Sabancı Üniversitesi Mensupları

Üyelik

 • Üniversite tarafından verilen kimlik ile Bilgi Merkezi'nin doğal üyesi olurlar.

Bilgi Kaynağı İstek Önerisi

 • Bilgi Merkezi Koleksiyonu için her tür ve formatta bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.
 • İstekler, web sitesi üzerinden Bilgi Kaynağı İstek Önerisi formu doldurularak yapılır.
 • İstekler, Koleksiyon Haritası doğrultusunda değerlendirilir. Uygun görülmeyen istekler istek sahibine bildirilir. Uygun görülenler ise 1 hafta içerisinde sipariş edilir ve istek sahibine bildirilir.
 • Süreli yayın isteklerinde, eğer yayının özet ve içindekiler bilgisine ulaşılabiliyorsa istek iptal edilir. Bu yayınlar için duyuru hizmeti verilir, istenen makaleler, diğer kurumlardan doküman sağlama hizmeti olarak getirtilir.
 • Basılı ve elektronik formatta var olan bilgi kaynaklarından elektronik olanı tercih edilir.
 • Bibliyografik bilgisi saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Çekirdek koleksiyonu için gerekli olanlar sağlanır.
 • İstenen bilgi kaynağı diğer üniversite kütüphanelerinde var ise, istek iptal edilir, istek sahibine bildirilir ve istek ILL (Kurumlararası Kitap Sağlama) olarak getirtilir.
 • Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler, istek sahibine bildirilir.
 • Baskısı tükenen bilgi kaynağı istekleri çekirdek koleksiyonu için gerekli ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.
 • Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri, öğrenci rezerv koleksiyonuna bilgi kaynağı konulması isteğinde bulunabilirler, istenecek yayınların ders döneminin başlamasından en geç 2 ay önce istenmesi gereklidir. İstekler, web sitesi üzerinden "Rezerv Koleksiyon" formu doldurularak veya ders kitapları talep için  Webform'da bulunan "Course Book Order Form"unun "Öğrenci Rezerv Koleksiyonuna Konulsun / Locate on "Student Reserve Collection" alanının "Yes" olarak işaretlenmesi ile yapılır. Geç yapılan isteklerden kaynaklanan sorunlardan Bilgi Merkezi sorumlu değildir.

Eğitim Materyali Üretimi

 • Eğitim programlarını desteklemek amacı ile yardımcı ders malzemesi üretimi için istekte bulunabilirler.
 • İstekler, Eğitim Materyali Üretimi formu doldurularak yapılır.
 • Eğitim materyali üretimi dışındaki şahsi istekler karşılanmaz. Eğitim materyali üretimi
  amaçlı istekler, Bilgi Merkezi koleksiyonları ile sınırlı değildir. Şahsi bilgi kaynaklarından da üretim yapılması istenebilir.
 • Bilgi Merkezi koleksiyonlarından üretim yapılmasını isteyenlerin, bilgi kaynağını ödünç alması gereklidir.
 • Her tür malzeme üretimi ve çoğaltılması Telif Hakları Yasası doğrultusunda yapılır.
 • Eğitim materyali üretimi, iş yüküne bağlı planlama doğrultusunda yürütülür. Acil istekler, Yönetim'in onayına sunulur.

Danışma ve Bilgilendirme

 • Birey veya gruplar halinde tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir.
 • Yeni yayınların duyurulmasını amaçlayan "Yeni Yayınlar Bilgi Yayım Hizmeti"nden yararlanabilirler.
 • Süreli yayın içeriklerinin elektronik olarak duyurulmasını amaçlayan "Seçmeli Bilgi Yayım Hizmeti"nden yararlanabilirler.
 • Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan "OPAC" aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.

Ödünç Verme

 • Öğretim Üyeleri,

             60 gün süre ile 60 adet kitap, 

             7 gün süre ile 5 adet ciltli süreli yayın,

             7 gün süre ile 5 adet genel multimedya,

             7 gün süre ile istenildiği kadar slayt,

  ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, kitapları sınırsız yenileyebilir, multimedya kaynaklarını bir kez slaytları ise 2 kez daha yenileyebilirler.

 • Koleksiyonlardan yararlanma ve ödünç alma hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür;
 • " Book Collection ", " Oversize Book Collection ", "Multimedia Collection", "Faculty Reserve Collection" ve "Slide Collection"dan Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilir ve Sabancı Üniversitesi kimliği ile ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayanlar ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.
 • "Reference Collection" ile "Serials Collection"dan,  sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
 • "Rare Collection"dan, sadece Bilgi Merkezi içerisinde ve denetimli olarak yararlanabilirler.
 • Öğretim Üyesi, öğrencilerin yararlanması için "Student Reserve Collection"a kendisinin koyduğu bilgi kaynağını ödünç alabilir. Koleksiyondaki diğer bilgi kaynaklarından yararlanamaz.
 • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Üniversite tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler.
 • Slayt ödünç alma işlemleri, "Dijital Slayt Koleksiyonu Programı" kullanılarak ve "Slayt Ödünç İstek Formu" doldurularak yapılır.
 • Web sitesi üzerinden " Book Collection ", " Oversize Book Collection " ve "Faculty Reserve Collection"daki ödünç alınabilen bilgi kaynakları için uzatma ve ayırtma işlemi yapılabilir.
 • Multimedia Collection" için uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz. Sadece Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için multimedya kaynakları ayırtılabilir. Ayırtma işlemi için ödünç verme bankolarına başvurmak gereklidir.
 • "Multimedia Collection" dışındaki koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan  bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenler Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme cezası alınmaz.
 • Aşağıda belirtilen ödünç alınmış bilgi kaynakları,

             Rezerv koleksiyonuna konulmak,

             Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve

             Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için

  henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. 

 • Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan ceza bedeli" uygulanır. Ceza bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenler Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir.
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma  hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenler Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
 •  
 • Ödünç alınan kaynaklar ile ilgili gönderilen hatırlatma mesajlarının, e-posta kutunuzdaki Spam klasöründen de takip edilmesi gerekmektedir.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.

Öğrenci Rezerv Koleksiyonu Oluşturma

 • Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanları, rezerv koleksiyonuna bilgi kaynağı konulması isteğinde bulunabilirler. Bilgi Merkezi Koleksiyonunda bulunan kaynakların rezerv koleksiyona eklenmesi istekleri, web sitesi üzerinden Rezerv Koleksiyon formu doldurularak yapılır.
 • Öğrenci sayısı ve buna bağlı olarak rezerv koleksiyonuna alınacak kitap sayısı "Ders Kitapları Talep Prosedürü" doğrultusunda belirlenir.
 • Sömestre başlangıcında / sömestre bitiminde, rezerve konan / kaldırılan bilgi kaynakları için Öğretim Üyelerine bilgilendirme mesajı gönderilir.
 • Rezerve konulmak istenen doküman, Bilgi Merkezi koleksiyonda bulunan bir yayının içeriğinin bir parçası ise, bu kısmın fotokopisinin yapılarak konulması yerine, yayının kendisi rezerve konulur.
 • Bir derste birden fazla doküman kullanılmak isteniyor ise, bunlar tek tek değil, tümü spiral cilt olarak rezerve konulur.
 • Bilgi kaynaklarının "Elektronik Rezerv"e konulması istenebilir. Bir dokümanın elektronik rezerv olarak işlem görmesi için en az 15 kullanıcısının olması gerekir.
 • Bilgi Merkezi Koleksiyonlarında, öğrenci sayısına göre yeterli kopya bulunan kitaplar, Telif Hakları Yasası gereği, taranarak "E-Rezerv Koleksiyonu"na eklenemez.

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden "Oda Rezervasyon"  fonksiyonu ile rezervasyon yapılarak yararlanılır. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman  için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenler Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenler Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir. 
 • Öğretim Üyeleri, dersleri için projeksiyon odalarını kullanabilirler. Yararlanma için Multimedya Bankosundan rezervasyon yapmak gereklidir.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

  Doküman Sağlama

  • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden  Makale İstek formu doldurularak yapılır.
  • Her öğretim üyesine bir akademik yıl süresince yurtiçinden 50, yurtdışından 15 adet ücretsiz doküman sağlama kontenjanı verilir. Kontenjan fazlası istekler için "Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır.
  • Her yıl Mayıs ve Kasım ayı sonunda makale isteklerine ilişkin hesap durumu yazılı olarak bildirilir ve 15 gün içerisinde kontenjan fazlası makale bedelinin ödenmesi istenir.           
  • Ödemeleri süresinde yapmayanlar Üniversite Yönetimine rapor edilir.          
  • İstek sahibi, doküman maliyet bedelini ödemek koşuluyla, diğer kurumlardan araştırma yapılmadan, doğrudan yurtdışından makale sağlanması isteğinde bulunabilir.
  • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
  • Sağlanan makale geldiğinde, kontenjana göre sağlanmış ise, bu bilgi ile makale, istek sahibine iç posta ile gönderilir. Sağlanan makale kontenjan fazlası ise, makale iç posta ile gönderilir ve bedel istek sahibine "kontenjan fazlası doküman bedeli izleme hesabına" aktarılacağı bilgisi ile bildirilir ve ödenmesi istenir.
  • Doküman sağlama hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık ücretsiz sağlanacak makale sayısı ve kontenjan fazlası isteklere uygulanacak ücretler, her yılbaşı öncesinde  Bilgi Merkezi Danışma Kurulu  tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Vekil Ödünç Alma

SU Öğretim Üyeleri, SU Direktörleri veya engelli olan SU Üyeleri olarak, şahsınız adına BM materyallerini ödünç almak için bir kişiyi vekiliniz olarak yetkilendirebilirsiniz. Bu düzenleme uyarınca, ödünç alınan tüm materyallerin iadesini, kaybolan ya da zarar görmüş materyallerin yenilenme ücreti de dâhil olmak üzere adınıza ödünç alınmış herhangi bir materyalin sorumluluğunu kabul etmiş olursunuz. SU öğretim üyesi veya engelli olan SU üyeleri, yenileme veya ödünç alma hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla bir vekil atayabilmesi için kurallara uygun olarak kullanılan bir BM hesabına sahip olması gerekmektedir. İadesi gecikmiş, kaybolmuş materyal vb. durumları içeren BM hesaplarına sahip kullanıcılar, vekil kullanıcı isteyebilmesi veya yenileyebilmesi için söz konusu olan durumları kurallara uygun bir biçimde düzeltmeleri gerekmektedir. Kullanım süresi dolan vekil kullanıcı kimlikleri için, ihtiyaç durumunda bu formu yeniden doldurmak kaydıyla tekrar kullanım süreleri yenilenmesi sağlanır.

Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

Duyuru Hizmeti

  Çoğaltma

   Üyelik

   • Üniversite tarafından verilen kimlik ile Bilgi Merkezi'nin doğal üyesi olurlar.

   Bilgi Kaynağı İstek Önerisi

   • Bilgi Merkezi Koleksiyonu için her tür ve formatta bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.
   • İstekler, web sitesi üzerinden Bilgi Kaynağı İstek Önerisi Formu doldurularak yapılır.
   • Konusu için olmazsa olmaz niteliğinde olduğu bildirilen tüm bilgi kaynakları öncelikli olarak sağlanır.
   • Diğer istekler, Koleksiyon Haritası ve diğer üniversite kütüphaneleri koleksiyonlarında olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Uygun görülenler;
   • Kitap ise, 1 hafta içerisinde değerlendirilerek, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir,
   • Multimedya bilgi kaynağı ve edebi türde kitap ise, 1 ay içerisinde öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir.
   • Koleksiyon Haritası içeriğine uymayan, bibliyografik bilgisi saptanamayan ve diğer üniversite kütüphanelerinde var olan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
   • Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler, istek sahibine bildirilir. Acil isteklerin işlemlerine, istendiğinde, öncelik verilir. İşlemler 3 gün içerisinde tamamlanır ve 3 gün içerisinde ödünç alınmayan işlemi tamamlanmış yayınlar koleksiyona gönderilir.
   • Baskısı tükenen bilgi kaynağı istekleri konusu için olmazsa olmaz niteliğinde ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.
   • Süreli yayın isteklerinde, eğer yayının özet ve içindekiler bilgisine ulaşılabiliyorsa istek iptal edilir. Bu yayınlar için duyuru hizmeti verilir, istenen makaleler, diğer kurumlardan doküman sağlama hizmeti olarak getirtilir.
   • Basılı ve elektronik formatta var olan bilgi kaynaklarından elektronik olanı tercih edilir.
   • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz.
   • Bilgi kaynağı isteklerinize ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi acquisition@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

   Danışma ve Bilgilendirme

   • Birey veya gruplar halinde tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
   • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

   Ödünç Alma ve Yararlanma

   • 60 gün süre ile 60 adet kitap, 7 gün süre ile 2 ciltli süreli yayın, 7 gün süre ile 5 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçe sınırsız yenileyebilirler. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Bedelleri Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve 20 TL'yi aşan gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma, ILL ve Doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamazlar. Aynı zamanda Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamazlar.
   • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
   • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
   • Öğrenci Rezerv Koleksiyonundaki bilgi kaynaklarından yararlanamazlar.
   • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Üniversite tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler.
   • Koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir.Bilgi Merkezi tarafından gönderilen hatırlatma mesajlarının spam klasörüne düşmüş olması ihtimaline karşı lütfen bu klasörü de kontrol ediniz. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme bedeli alınmaz.
   • Multimedya Koleksiyonu için ayırtma işlemi yapılmaz. Sadece Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için multimedya kaynakları ayırtılabilir. Ayırtma işlemi için ödünç verme bankolarına başvurmak gereklidir.
   • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
   • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
   • Geri Çağırma
   • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz. 

   Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

   • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden Oda Rezervasyon fonksiyonu ile rezervasyon yapılarak yararlanılır. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
   • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Bedelleri Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
   • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
   • Öğretim Elemanları, dersleri için projeksiyon odalarını kullanabilirler. Yararlanma için Multimedya Bankosundan rezervasyon yapmak gereklidir.
   • Multimedya / grup çalışma odaları, kareller ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

   Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) 

   • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan bilgi kaynaklarının diğer kurumlardan ödünç alınması isteğinde bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Ödünç Kitap İstek Formu doldurularak yapılır.
   • İstekler, aynı anda 2 bilgi kaynağı ile sınırlıdır.
   • Bibliyografik bilgisi saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
   • Sağlanan bilgi kaynağı geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılarak bilgi kaynağının bir hafta sonra iade edileceği bildirilir. Belirtilen süre içerisinde alınmayan bilgi kaynakları ilgili kuruma iade edilir ve aynı kullanıcının bu yayına ilişkin ILL isteği, 6 ay süre ile kabul edilmez.
   • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynaklarının süresinin uzatılması ödünç veren kurumun izni ile olur.
   • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynağı kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır. Sorun çözülünceye kadar Bilgi Merkezi'nin ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenler bir raporla gereği için Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine bildirilir.
   • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar ILL hizmetinden yararlanılamaz.
   • Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

   Doküman Sağlama

   • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Makale İstek Formu doldurularak yapılır.
   • İstekler için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır.
   • Her yıl Mayıs ve Kasım ayı sonunda makale isteklerine ilişkin hesap durumu yazılı olarak bildirilir.
   • Ödemeleri süresinde yapmayanlar Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir.
   • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
   • Sağlanan makale geldiğinde, istek sahibine iç posta ile gönderilir ve "doküman bedeli izleme hesabına aktarılacağı" bilgisi ile bedel bildirilir ve ödenmesi istenir.
   • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
   • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

   Çoğaltma

    Üyelik

    • Üniversite tarafından verilen kimlik ile Bilgi Merkezi'nin doğal üyesi olurlar.

    Bilgi Kaynağı İstek Önerisi

    • Bilgi Merkezi Koleksiyonu için her tür ve formatta bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.
    • İstekler, web sitesi üzerinden Bilgi Kaynağı İstek Önerisi formu doldurularak yapılır.
    • Konusu için olmazsa olmaz niteliğinde olduğu bildirilen tüm bilgi kaynakları öncelikli olarak sağlanır.
    • Diğer istekler, Koleksiyon Haritası ve diğer üniversite kütüphaneleri koleksiyonlarında olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Uygun görülenler;  
    • Kitap ise, 1 hafta içerisinde değerlendirilerek, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir,
    • Multimedya bilgi kaynağı ve edebi türde kitap ise, 1 ay içerisinde öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir.
    • Koleksiyon Haritası içeriğine uymayan, bibliyografik bilgisi saptanamayan ve diğer üniversite kütüphanelerinde var olan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
    • Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler, istek sahibine bildirilir. Acil isteklerin işlemlerine, istendiğinde, öncelik verilir. İşlemler 3 gün içerisinde tamamlanır ve 3 gün içerisinde ödünç alınmayan işlemi tamamlanmış yayınlar koleksiyona gönderilir.
    • Baskısı tükenen bilgi kaynağı istekleri konusu için olmazsa olmaz niteliğinde ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.
    • Süreli yayın isteklerinde, eğer yayının özet ve içindekiler bilgisine ulaşılabiliyorsa istek iptal edilir. Bu yayınlar için duyuru hizmeti verilir, istenen makaleler, diğer kurumlardan doküman sağlama hizmeti olarak getirtilir.
    • Basılı ve elektronik formatta var olan bilgi kaynaklarından elektronik olanı tercih edilir.
    • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunulamaz.
    • Bilgi kaynağı isteklerinize ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi acquisition@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Danışma ve Bilgilendirme

    • Birey veya gruplar halinde tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
    • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Ödünç Alma ve Yararlanma

    • 60 gün süre ile 60 adet kitap, 7 gün süre ile 2 ciltli süreli yayın, 7 gün süre ile 5 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçesınırsız yenileyebilirler. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma, ILL ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunulamaz.
    • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
    • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
    • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Üniversite tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler.
    • Multimedya koleksiyon için uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz. Sadece Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için multimedya kaynakları ayırtılabilir. Ayırtma işlemi için ödünç verme bankolarına başvurmak gereklidir.
    • Ödünç alınan bilgi kaynakları, başkası kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir.
    • Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır.
    • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
    • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
    • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz. 

    Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma (Oda Rezervasyon)

    • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden Oda Rezervasyon fonksiyonu ile rezervasyon yapılarak yararlanılır. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
    • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
    • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
    • Öğretim Elemanları, dersleri için projeksiyon odalarını kullanabilirler. Yararlanma için Multimedya Bankosundan rezervasyon yapmak gereklidir.
    • Multimedya / grup çalışma odaları, kareller ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) 

    • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan bilgi kaynaklarının diğer kurumlardan ödünç alınması isteğinde bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Ödünç Kitap İstek formu doldurularak yapılır.
    • İstekler, aynı anda 3 bilgi kaynağı ile sınırlıdır.
    • Bibliyografik bilgisi saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
    • Sağlanan bilgi kaynağı geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılarak bilgi kaynağının bir hafta sonra iade edileceği bildirilir. Belirtilen süre içerisinde alınmayan bilgi kaynakları ilgili kuruma iade edilir ve aynı kullanıcının bu yayına ilişkin ILL isteği, 6 ay süre ile kabul edilmez.
    • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynaklarının süresinin uzatılması ödünç veren kurumun izni ile olur.
    • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynağı kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır. Sorun çözülünceye kadar Bilgi Merkezi'nin ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenler bir raporla gereği için Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine bildirilir.
    • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar ILL hizmetinden yararlanılamaz.
    • Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Doküman Sağlama

    • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Makale İstek formu doldurularak yapılır.
    • Lisans öğrencilerinin istekleri için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır.
    • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
    • Makaleler ücreti ödendikten sonra teslim edilir.
    • Sağlanan makale geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci uyarı yapılır ve makalelerini 2 hafta içerisinde almayanlara, ödemenin bir ay içerisinde yapılması gerektiği ve ödeme yapılıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamayacağı, ders kaydının yapılamayacağı, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımının engelleneceği bildirilir.
    • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
    • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Çoğaltma

    • Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı "Cemil Copy'ye iletmeniz gerekmektedir.

    Üyelik

    • Üniversite tarafından verilen kimlik ile Bilgi Merkezi'nin doğal üyesi olurlar.

    Bilgi Kaynağı İstek Önerisi

    • Bilgi Merkezi Koleksiyonu için her tür ve formatta bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.
    • İstekler, web sitesi üzerinden Bilgi Kaynağı İstek Önerisi formu doldurularak yapılır.
    • Konusu için olmazsa olmaz niteliğinde olduğu bildirilen tüm bilgi kaynakları öncelikli olarak sağlanır.
    • Diğer istekler, Koleksiyon Haritası ve diğer üniversite kütüphaneleri koleksiyonlarında olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Uygun görülenler; 
    • Kitap ise, 1 hafta içerisinde değerlendirilerek, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir,
    • Multimedya bilgi kaynağı ve edebi türde kitap ise, 1 ay içerisinde öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir.
    • Koleksiyon Haritası içeriğine uymayan, bibliyografik bilgisi saptanamayan ve diğer üniversite kütüphanelerinde var olan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
    • Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler, istek sahibine bildirilir. Acil isteklerin işlemlerine, istendiğinde, öncelik verilir. İşlemler 3 gün içerisinde tamamlanır ve 3 gün içerisinde ödünç alınmayan işlemi tamamlanmış yayınlar koleksiyona gönderilir.
    • Baskısı tükenen bilgi kaynağı istekleri konusu için olmazsa olmaz niteliğinde ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.
    • Süreli yayın isteklerinde, eğer yayının özet ve içindekiler bilgisine ulaşılabiliyorsa istek iptal edilir. Bu yayınlar için duyuru hizmeti verilir, istenen makaleler, diğer kurumlardan doküman sağlama hizmeti olarak getirtilir.
    • Basılı ve elektronik formatta var olan bilgi kaynaklarından elektronik olanı tercih edilir.
    • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz.
    • Bilgi kaynağı isteklerinize ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi acquisition@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Danışma ve Bilgilendirme 

    • Birey veya gruplar halinde tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
    • Duyuru hizmetlerinden yararlanabilirler.
    • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Ödünç Alma ve Yararlanma 

    • 60 gün süre ile 60 adet kitap, 7 gün süre ile 5 ciltli süreli yayın, 7 gün süre ile 5 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçesınırsız yenileyebilirler. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma, ILL ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunulamaz.
    • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
    • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
    • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Üniversite tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler.
    • Multimedya koleksiyon için uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz. Sadece Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için multimedya kaynakları ayırtılabilir. Ayırtma işlemi için ödünç verme bankolarına başvurmak gereklidir.
    • Ödünç alınan bilgi kaynakları, başkası kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir.
    • Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır.
    • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
    • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
    • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz. 

    Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

    • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden "Oda Rezervasyon" fonksiyonu ile rezervasyon yapılarak yararlanılır. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
    • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
    • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
    • Öğretim Elemanları, dersleri için projeksiyon odalarını kullanabilirler. Yararlanma için Multimedya Bankosundan rezervasyon yapmak gereklidir.
    • Multimedya / grup çalışma odaları, kareller ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) 

    • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan bilgi kaynaklarının diğer kurumlardan ödünç alınması isteğinde bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Ödünç Kitap İstek formu doldurularak yapılır.
    • İstekler, aynı anda 5 bilgi kaynağı ile sınırlıdır.
    • Bibliyografik bilgisi saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
    • Sağlanan bilgi kaynağı geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılarak bilgi kaynağının bir hafta sonra iade edileceği bildirilir. Belirtilen süre içerisinde alınmayan bilgi kaynakları ilgili kuruma iade edilir ve aynı kullanıcının bu yayına ilişkin ILL isteği, 6 ay süre ile kabul edilmez.
    • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynaklarının süresinin uzatılması ödünç veren kurumun izni ile olur.
    • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynağı kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır. Sorun çözülünceye kadar Bilgi Merkezi'nin ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenler bir raporla gereği için Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine bildirilir.
    • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar ILL hizmetinden yararlanılamaz.
    • Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Doküman Sağlama

    • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Makale İstek formu doldurularak yapılır.
    • Her lisansüstü öğrenciye bir akademik yıl süresince yurtiçinden 25, yurtdışından 10 adet ücretsiz makale sağlama kontenjanı verilir. Kontenjan fazlası istekler için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır. Kontenjan fazlası makaleler bedelinin ücreti ödendikten sonra teslim edilir.
    • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
    • Sağlanan makaleler geldiğinde, istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci uyarı yapılır ve makalelerini 2 hafta içerisinde almayanlara; makale kontenjandan sağlanmış ise; kontenjandan düşüleceği ve makalenin imha edileceği ve makale, bedeli ödenecek makale ise; bedel ödeninceye kadar Bilgi Merkezi ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamayacağı, ders kaydı yapılamayacağı, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımının engelleneceği bildirilir.
    • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
    • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Duyuru hizmeti

    Duyuru hizmeti nedir?

    Duyuru hizmeti, otomatik olarak içindekiler sayfalarını ve yeni atıfları e-posta bildirimleri olarak gönderen bir veritanabı kullanıcı hesabı türüdür. Adları, uyarı, autoalert, favoriler gibi farklı farklı olsa da bu hizmetleri kurmak için prosedürler farklılık gösterir ama genellikle aynışekilde çalışır:

    Arama terimleri ya da dergi başlıkları belirlenir ve veritabanı otomatik olarak e-posta yoluyla güncellenmiş sonuçlar sağlanır.

    Bazı uyarı servisleri için birşifre ile kayıt olmak ve profil veya kişisel hesap oluşturmanız gerekir, diğerleri için sadece e-posta adresinizi girmek yeterlidir. Bazı uyarı hizmetleri için kaydedebileceğiniz tarama sayısı sınırlıdır. Birçok veritabanında taramanın ne kadar sıklıkta yapılacağını belirleyebilirsiniz.

    Farklı türde uyarı hizmetleri vardır:

    • İçerik Uyarısı (TOC) seçilen dergilerin içindekiler bilgisini otomatik olarak e-postanıza gönderir.
    • Kaydedilmiş Arama son yapılan taramadan beri yeni eklenen kaynaklara ulaşmayı sağlar.
    • Arama Uyarısı (SDI) veritabanı güncellendiğinde, otomatik olarak sonuçları e-posta ile gönderir.
    • Atıf Uyarısı listenizde bulunan makaleye atıf yapıldığında otomatik olarak e-posta alırsınız.
    • Kişiselleştirilmiş Servisler kullanıcıların kişisel ilgileri ve ihtiyaçları doğrultusunda organize edebileceği ve yönetebileceği veritabanı hizmetleridir. Bu hizmetler kapsamında, kullanıcı profili veya kişisel hesap, arama geçmişi, kullanıcı tercihlerini ve kullanıcı tarama davranışları yoluyla toplanan veriler de yer almaktadır. Bu hizmetlerin kullanımı ile kullanıcılar kendileri uyarı oluşturabilir, kaydedilmiş aramalarını ve uyarılarını, listelerini, ücretsiz denemelerini, bültenlerini, aboneliklerini ve göndermiş olduğu araştırma öğelerini inceleyip düzenleyebilir. Kişiselleştirilmiş hizmetler kullanıcıların aramaları sırasında gizliliklerini koruyabilme şansını da verir ve kullanıcıların veritabanlarını kullanırkenki deneyimlerini geliştirmek için yararlı olur.

    Çoğaltma

    • Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı Cemil Copy'e iletmeniz gerekmektedir.

    Uyarı: Mezunlarımız, Bilgi Merkezi‘ne üye olmaları durumunda dahi, Bilgi Merkezi'nin elektronik kaynaklarına veritabanları sağlayıcılarıyla yapılan lisans anlaşmaları gereği kampüs dışından erişememektedirler. Mezunlarımız, veritabanları listemizde yer alan ve açık erişim olanağı sağlayan Project MUSE ve SAGE veritabanlarını kullanabilmektedirler.

     

    Üyelik

    • Üniversite tarafından verilen kimlik ile hizmet ve olanaklardan "Yerinde yararlanma nitelikli üyelik hakkı" kazanır ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
    • Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak ve Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda yıllık üyelik aidatını ödeyerek Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı kazanırlar. SUMED üyesi olan mezunlara da aynı işlem uygulanır ve üyelik aidatının üçte birini öderler.
    • Yıllık üyelik süresi dolanlar, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.
    • Yararlanma kurallarına uymayanların ödünç bilgi kaynağı almalarına olanak sağlayan üyelikleri iptal edilir. Daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez. 

    Danışma ve Bilgilendirme

    • Tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
    • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Ödünç Alma ve Yararlanma

    • 30 gün süre ile 2 adet kitap, 7 gün süre ile 1  ciltli süreli yayın, 3 gün süre ile 1 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçe bir kez daha yenileyebilirler. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamaz.
    • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
    • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
    • Aşağıdaki durumlar için geri çağırma uygulaması yapılır.
     • Acil ihtiyaç duyulan kitaplar, aşağıda belirtildiği şekilde geri çağrılır.
     • Eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan fazla kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 1 hafta içinde, eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan az kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten  en geç 10 gün sonra iade edilmesi gereklidir.
     • Kitabın geç iade edilmesi durumunda ceza işlemi uygulanır ve kitap belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
    • Ödünç alınan multimedya bilgi kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde  yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Kaynağın geç iade edilmesi durumunda  ceza işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden  yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
    • Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır.
    • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
    • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
    • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Multimedya, Grup Çalışma Odaları ve Ekipmanlarından Yararlanma

    • Bilgi Merkezine üye olan mezunlar multimedya ve grup çalışma odalarından rezervasyon yapılmasını ödünç verme bankosundan isteyebilirler. Multimedya ve grup çalışma odalarından yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
    • Multimedya ve Grup Çalışma odalarının anahtarı, kullanılacak kulaklık, video / DVD player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç verme hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
    • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
    • Multimedya ve grup çalışma odaları ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.  

    Doküman Sağlama

    • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, Makale İstek formu doldurularak şahsen yapılır.
    • İstekler için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır.
    • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
    • Sağlanan makale geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılır ve dokümanlarını 2 hafta içerisinde almayanlara;
     makale bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamayacağı ve makalenin imha edileceği ve yeni makale isteklerinin kabul edilmeyeceği bildirilir.
    • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
    • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Çoğaltma

    • Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı Cemil Copy'e iletmeniz gerekmektedir.

    Önemli not: Bilgi Merkezi‘ne üye olunması durumunda dahi Mezunlarımız, Bilgi Merkezi'nin elektronik kaynaklarına -veritabanları sağlayıcılarıyla yapılan lisans anlaşmaları gereği- kampüs dışından erişememektedirler. Mezunlarımız veritabanları listemizde yer alan ve açık erişim olanağı sağlayan Project MUSE, HS Talks ve SAGE veritabanlarında araştırma yapabilmektedirler. Daha fazla bilgi için SSS'yi ziyaret edebilirsiniz.

    Uyarı:SU Emeklilerimiz, Bilgi Merkezi‘ne üye olmaları durumunda dahi, Bilgi Merkezi'nin elektronik kaynaklarına veritabanları sağlayıcılarıyla yapılan lisans anlaşmaları gereği kampüs dışından erişememektedirler.

     

    Üyelik

    • Üniversite tarafından verilen kimlik ile hizmet ve olanaklardan "Yerinde yararlanma nitelikli üyelik hakkı" kazanır ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
    • Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak ve Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda yıllık üyelik aidatını ödeyerek "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" kazanırlar.
    • Yıllık üyelik süresi dolanlar, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.
    • Yararlanma kurallarına uymayanların ödünç bilgi kaynağı almalarına olanak sağlayan üyelikleri iptal edilir. Daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.

    Danışma ve Bilgilendirme

    • Tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
    • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz. 

    Ödünç Alma ve Yararlanma

    • 30 gün süre ile 2 adet kitap, 7 gün süre ile 1  ciltli süreli yayın, 3 gün süre ile 1 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçe bir kez daha yenileyebilirler. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme bedeli alınmaz. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Ücretleri Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve gecikme ücreti ödenene kadar ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamaz. Aynı zamanda Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz.
    • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
    • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
    • Aşağıdaki durumlar için geri çağırma uygulaması yapılır. 
    • Acil ihtiyaç duyulan kitaplar,  aşağıda belirtildiği şekilde geri çağrılır.
    • Eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan fazla kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 1 hafta içinde, eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan az kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten  en geç 10 gün sonra iade edilmesi gereklidir.
    • Kitabın geç iade edilmesi durumunda gecikme bedeli işlemi uygulanır ve kitap belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve gecikme ücreti ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
    • Ödünç alınan multimedya bilgi kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Kaynağın geç iade edilmesi durumunda gecikme bedeli işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden   yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
    • Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için "Gecikme Ücretleri Dokümanı" doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır.
    • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
    • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
    • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

    • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını multimedya ödünç verme bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
    • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Ücretleri Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç verme hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
    • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
    • Multimedya / grup çalışma odaları, kareller ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Doküman Sağlama

    • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, Makale İstek Formu doldurularak şahsen yapılır.
    • İstekler için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır.
    • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
    • Sağlanan makale geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılır ve makalelerini 2 hafta içerisinde almayanlara;
    • Makale bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamayacağı ve dokümanın imha edileceği ve yeni makale isteklerinin kabul edilmeyeceği bildirilir.
    • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için gecikme bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
    • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

    Çoğaltma

    • Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı Cemil Copy'ye iletmeniz gerekmektedir.

     Üyelik

     • Üniversite tarafından verilen kimlik ile Bilgi Merkezi'nin doğal üyesi olurlar.

     Bilgi Kaynağı İstek Önerisi

     • Bilgi Merkezi Koleksiyonu için her tür ve formatta bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.
     • İstekler, web sitesi üzerinden Bilgi Kaynağı İstek Önerisi formu doldurularak yapılır.
     • Konusu için olmazsa olmaz niteliğinde olduğu bildirilen tüm bilgi kaynakları öncelikli olarak sağlanır.
     • Diğer istekler, Koleksiyon Haritası ve diğer üniversite kütüphaneleri koleksiyonlarında olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Uygun görülenler;
     • Kitap ise, 1 hafta içerisinde değerlendirilerek, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir,
     • Multimedya bilgi kaynağı ve edebi türde kitap ise, 1 ay içerisinde öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir.
     • Koleksiyon Haritası içeriğine uymayan, bibliyografik bilgisi saptanamayan ve diğer üniversite kütüphanelerinde var olan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
     • Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler, istek sahibine bildirilir. Acil isteklerin işlemlerine, istendiğinde, öncelik verilir. İşlemler 3 gün içerisinde tamamlanır ve 3 gün içerisinde ödünç alınmayan işlemi tamamlanmış yayınlar koleksiyona gönderilir.
     • Baskısı tükenen bilgi kaynağı istekleri konusu için olmazsa olmaz niteliğinde ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.
     • Süreli yayın isteklerinde, eğer yayının özet ve içindekiler bilgisine ulaşılabiliyorsa istek iptal edilir. Bu yayınlar için duyuru hizmeti verilir, istenen makaleler, diğer kurumlardan doküman sağlama hizmeti olarak getirtilir.
     • Basılı ve elektronik formatta var olan bilgi kaynaklarından elektronik olanı tercih edilir.
     • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz.
     • Bilgi kaynağı isteklerinize ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi acquisition@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

     Danışma ve Bilgilendirme

     • Birey veya gruplar halinde tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
     • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

     Ödünç Alma ve Yararlanma

     Ödünç alma: 60 gün süre ile 60 adet kitap, 7 gün süre ile 2 ciltli süreli yayın, 7 gün süre ile 5 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçe sınırsız yenileyebilirler.

     Gecikme: Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Ücretleri Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve 20 TL'yi aşan gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma, ILL ve Doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamaz. Aynı zamanda Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz. İade tarihi yaklaşan bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Bilgi Merkezi tarafından gönderilen hatırlatma mesajlarının spam klasörüne düşmüş olması ihtimaline karşı bu klasör de kontrol edilmelidir.

     BM içi Kullanım: Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.

     Online Kaynaklar: Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Üniversite tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler.

     Uzatma: Başkası tarafından ayırtılmamış kaynaklar Bilgi Merkezi Hesabım  linkinden iade tarihi uzatılabilinir.

     Multimedya Ayırtma/Hold: Multimedya Koleksiyonu için ayırtma işlemi yapılmaz. Sadece Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için multimedya kaynakları ayırtılabilir. Ayırtma işlemi için ödünç verme bankolarına başvurmak gereklidir.

     Kayıp veya Hasarlı Kaynaklar: Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.

     İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.

     Geri Çağırma / Recall: Aşağıdaki durumlar için geri çağırma uygulaması yapılır.

    • Acil ihtiyaç duyulan kitaplar,  aşağıda belirtildiği şekilde geri çağrılır.
    • Eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan fazla kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 1 hafta içinde,
     eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan az kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten  en geç 10 gün sonra iade edilmesi gereklidir.
    • Kitabın geç iade edilmesi durumunda gecikme ücreti işlemi uygulanır ve kitap belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve 20TL'yi aşan gecikme ücreti ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
    • Ödünç alınan multimedya bilgi kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir.
     Kaynağın geç iade edilmesi durumunda gecikme ücreti işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve 20 TL'yi aşan gecikme ücreti ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
    • Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler.
     İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır.

    • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.


     Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

     • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden Oda Rezervasyon fonksiyonu ile rezervasyon yapılarak yararlanılır. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
     • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
     • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
     • Öğrenciler, bireysel olarak projeksiyon odalarından yararlanamazlar.
     • Grup çalışma odalarından, en az 3 kişilik gruplar yararlanabilir.
     • Multimedya / grup çalışma odaları, kareller ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

     Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

     • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan bilgi kaynaklarının diğer kurumlardan ödünç alınması isteğinde bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Ödünç Kitap İstek Formu doldurularak yapılır.
     • İstekler, aynı anda 3 bilgi kaynağı ile sınırlıdır.
     • Bibliyografik bilgisi saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
     • Sağlanan bilgi kaynağı geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılarak bilgi kaynağının bir hafta sonra iade edileceği bildirilir. Belirtilen süre içerisinde alınmayan bilgi kaynakları ilgili kuruma iade edilir ve aynı kullanıcının bu yayına ilişkin ILL isteği, 6 ay süre ile kabul edilmez.
     • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynaklarının süresinin uzatılması ödünç veren kurumun izni ile olur.
     • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynağı kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır. Sorun çözülünceye kadar Bilgi Merkezi'nin ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenler bir raporla gereği için Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine bildirilir.
     • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar ILL hizmetinden yararlanılamaz.
     • Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

     Doküman Sağlama

     • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Makale İstek Formu doldurularak yapılır.
     • Değişim Öğrencisi istekleri için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır.
     • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
     • Makaleler ücreti ödendikten sonra teslim edilir.
     • Sağlanan makale geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci uyarı yapılır ve makalelerini 2 hafta içerisinde almayanlara, ödemenin bir ay içerisinde yapılması gerektiği ve ödeme yapılıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamayacağı, ders kaydının yapılamayacağı, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımının engelleneceği bildirilir.
     • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
     • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

     Çoğaltma

     • Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı Cemil Copy'e iletmeniz gerekmektedir.