Bilgi Kaynağı İstek Önerisi

 • Öğretim üyeleri, çalışanlar, lisansüstü, lisans ve değişim öğrencileri, Bilgi Merkezi koleksiyonu için her tür ve formatta bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler. İstek işlemleri için Bilgi kaynağı istek önerisi formunun doldurulması gereklidir.
 • Konusu için "olmazsa olmaz" niteliğinde olduğu bildirilen tüm bilgi kaynakları, öncelikli olarak sağlanır.
 • Eğer istek, "olmazsa olmaz" niteliğinde olmayıp, Bilgi Merkezi koleksiyonunda elektronik olarak mevcut ise basılı kitabın alınması yerine mevcuttaki elektronik olanı tercih edilir.
 • Eğer istenen kitap, piyasada, çıktı alma ve saklama olanağı veren elektronik formatta mevcut ise elektronik olanı tercih edilir.
 • Oyun amaçlı bilgi kaynağı istekleri kabul edilmemektedir.
 • Diğer istekler, Koleksiyon Haritası ve diğer üniversite kütüphaneleri koleksiyonlarında olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Uygun görülenler; 

- Kitap ise, 1 hafta içerisinde değerlendirilerek, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir,
- Multimedya bilgi kaynağı ve edebi türde kitap ise, 1 ay içerisinde öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir, sipariş işlemlerine başlanır ve istek sahibi bilgilendirilir. (Sadece ders materyali için)

 • Koleksiyon Haritası içeriğine uymayan, bibliyografik bilgisi saptanamayan ve diğer üniversite kütüphanelerinde var olan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler, istek sahibine bildirilir. Acil isteklerin işlemlerine, istendiğinde, öncelik verilir. İşlemler 3 gün içerisinde tamamlanır ve 3 gün içerisinde ödünç alınmayan işlemi tamamlanmış yayınlar koleksiyona gönderilir.
 • Baskısı tükenen bilgi kaynağı istekleri, konusu için "olmazsa olmaz" niteliğinde ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.
 • Süreli yayın isteklerinde, eğer yayının özet ve içindekiler bilgisine ulaşılabiliyorsa istek iptal edilir. Bu yayınlar için duyuru hizmeti verilir, istenen makaleler, diğer kurumlardan doküman sağlama hizmeti olarak getirtilir.
 • Basılı ve elektronik formatta var olan bilgi kaynaklarından elektronik olanı tercih edilir.
 • Öğrenci rezerv koleksiyonuna bilgi kaynağı konulması isteğinde sadece öğretim üyeleri bulunabilirler.
 • İstenecek yayınların ders döneminin başlamasından en geç 2 ay önce istenmesi gereklidir.
 • İstekler, web sitesi üzerinden Rezerv Koleksiyon formu doldurularak veya ders kitapları talebi için Web Form'da bulunan "Course Book Order Form"unun "Öğrenci Rezerv Koleksiyonuna Konulsun / Locate on "Student Reserv Collection" alanının "Yes" olarak işaretlenmesi ile yapılır.
 • Geç yapılan isteklerden kaynaklanan sorunlardan, Bilgi Merkezi sorumlu değildir.
 • Asistanlara dönemlik olarak ödünç verilecek kitaplar konusunda aksaklıkların yaşanmaması için, her dönem başında asistan kopyası talep formunun ilgili öğretim üyesi tarafından doldurulması yeterlidir.
 • İstekler, web sitesi üzerinden Asistan Kopyası formu doldurularak yapılır.
 • Geç yapılan isteklerden kaynaklanan sorunlardan Bilgi Merkezi sorumlu değildir.
 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunulamaz.
 • Bilgi kaynağı isteklerine ilişkin her tür soru, sorun ve öneriler acquisition@sabanciuniv.edu adresine iletilebilir.