Lisansüstü Öğrenciler

Üyelik

 • Üniversite tarafından verilen kimlik ile Bilgi Merkezi'nin doğal üyesi olurlar.

Bilgi Kaynağı İstek Önerisi

 • Bilgi Merkezi Koleksiyonu için her tür ve formatta bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.
 • İstekler, web sitesi üzerinden Bilgi Kaynağı İstek Önerisi formu doldurularak yapılır.
 • Konusu için olmazsa olmaz niteliğinde olduğu bildirilen tüm bilgi kaynakları öncelikli olarak sağlanır.
 • Diğer istekler, Koleksiyon Haritası ve diğer üniversite kütüphaneleri koleksiyonlarında olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Uygun görülenler; 
 • Kitap ise, 1 hafta içerisinde değerlendirilerek, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir,
 • Multimedya bilgi kaynağı ve edebi türde kitap ise, 1 ay içerisinde öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir.
 • Koleksiyon Haritası içeriğine uymayan, bibliyografik bilgisi saptanamayan ve diğer üniversite kütüphanelerinde var olan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler, istek sahibine bildirilir. Acil isteklerin işlemlerine, istendiğinde, öncelik verilir. İşlemler 3 gün içerisinde tamamlanır ve 3 gün içerisinde ödünç alınmayan işlemi tamamlanmış yayınlar koleksiyona gönderilir.
 • Baskısı tükenen bilgi kaynağı istekleri konusu için olmazsa olmaz niteliğinde ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.
 • Süreli yayın isteklerinde, eğer yayının özet ve içindekiler bilgisine ulaşılabiliyorsa istek iptal edilir. Bu yayınlar için duyuru hizmeti verilir, istenen makaleler, diğer kurumlardan doküman sağlama hizmeti olarak getirtilir.
 • Basılı ve elektronik formatta var olan bilgi kaynaklarından elektronik olanı tercih edilir.
 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz.
 • Bilgi kaynağı isteklerinize ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi acquisition@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Danışma ve Bilgilendirme 

 • Birey veya gruplar halinde tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Duyuru hizmetlerinden yararlanabilirler.
 • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Ödünç Alma ve Yararlanma 

 • 60 gün süre ile 60 adet kitap, 7 gün süre ile 5 ciltli süreli yayın, 7 gün süre ile 5 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçesınırsız yenileyebilirler. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma, ILL ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunulamaz.
 • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
 • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
 • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Üniversite tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler.
 • Multimedya koleksiyon için uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz. Sadece Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için multimedya kaynakları ayırtılabilir. Ayırtma işlemi için ödünç verme bankolarına başvurmak gereklidir.
 • Ödünç alınan bilgi kaynakları, başkası kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir.
 • Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır.
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
 • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz. 

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden "Oda Rezervasyon" fonksiyonu ile rezervasyon yapılarak yararlanılır. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için "Gecikme Cezaları Dokümanı" doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz.
 • Öğretim Elemanları, dersleri için projeksiyon odalarını kullanabilirler. Yararlanma için Multimedya Bankosundan rezervasyon yapmak gereklidir.
 • Multimedya / grup çalışma odaları, kareller ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) 

 • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan bilgi kaynaklarının diğer kurumlardan ödünç alınması isteğinde bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Ödünç Kitap İstek formu doldurularak yapılır.
 • İstekler, aynı anda 5 bilgi kaynağı ile sınırlıdır.
 • Bibliyografik bilgisi saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Sağlanan bilgi kaynağı geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılarak bilgi kaynağının bir hafta sonra iade edileceği bildirilir. Belirtilen süre içerisinde alınmayan bilgi kaynakları ilgili kuruma iade edilir ve aynı kullanıcının bu yayına ilişkin ILL isteği, 6 ay süre ile kabul edilmez.
 • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynaklarının süresinin uzatılması ödünç veren kurumun izni ile olur.
 • Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynağı kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır. Sorun çözülünceye kadar Bilgi Merkezi'nin ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenler bir raporla gereği için Bilgi Merkezi Yönetimi tarafından Üniversite Yönetimine bildirilir.
 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar ILL hizmetinden yararlanılamaz.
 • Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Doküman Sağlama

 • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Makale İstek formu doldurularak yapılır.
 • Her lisansüstü öğrenciye bir akademik yıl süresince yurtiçinden 25, yurtdışından 10 adet ücretsiz makale sağlama kontenjanı verilir. Kontenjan fazlası istekler için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır. Kontenjan fazlası makaleler bedelinin ücreti ödendikten sonra teslim edilir.
 • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Sağlanan makaleler geldiğinde, istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci uyarı yapılır ve makalelerini 2 hafta içerisinde almayanlara; makale kontenjandan sağlanmış ise; kontenjandan düşüleceği ve makalenin imha edileceği ve makale, bedeli ödenecek makale ise; bedel ödeninceye kadar Bilgi Merkezi ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamayacağı, ders kaydı yapılamayacağı, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımının engelleneceği bildirilir.
 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
 • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Duyuru hizmeti

Duyuru hizmeti nedir?

Duyuru hizmeti, otomatik olarak içindekiler sayfalarını ve yeni atıfları e-posta bildirimleri olarak gönderen bir veritanabı kullanıcı hesabı türüdür. Adları, uyarı, autoalert, favoriler gibi farklı farklı olsa da bu hizmetleri kurmak için prosedürler farklılık gösterir ama genellikle aynışekilde çalışır:

Arama terimleri ya da dergi başlıkları belirlenir ve veritabanı otomatik olarak e-posta yoluyla güncellenmiş sonuçlar sağlanır.

Bazı uyarı servisleri için birşifre ile kayıt olmak ve profil veya kişisel hesap oluşturmanız gerekir, diğerleri için sadece e-posta adresinizi girmek yeterlidir. Bazı uyarı hizmetleri için kaydedebileceğiniz tarama sayısı sınırlıdır. Birçok veritabanında taramanın ne kadar sıklıkta yapılacağını belirleyebilirsiniz.

Farklı türde uyarı hizmetleri vardır:

 • İçerik Uyarısı (TOC) seçilen dergilerin içindekiler bilgisini otomatik olarak e-postanıza gönderir.
 • Kaydedilmiş Arama son yapılan taramadan beri yeni eklenen kaynaklara ulaşmayı sağlar.
 • Arama Uyarısı (SDI) veritabanı güncellendiğinde, otomatik olarak sonuçları e-posta ile gönderir.
 • Atıf Uyarısı listenizde bulunan makaleye atıf yapıldığında otomatik olarak e-posta alırsınız.
 • Kişiselleştirilmiş Servisler kullanıcıların kişisel ilgileri ve ihtiyaçları doğrultusunda organize edebileceği ve yönetebileceği veritabanı hizmetleridir. Bu hizmetler kapsamında, kullanıcı profili veya kişisel hesap, arama geçmişi, kullanıcı tercihlerini ve kullanıcı tarama davranışları yoluyla toplanan veriler de yer almaktadır. Bu hizmetlerin kullanımı ile kullanıcılar kendileri uyarı oluşturabilir, kaydedilmiş aramalarını ve uyarılarını, listelerini, ücretsiz denemelerini, bültenlerini, aboneliklerini ve göndermiş olduğu araştırma öğelerini inceleyip düzenleyebilir. Kişiselleştirilmiş hizmetler kullanıcıların aramaları sırasında gizliliklerini koruyabilme şansını da verir ve kullanıcıların veritabanlarını kullanırkenki deneyimlerini geliştirmek için yararlı olur.

Çoğaltma

 • Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı Cemil Copy'e iletmeniz gerekmektedir.