Geri Çağırma

Aşağıdaki durumlar için Geri Çağırma uygulaması yapılır.

  • Başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış kitaba acil ihtiyaç duyan kullanıcı, ihtiyacını circulation@sabanciuniv.edu adresine email göndererek bildirir.
  • Ödünç alınan kitap, 2 haftadan fazla kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten sonra en geç 1 hafta içinde iade edilmesi gerekir.
  • Ödünç alınan kitap, 2 haftadan az kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 10 gün içinde iade edilmesi gerekir.
  • Kitabın geç iade edilmesi durumunda gecikme bedeli işlemi uygulanır. Kitap, belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanamaz. Kullanıcı öğrenci statüsünde ise, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
  • Ödünç alınan multimedya bilgi kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak ve Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Kaynağın geç iade edilmesi durumunda gecikme bedeli işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Kullanıcı öğrenci statüsünde ise, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
  • Öğrenci Rezerv Koleksiyonu için geri çağrılan bilgi kaynakları, dönem başlamadan 10 gün, dönem içerisinde istenenler ise 3 gün içerisinde iade edilmelidir. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır.