Emekliler

Uyarı:SU Emeklilerimiz, Bilgi Merkezi‘ne üye olmaları durumunda dahi, Bilgi Merkezi'nin elektronik kaynaklarına veritabanları sağlayıcılarıyla yapılan lisans anlaşmaları gereği kampüs dışından erişememektedirler.

 

Üyelik

 • Üniversite tarafından verilen kimlik ile hizmet ve olanaklardan "Yerinde yararlanma nitelikli üyelik hakkı" kazanır ve "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
 • Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak ve Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda yıllık üyelik aidatını ödeyerek "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" kazanırlar.
 • Yıllık üyelik süresi dolanlar, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.
 • Yararlanma kurallarına uymayanların ödünç bilgi kaynağı almalarına olanak sağlayan üyelikleri iptal edilir. Daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.

Danışma ve Bilgilendirme

 • Tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Her tür soru, sorun ve önerilerinizi reference@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz. 

Ödünç Alma ve Yararlanma

 • 30 gün süre ile 2 adet kitap, 7 gün süre ile 1  ciltli süreli yayın, 3 gün süre ile 1 adet multimedya ödünç alabilir ve multimedya dışındakileri başkalarınca istenmedikçe bir kez daha yenileyebilirler. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme bedeli alınmaz. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Ücretleri Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve gecikme ücreti ödenene kadar ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamaz. Aynı zamanda Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz.
 • Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler.
 • Nadir eserler koleksiyonundan denetimli olarak yararlanabilirler.
 • Aşağıdaki durumlar için geri çağırma uygulaması yapılır. 
 • Acil ihtiyaç duyulan kitaplar,  aşağıda belirtildiği şekilde geri çağrılır.
 • Eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan fazla kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 1 hafta içinde, eğer ödünç alınan kitap, 2 haftadan az kullanılmış ise, geri çağırma mesajı gönderildikten  en geç 10 gün sonra iade edilmesi gereklidir.
 • Kitabın geç iade edilmesi durumunda gecikme bedeli işlemi uygulanır ve kitap belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve gecikme ücreti ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
 • Ödünç alınan multimedya bilgi kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Kaynağın geç iade edilmesi durumunda gecikme bedeli işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden   yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz, öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
 • Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için "Gecikme Ücretleri Dokümanı" doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır.
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
 • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını multimedya ödünç verme bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Ücretleri Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç verme hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için "Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı" doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedelleri ödemeyenlerin "Ödünç verme hizmetinden de yararlanabilir nitelikli üyelik hakkı" iptal edilir ve daha sonraki başvuruları 1 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Multimedya / grup çalışma odaları, kareller ve ekipmanlardan yararlanmaya ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi circulation@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Doküman Sağlama

 • Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler. İstekler, Makale İstek Formu doldurularak şahsen yapılır.
 • İstekler için Doküman Sağlama Ücretleri Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır.
 • Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.
 • Sağlanan makale geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılır ve makalelerini 2 hafta içerisinde almayanlara;
 • Makale bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamayacağı ve dokümanın imha edileceği ve yeni makale isteklerinin kabul edilmeyeceği bildirilir.
 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için gecikme bedeli ödenene kadar doküman sağlama hizmetinden yararlanılamaz.
 • Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill-documentsupply@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

Çoğaltma

 • Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, her tür çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler. Çoğaltma ile ilgili her tür soru ve sorunlarınızı Cemil Copy'ye iletmeniz gerekmektedir.