İdari Personel

Üyelik

 • Üniversite tarafından verilen kimlik ile Bilgi Merkezi'nin doğal üyesi olurlar.

Bilgi Kaynağı İstek Önerisi

 • Bilgi Merkezi Koleksiyonu için her tür ve formatta bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.
 • İstekler, web sitesi üzerinden Bilgi Kaynağı İstek Önerisi Formu doldurularak yapılır.
 • Konusu için olmazsa olmaz niteliğinde olduğu bildirilen tüm bilgi kaynakları öncelikli olarak sağlanır.
 • Diğer istekler, Koleksiyon Haritası ve diğer üniversite kütüphaneleri koleksiyonlarında olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Uygun görülenler;
 • Kitap ise, 1 hafta içerisinde değerlendirilerek, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir,
 • Multimedya bilgi kaynağı ve edebi türde kitap ise, 1 ay içerisinde öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir.
 • Koleksiyon Haritası içeriğine uymayan, bibliyografik bilgisi saptanamayan ve diğer üniversite kütüphanelerinde var olan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler, istek sahibine bildirilir. Acil isteklerin işlemlerine, istendiğinde, öncelik verilir. İşlemler 3 gün içerisinde tamamlanır ve 3 gün içerisinde ödünç alınmayan işlemi tamamlanmış yayınlar koleksiyona gönderilir.
 • Baskısı tükenen bilgi kaynağı istekleri konusu için olmazsa olmaz niteliğinde ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.
 • Süreli yayın isteklerinde, eğer yayının özet ve içindekiler bilgisine ulaşılabiliyorsa istek iptal edilir. Bu yayınlar için duyuru hizmeti verilir, istenen makaleler, diğer kurumlardan doküman sağlama hizmeti olarak getirtilir.
 • Basılı ve elektronik formatta var olan bilgi kaynaklarından elektronik olanı tercih edilir.
 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz.
 • Bilgi kaynağı isteklerinize ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi acquisition@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Danışma ve Bilgilendirme

 • Birey veya gruplar halinde tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Ödünç Alma ve Yararlanma

 • 60 gün süre ile 60 adet kitap, 7 gün süre ile 2 ciltli süreli yayın, 7 gün süre ile 5 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçe sınırsız yenileyebilirler. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Bedelleri Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve 20 TL'yi aşan gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma, ILL ve Doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamazlar. Aynı zamanda Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamazlar.
 • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
 • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
 • Öğrenci Rezerv Koleksiyonundaki bilgi kaynaklarından yararlanamazlar.
 • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Üniversite tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler.
 • Koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir.Bilgi Merkezi tarafından gönderilen hatırlatma mesajlarının spam klasörüne düşmüş olması ihtimaline karşı lütfen bu klasörü de kontrol ediniz. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme bedeli alınmaz.
 • Multimedya Koleksiyonu için ayırtma işlemi yapılmaz. Sadece Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için multimedya kaynakları ayırtılabilir. Ayırtma işlemi için ödünç verme bankolarına başvurmak gereklidir.
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
 • Geri Çağırma
 • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz. 

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden Oda Rezervasyon fonksiyonu ile rezervasyon yapılarak yararlanılır. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Bedelleri Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
 • Öğretim Elemanları, dersleri için projeksiyon odalarını kullanabilirler. Yararlanma için Multimedya Bankosundan rezervasyon yapmak gereklidir.
 • Multimedya / grup çalışma odaları, kareller ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) 

 • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan bilgi kaynaklarının diğer kurumlardan ödünç alınması isteğinde bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Ödünç Kitap İstek Formu doldurularak yapılır.
 • İstekler, aynı anda 2 bilgi kaynağı ile sınırlıdır.
 • Bibliyografik bilgisi saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Sağlanan bilgi kaynağı geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılarak bilgi kaynağının bir hafta sonra iade edileceği bildirilir. Belirtilen süre içerisinde alınmayan bilgi kaynakları ilgili kuruma iade edilir ve aynı kullanıcının bu yayına ilişkin ILL isteği, 6 ay süre ile kabul edilmez.
 • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynaklarının süresinin uzatılması ödünç veren kurumun izni ile olur.
 • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynağı kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır. Sorun çözülünceye kadar Bilgi Merkezi'nin ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenler bir raporla gereği için Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine bildirilir.
 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar ILL hizmetinden yararlanılamaz.
 • Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Doküman Sağlama

 • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Makale İstek Formu doldurularak yapılır.
 • İstekler için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır.
 • Her yıl Mayıs ve Kasım ayı sonunda makale isteklerine ilişkin hesap durumu yazılı olarak bildirilir.
 • Ödemeleri süresinde yapmayanlar Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir.
 • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Sağlanan makale geldiğinde, istek sahibine iç posta ile gönderilir ve "doküman bedeli izleme hesabına aktarılacağı" bilgisi ile bedel bildirilir ve ödenmesi istenir.
 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
 • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Çoğaltma