Diğer Üniversite Kütüphaneleri

Üyelik

  • Karşılıklı olarak hizmet ve olanaklardan yararlanılmak istenilen Üniversite Kütüphaneleri ve Bilgi Merkezleri ile protokol yapılır. 

Doküman Sağlama ve Kütüphanelerarası Ödünç Alma(ILL)

  • Diğer kurumlardan gelen doküman ve ILL isteği, sadece yetkili tarafından doldurulan Doküman Sağlama ve Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) formu ile kabul edilir.
  • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan doküman ve ILL istekleri, istek sahibi kuruma bildirilir ve iptal edilir.
  • Diğer kurumlardan gelen bireysel doküman ve ILL istek başvuruları kabul edilmez.
  • Diğer Üniversite Kütüphaneleri ve Bilgi Merkezlerine, aynı anda en çok 30 gün süre ile 10 bilgi kaynağı ödünç verilir.
  • Ödünç alınan bilgi kaynaklarını süresinde iade etmeyen kurumlar 2 kez uyarılırlar. Uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenler, 1 yıl süre ile ILL hizmetlerinden yararlanamazlar.
  • Kurumlar ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını, başkaları tarafından istenmedikçe 1 kez daha yenileyebilirler.