanmaktadır ve Bilgi Merkezi Genel Kurallar Dokümanı'na göre hizmet ve olanaklardan faydalanabilmektedirler.
   • Üyelik süresi dolan öğrenciler, kimlik kartlarını iade etmek zorundadırlar.
    Uyarılara rağmen kimlik kartlarını iade etmeyen öğrencilerin okul müdürlerine bilgi verilir. Kartlar bir hafta içinde iade edilmezse, Sabancı Üniversitesi Güvenlik Bölümü bilgilendirilir ve bu öğrencilerin Üniversiteye girmesine izin verilmez.
   • Öğrencilerin kurallara uymaması durumunda, bahsi geçen öğrenciye verilen hizmetlerin kullanılmasına ilişkin izin iptal edilir. Daha sonraki üyelik başvuruları 1 yıl süreyle kabul edilmez.
   • Lisans anlaşmaları gereği elektronik kaynaklara kampüs dışından erişemezler.
   • Bilgi Merkezi'ne gelerek hizmet ve olanaklardan yerinde yararlanabilirler.

   Danışma ve Bilgilendirme

   • Tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
   • Her tür soru, sorun ve önerilerini reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirler.

   Ödünç Alma ve Yararlanma

   • 15 gün süre ile 2 adet kitap ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe bir kez daha yenileyebilirler. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.
   • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
   • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
   • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerini circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirler.

   Çoğaltma

    Üyelik Formları

    KURUM ADINA KULLANACAKLAR
    1. Kullanıcı
    1. Kullanıcı
    2. Kullanıcı
    2. Kullanıcı
    3. Kullanıcı
    3. Kullanıcı
    4. Kullanıcı
    5. Kullanıcı

    Dış kullanıcılarımız, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından saat 23:00'a kadar yerinde yararlanabilirler.

    Sadece öğretim üyeleri için

    KİŞİSEL BİLGİLER

    Dış kullanıcılarımız, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından saat 23:00'a kadar yerinde yararlanabilirler.

    Dış kullanıcılarımız, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından saat 23:00'a kadar yerinde yararlanabilirler.

    KURUM BILGILERI

    KURUM ADINA YARARLANAN

    Dış kullanıcılarımız, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından saat 23:00'a kadar yerinde yararlanabilirler.

    Dış kullanıcılarımız, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından saat 23:00'a kadar yerinde yararlanabilirler.

    Dış kullanıcılarımız, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından saat 23:00'a kadar yerinde yararlanabilirler.

    Üyelik Aidatları   Tutar (TL)
    Sanayi ve Ticaret Kuruluşları    
    Paket   1 Yıllık 2.000 + %20 KDV
    Paket   2 Yıllık 3.600 + %20 KDV
    Paket   3 Yıllık 4.000 + %20 KDV
    Diğer Üniversitelerin Mensupları Yıllık 500 + %20 KDV
    Kamu Kurum ve Kuruluşları / Sivil Toplum Kuruluşları  2 Haftalık ----
    Diğer Dış Kullanıcılar 3 Aylık 150 + %20 KDV
    SUMED üyesi Sabancı Üniversitesi Mezunları Yıllık 100 + %20 KDV
    SUMED üyesi olmayan Sabancı Üniversitesi Mezunları Yıllık 300 + %20 KDV
    Sabancı Üniversitesi Emeklileri Yıllık 300 + %20 KDV
    Anlaşmalı Lise Öğrencileri Yıllık ----