Telif Hakları

Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi, yazılı ve görsel - işitsel her türlü bilgi kaynağının telif haklarının korunmasını ve bu doğrultuda hareket edilmesini hedeflemektedir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre, Bilgi Merkezi tarafından satın alınan elektronik veya yazılı formattaki hiçbir materyal, eser üzerinde hak sahibi olan tarafın izni olmaksızın, ödünç alan kullanıcı tarafından:

  • 3. şahıslara çıkar amaçlı olarak kiralanamaz,
  • toplu gösterim çerçevesinde kullandırılamaz,
  • aynı veya başka bir formatta kopyalanıp, çoğaltılamaz.

Oluşabilecek ihlallerden Bilgi Merkezi sorumlu değildir.

Telif hakkı, adil kullanım, intihal ve akademik dürüstlük ile ilgili konular için kişi ve irtibat bilgilerimiz:

Mine Akkurt
0216 483 92 27
reference@sabanciuniv.edu

İlgili kaynakların, kaynak gösterilmek şartı ile eğitim ve öğretim amacıyla seçme ve toplama eserler oluşturulmasında kullanılması, telif hakkı sahibinin çıkarlarına zarar vermeden eserin kullanması adil kullanım kapsamındadır.

Yayınların format değişikliği yapılmadan (yani basılı bir kaynağı dijital hale çevirmek vb.) eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler oluşturmak için makul olabilecek uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.

Daha önce belirtildiği gibi Bilgi Merkezi'miz de bu bağlamda uygulamalarını yürütmektedir. Bunlar;

  • ders notları, sınav soruları veya öğretim üyesi tarafından hazırlanan materyaller,
  • dergilerin her sayısından sadece bir makale,
  • bilgi kaynağının en fazla %10'u veya bir ünitesi (format değişikliği yapmadan),
  • elektronik kaynağa ait link bilgisi verilerek,
  • sinema eserlerinin %10'u. (konu halen dünyada tartışılmakta olup, fikir birliği oluşmamıştır.)

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te "İntihal-Aşırma" kelimesini şu şekilde tanımlar: "Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma."
Başkalarının fikirlerini veya yazılarını kendi çalışmalarımızda kullanırken mutlaka kaynak gösterilmesi gerekmektedir.

Sabancı Üniversitesi'nde intihali önlemek amacıyla Turnitin  programı kullanılmaktadır. (Turnitin programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Bilgi Teknolojisi birimi ile iletişime geçiniz.)

Sabancı Üniversitesi, Akademik Dürüstlük Bildirgesi'nde de belirtildiği gibi, akademik çalışmaları üretirken esinlenme ve bilgilenme amacıyla yararlanılacak kaynaklara, gereken her noktada atıfta bulunması zorunluluğunun akademik etiğin "olmazsa olmaz" kuralıdır. Öğrenciler ve öğretim üyeleri üretimlerini hazırlarken, kullandıkları her türlü bilgi ve bilgi kaynağını fikri ve sınaî haklar doğrultusunda kullanır ve eser sahiplerinin haklarına saygı gösterir. Kaynakları çoğaltmaz, kopyalamaz, farklı formata aktarmaz, kiralamaz ve bu hakları başkalarının ihlal etmesine de izin vermez.