Diğer Kullanıcılar

Üyelik

  • Bilgi Merkezi tarafından sunulan hizmetlere ve olanaklara üyelik başvurusunda bulunabilir.
  • Üyelik için uygun görülmeyenler bilgilendirilir.
  • Uygun görülen kişilere, "Bilgi Merkezi Genel Kuralları" uyarınca Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından günübirlik kullanım izni verilir.
  • Hizmet ve olanaklardan daha uzun süre yararlanmak isteyenler istekleri uygun bulunursa, kimlik belgesi fotokopisi, fotoğrafı ve üyelik aidatı tarafımıza ulaştıktan sonra kendilerine uygun olan aylık üyelik süreci başlatılır.
  • Üyelik dönemi biten üyeler, üyelik sürelerinin yenilenmesini talep edebilir.
  • Diğer harici kullanıcılara verilen izin, hizmetlerle ilgili kurallara uymayan hizmetlerin kullanılması ile ilgilidir. Üyelik ücretleri ödenmez ve 3 yıl kabul edilmez.

Danışma ve Bilgilendirme

  • Tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.

Çoğaltma