Doküman Sağlama / Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

Bilgi Merkezi Doküman Sağlama ve Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar, diğer kurumlardan aynı anda ödünç alınabilen kitap sayısı ve makale sağlama kontenjan bilgileri aşağıdadır.

 
Doküman Sağlama
 

ILL (aynı anda)

Yurtiçi ücretsiz kontenjanı

Yurtdışı ücretsiz kontenjanı

Öğretim Üyeleri 

5 bilgi kaynağı 

50
Kontenjan fazlası istekler için
makale bedeli alınır.

15
Kontenjan fazlası istekler için
makale bedeli alınır.

Lisans ve Değişim

Öğrencileri

3 bilgi kaynağı

İstekler için makale bedeli alınır.

 

Lisansüstü Öğrenciler

5 bilgi kaynağı

25
Kontenjan fazlası istekler için
doküman bedeli alınır.

10
Kontenjan fazlası istekler için
doküman bedeli alınır.

İdari Personel

2 bilgi kaynağı

İstekler için makale bedeli alınır.

İstekler için makale bedeli alınır.

Üye olan Mezun ve Emekliler

 

İstekler için makale bedeli alınır.

İstekler için makale bedeli alınır.

 

  • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan bilgi kaynakları istekleri Ödünç Kitap İstek formu, makaleler için Makale İstek formu doldurularak yapılır.
  • Tez, patent, standart ve istatistik istekleri için fotokopi ücreti kullanıcı tarafından, posta masrafları ise Bilgi Merkezi tarafından karşılanır.
  • Bibliyografik bilgisi saptanamayan kitap istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
  • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
  • Sağlanan bilgi kaynağı geldiğinde istek sahibine bilgi verilir. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci bilgilendirme yapılarak bilgi kaynağının bir hafta sonra iade edileceği belirtilir. Belirtilen süre içerisinde alınmayan bilgi kaynakları ilgili kuruma iade edilir ve aynı kullanıcının bu yayına ilişkin ILL isteği, 6 ay süre ile kabul edilmez.
  • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynaklarının süresinin uzatılması ödünç veren kurumun izni ile olur.
  • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynağı kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır. Sorun çözülünceye kadar Bilgi Merkezi'nin ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenler bir raporla gereği için Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine bildirilir.
  • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Doküman Sağlama ve Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden yararlanılamaz.
  • Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.