Rezerv & E-Rezerv

  • Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, rezerv koleksiyonuna bilgi kaynağı eklenmesi isteğinde bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Öğrenci Rezerv Koleksiyon formu doldurularak yapılır. 
  • Formun ders döneminin başlamasından en geç iki hafta önce doldurularak gönderilmesi gereklidir. Geç gönderilen formlardan kaynaklanan hizmet aksamalarından, Bilgi Merkezi sorumlu değildir. 
  • Her dönemin sonunda kaynaklar Öğrenci Rezerv koleksiyonundan çıkarılır ve ait olduğu koleksiyona eklenir.
  • Yalnızca bir sonraki dönemde kullanılacak kaynaklar Öğrenci Rezerv Koleksiyonundan çıkarılmaz.
  • Her dönem sonunda öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine hatırlatıcı bir e-posta gönderilir. Bir sonraki dönem için kullanılmaya devam edecek kaynakların ders kodu ve öğretim üyesinin/öğretim görevlisinin bilgileri alınır.
  • Öğrenci Rezerv Koleksiyonuna eklenecek bilgi kaynakları Bilgi Merkezi koleksiyonu ile sınırlı değildir. Kişisel bilgi kaynakları da Öğrenci Rezerv Koleksiyonuna eklenebilir.
  • Öğrenci sayısı ve buna bağlı olarak rezerv koleksiyonuna alınacak kitap sayısı "Ders Kitapları Talep ve Tedarik Prosedürü" doğrultusunda belirlenir.
  • Bilgi kaynaklarının "Elektronik Rezerv"e konulması istenebilir. Bir dokümanın elektronik rezerv olarak işlem görmesi için en az 15 kullanıcısının olması gerekir.
  • Her tür bilgi kaynağı üretimi ve çoğaltılması "Telif Hakları Yasası" doğrultusunda yapılır.
  • Öğrenci Rezerv Koleksiyonu oluşturulmasına ilişkin her tür soru, sorun ve öneriler studentreserve@sabanciuniv.edu adresine iletilebilir.