Ödünç Alma ve Yararlanma

Bilgi Merkezi "Ödünç Alma" hizmetlerinden yararlanan kullanıcıların ödünç alabildikleri bilgi kaynakları, süreleri ve sayıları:

Kullanıcı Türü   Kitap Multimedya Ciltli Dergiler
Öğretim Üyesi * Süre
60
7
7
Adet
60
5
5
Lisansüstü Öğrencileri ** Süre
60
7
7
Adet
60
5
5
Lisans Öğrencileri ** Süre
60
7
7
Adet
60
5
2
İdari Çalışanlar *** Süre
60
7
7
Adet
60
5
2
Mezunlar ve Emekliler **** Süre
30
3
 
Adet
2
1
 
Ticari ve Sanayi Kuruluşları **** & ***** Süre
30
 
 
Adet
6
 
 
Diğer Üniversitelerin Öğretim Üyeleri **** Süre
15
 
 
Adet
2
 
 

* Başkalarınca istenmedikçe kitaplar sınırsız yenilenebilir, multimedya kaynakları bir kez yenilenebilir, slaytlar ise iki kez yenilenebilir.

** Başkalarınca istenmedikçe kitaplar sınırsız yenilenebilir, multimedya kaynakları bir kez yenilenebilir.

*** Başkalarınca istenmedikçe kitaplar sınırsız yenilenebilir, multimedya kaynakları bir kez yenilenebilir.

**** Başkalarınca istenmedikçe sadece kitaplar 1 kez yenilenebilir.

***** Paket 1 hariç

 • Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için Gecikme Bedeli Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır. Kullanıcılar hesaplarında bulunan toplam 20 TL ve üzeri gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma, ILL ve Doküman Sağlama hizmetlerinden yararlanamaz. Bilgi Merkezi Koleksiyonu için bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunamaz. Kullanıcı, öğrenci statüsünde ise öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme bedeli alınmaz.
 • Referans koleksiyonu, bazı güncel dergiler ve gazetelerden, sadece Bilgi Merkezi içerisinde, Nadir eserler koleksiyonundan ise denetimli olarak yararlanılabilir.
 • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Kampüs dışı erişim, Sadece Sabancı Üniversitesi mensuplarının (öğrenciler, tam zamanlı öğretim üyeleri ve çalışanlar) erişimine açıktır. Mensuplar, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler. Lisans anlaşmaları gereği, Bilgi Merkezi'ni kullanan dış kullanıcılar, mezunlar ve Sabancı Üniversitesi'nde bir projede geçici görevle çalışanlar kampüs dışı erişim olanağından yararlanamazlar.
 • Slaytları, sadece Öğretim üyeleri ödünç alabilir, ödünç alma işlemleri, "Dijital Slayt Koleksiyonu Programı" kullanılarak ve Slayt Ödünç İstek formu doldurularak yapılır.
 • "Multimedya Koleksiyonu" için 1 kere uzatma yapılabilir ancak ayırtma işlemi yapılmaz. Sadece Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak için multimedya kaynakları ayırtılabilir. Ayırtma işlemi için ödünç verme bankolarına başvurmak gereklidir.
 • Ödünç alınan multimedya bilgi kaynağı, diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, Öğretim Üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve Kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Kaynağın geç iade edilmesi durumunda gecikme bedeli işlemi uygulanır ve kaynak belirtilen süre içerisinde iade edilmez ise kullanıcının kaydına blok konulur ve 20 TL'yi geçen gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Kullanıcı, öğrenci statüsünde ise öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.
 • Acil bilgi kaynağı ihtiyaçları için Geri çağırma hizmetinden yararlanılabilinir.
 • Öğrenci Rezerv koleksiyon için, dönem başlamadan istenen bilgi kaynakları 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Bedeli Dokümanı doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır. 
  "Öğrenci Rezerv Koleksiyonu"na konulan bilgi kaynaklarını sadece derse kaynağı koyan öğretim üyesi ile öğrenciler ödünç alabilir.
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar gören bilgi kaynakları, bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kullanıcı, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.
 • Ödünç alınan kaynaklar ile ilgili gönderilen hatırlatma mesajlarının, e-posta kutunuzdaki Spam klasöründen de takip edilmesi gerekmektedir.
 • Bilgi Merkezi'nin hizmet ve olanaklarından yararlanırken aşağıdaki gecikme bedeli ve her tür işlem bedellerini Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi'ne yatırabilirsiniz.
  Banka Hesap Bilgileri: 
  Banka: Akbank
  Şube: Sabancı Üniversitesi (713)
  Hesap Numarasi: 66110
  IBAN NO: TR02 0004 6007 1388 8000 0661 10
  Gecikme bedeli, üyelik aidatı, doküman sağlama bedeli, kaybedilen ve hasar gören bilgi kaynakları işlem bedeli ödemelerini gerçekleştirmek için "İnternet Bankacılığı"nı kullanabilirsiniz.
 • Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve öneriler circulation@sabanciuniv.edu adresine iletilebilir.