Öğretim Üyesi

Üyelik

 • Üniversite tarafından verilen kimlik ile Bilgi Merkezi'nin doğal üyesi olurlar.

Bilgi Kaynağı İstek Önerisi

 • Bilgi Merkezi Koleksiyonu için her tür ve formatta bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.
 • İstekler, web sitesi üzerinden Bilgi Kaynağı İstek Önerisi formu doldurularak yapılır.
 • İstekler, Koleksiyon Haritası doğrultusunda değerlendirilir. Uygun görülmeyen istekler istek sahibine bildirilir. Uygun görülenler ise 1 hafta içerisinde sipariş edilir ve istek sahibine bildirilir.
 • Süreli yayın isteklerinde, eğer yayının özet ve içindekiler bilgisine ulaşılabiliyorsa istek iptal edilir. Bu yayınlar için duyuru hizmeti verilir, istenen makaleler, diğer kurumlardan doküman sağlama hizmeti olarak getirtilir.
 • Basılı ve elektronik formatta var olan bilgi kaynaklarından elektronik olanı tercih edilir.
 • Bibliyografik bilgisi saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Çekirdek koleksiyonu için gerekli olanlar sağlanır.
 • İstenen bilgi kaynağı diğer üniversite kütüphanelerinde var ise, istek iptal edilir, istek sahibine bildirilir ve istek ILL (Kurumlararası Kitap Sağlama) olarak getirtilir.
 • Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler, istek sahibine bildirilir.
 • Baskısı tükenen bilgi kaynağı istekleri çekirdek koleksiyonu için gerekli ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.
 • Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri, öğrenci rezerv koleksiyonuna bilgi kaynağı konulması isteğinde bulunabilirler, istenecek yayınların ders döneminin başlamasından en geç 2 ay önce istenmesi gereklidir. İstekler, web sitesi üzerinden "Rezerv Koleksiyon" formu doldurularak veya ders kitapları talep için  Webform'da bulunan "Course Book Order Form"unun "Öğrenci Rezerv Koleksiyonuna Konulsun / Locate on "Student Reserve Collection" alanının "Yes" olarak işaretlenmesi ile yapılır. Geç yapılan isteklerden kaynaklanan sorunlardan Bilgi Merkezi sorumlu değildir.

Eğitim Materyali Üretimi

 • Eğitim programlarını desteklemek amacı ile yardımcı ders malzemesi üretimi için istekte bulunabilirler.
 • İstekler, Eğitim Materyali Üretimi formu doldurularak yapılır.
 • Eğitim materyali üretimi dışındaki şahsi istekler karşılanmaz. Eğitim materyali üretimi
  amaçlı istekler, Bilgi Merkezi koleksiyonları ile sınırlı değildir. Şahsi bilgi kaynaklarından da üretim yapılması istenebilir.
 • Bilgi Merkezi koleksiyonlarından üretim yapılmasını isteyenlerin, bilgi kaynağını ödünç alması gereklidir.
 • Her tür malzeme üretimi ve çoğaltılması Telif Hakları Yasası doğrultusunda yapılır.
 • Eğitim materyali üretimi, iş yüküne bağlı planlama doğrultusunda yürütülür. Acil istekler, Yönetim'in onayına sunulur.

Danışma ve Bilgilendirme

 • Birey veya gruplar halinde tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir.
 • Yeni yayınların duyurulmasını amaçlayan "Yeni Yayınlar Bilgi Yayım Hizmeti"nden yararlanabilirler.
 • Süreli yayın içeriklerinin elektronik olarak duyurulmasını amaçlayan "Seçmeli Bilgi Yayım Hizmeti"nden yararlanabilirler.
 • Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan "OPAC" aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.

Ödünç Verme

 • Öğretim Üyeleri,

             60 gün süre ile 60 adet kitap, 

             7 gün süre ile 5 adet ciltli süreli yayın,

             7 gün süre ile 5 adet genel multimedya,

             7 gün süre ile istenildiği kadar slayt,

  ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, kitapları sınırsız yenileyebilir, multimedya kaynaklarını bir kez slaytları ise 2 kez daha yenileyebilirler.

 • Koleksiyonlardan yararlanma ve ödünç alma hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür;
 • " Book Collection ", " Oversize Book Collection ", "Multimedia Collection", "Faculty Reserve Collection" ve "Slide Collection"dan Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilir ve Sabancı Üniversitesi kimliği ile ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayanlar ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.
 • "Reference Collection" ile "Serials Collection"dan,  sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
 • "Rare Collection"dan, sadece Bilgi Merkezi içerisinde ve denetimli olarak yararlanabilirler.
 • Öğretim Üyesi, öğrencilerin yararlanması için "Student Reserve Collection"a kendisinin koyduğu bilgi kaynağını ödünç alabilir. Koleksiyondaki diğer bilgi kaynaklarından yararlanamaz.
 • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Üniversite tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler.
 • Slayt ödünç alma işlemleri, "Dijital Slayt Koleksiyonu Programı" kullanılarak ve "Slayt Ödünç İstek Formu" doldurularak yapılır.
 • Web sitesi üzerinden " Book Collection ", " Oversize Book Collection " ve "Faculty Reserve Collection"daki ödünç alınabilen bilgi kaynakları için uzatma ve ayırtma işlemi yapılabilir.
 • Multimedia Collection" için uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz. Sadece Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için multimedya kaynakları ayırtılabilir. Ayırtma işlemi için ödünç verme bankolarına başvurmak gereklidir.
 • "Multimedia Collection" dışındaki koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan  bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenler Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme cezası alınmaz.
 • Aşağıda belirtilen ödünç alınmış bilgi kaynakları,

             Rezerv koleksiyonuna konulmak,

             Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve

             Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için

  henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. 

 • Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan ceza bedeli" uygulanır. Ceza bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenler Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir.
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma  hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenler Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
 •  
 • Ödünç alınan kaynaklar ile ilgili gönderilen hatırlatma mesajlarının, e-posta kutunuzdaki Spam klasöründen de takip edilmesi gerekmektedir.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.

Öğrenci Rezerv Koleksiyonu Oluşturma

 • Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanları, rezerv koleksiyonuna bilgi kaynağı konulması isteğinde bulunabilirler. Bilgi Merkezi Koleksiyonunda bulunan kaynakların rezerv koleksiyona eklenmesi istekleri, web sitesi üzerinden Rezerv Koleksiyon formu doldurularak yapılır.
 • Öğrenci sayısı ve buna bağlı olarak rezerv koleksiyonuna alınacak kitap sayısı "Ders Kitapları Talep Prosedürü" doğrultusunda belirlenir.
 • Sömestre başlangıcında / sömestre bitiminde, rezerve konan / kaldırılan bilgi kaynakları için Öğretim Üyelerine bilgilendirme mesajı gönderilir.
 • Rezerve konulmak istenen doküman, Bilgi Merkezi koleksiyonda bulunan bir yayının içeriğinin bir parçası ise, bu kısmın fotokopisinin yapılarak konulması yerine, yayının kendisi rezerve konulur.
 • Bir derste birden fazla doküman kullanılmak isteniyor ise, bunlar tek tek değil, tümü spiral cilt olarak rezerve konulur.
 • Bilgi kaynaklarının "Elektronik Rezerv"e konulması istenebilir. Bir dokümanın elektronik rezerv olarak işlem görmesi için en az 15 kullanıcısının olması gerekir.
 • Bilgi Merkezi Koleksiyonlarında, öğrenci sayısına göre yeterli kopya bulunan kitaplar, Telif Hakları Yasası gereği, taranarak "E-Rezerv Koleksiyonu"na eklenemez.

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden "Oda Rezervasyon"  fonksiyonu ile rezervasyon yapılarak yararlanılır. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman  için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenler Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenler Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine rapor edilir. 
 • Öğretim Üyeleri, dersleri için projeksiyon odalarını kullanabilirler. Yararlanma için Multimedya Bankosundan rezervasyon yapmak gereklidir.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

  Doküman Sağlama

  • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden  Makale İstek formu doldurularak yapılır.
  • Her öğretim üyesine bir akademik yıl süresince yurtiçinden 50, yurtdışından 15 adet ücretsiz doküman sağlama kontenjanı verilir. Kontenjan fazlası istekler için "Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır.
  • Her yıl Mayıs ve Kasım ayı sonunda makale isteklerine ilişkin hesap durumu yazılı olarak bildirilir ve 15 gün içerisinde kontenjan fazlası makale bedelinin ödenmesi istenir.           
  • Ödemeleri süresinde yapmayanlar Üniversite Yönetimine rapor edilir.          
  • İstek sahibi, doküman maliyet bedelini ödemek koşuluyla, diğer kurumlardan araştırma yapılmadan, doğrudan yurtdışından makale sağlanması isteğinde bulunabilir.
  • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
  • Sağlanan makale geldiğinde, kontenjana göre sağlanmış ise, bu bilgi ile makale, istek sahibine iç posta ile gönderilir. Sağlanan makale kontenjan fazlası ise, makale iç posta ile gönderilir ve bedel istek sahibine "kontenjan fazlası doküman bedeli izleme hesabına" aktarılacağı bilgisi ile bildirilir ve ödenmesi istenir.
  • Doküman sağlama hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık ücretsiz sağlanacak makale sayısı ve kontenjan fazlası isteklere uygulanacak ücretler, her yılbaşı öncesinde  Bilgi Merkezi Danışma Kurulu  tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Vekil Ödünç Alma

SU Öğretim Üyeleri, SU Direktörleri veya engelli olan SU Üyeleri olarak, şahsınız adına BM materyallerini ödünç almak için bir kişiyi vekiliniz olarak yetkilendirebilirsiniz. Bu düzenleme uyarınca, ödünç alınan tüm materyallerin iadesini, kaybolan ya da zarar görmüş materyallerin yenilenme ücreti de dâhil olmak üzere adınıza ödünç alınmış herhangi bir materyalin sorumluluğunu kabul etmiş olursunuz. SU öğretim üyesi veya engelli olan SU üyeleri, yenileme veya ödünç alma hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla bir vekil atayabilmesi için kurallara uygun olarak kullanılan bir BM hesabına sahip olması gerekmektedir. İadesi gecikmiş, kaybolmuş materyal vb. durumları içeren BM hesaplarına sahip kullanıcılar, vekil kullanıcı isteyebilmesi veya yenileyebilmesi için söz konusu olan durumları kurallara uygun bir biçimde düzeltmeleri gerekmektedir. Kullanım süresi dolan vekil kullanıcı kimlikleri için, ihtiyaç durumunda bu formu yeniden doldurmak kaydıyla tekrar kullanım süreleri yenilenmesi sağlanır.

Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

Duyuru Hizmeti

  Çoğaltma