Online Katalog (OPAC), Katalog Tarama Nedir?

Katalog Tarama (Online Katalog), Bilgi Merkezi koleksiyonlarında bulunan tüm bilgi kaynaklarının kayıtlarına ulaşım sağlayan elektronik katalogdur.

Katalog tarama aşağıda belirlenen olanakları sağlar:

 1. Koleksiyon Bilgi Hizmetleri
  • Koleksiyon tarama
   • Bilgi kaynağına ait bibliyografik bilgiye erişim: Başlık (Eser adı), yazar adı, seri bilgisi, notlar, özet, konu başlığı, içindekiler vb.
   • Bilgi kaynağının yararlanma bilgisi: Hangi koleksiyonda bulunduğu, yer numarası, ödünç verilme durumu, sipariş durumu vb.
  • Tarama seçenekleri (Author, Title, Keyword, vb.)
  • Ana koleksiyon içindeki farklı koleksiyonlara erişim (Journals, Videorecording, Soundrecording, Slides, University Archives, SU E-Thesis, E-Books, Su Research Database)
  • Rezerv Koleksiyonu
  • Bilgi Merkezi'ne yeni gelen kaynaklar
  • Özel bağışlar
 2. Web Tabanlı Kullanıcı Hizmetleri
  • "Hold" işlemi (Bilgi kaynağını ayırtma)
  • Kullanıcı kayıtları bilgi görüntüleme
  • Export
  • İstek formları
  • Oda rezervasyonu

Katalog Tarama (Online Katalog) Nerede?

Katalog tarama, Sabancı Üniversitesi iç “mysu.sabanciuniv.edu” ve dış “www.sabanciuniv.edu” web sitelerinde bulunan “Bilgi Merkezi / Information Center” sayfası altındadır.

Koleksiyon tarama

Katalog tarama (Online Katalog) ana sayfasının sol tarafında bulunan "All Collections" altında yer alan tarama kriterlerinden herhangi biri ile tarama yapılabileceği gibi, orta, sağ  ve sayfanın alt kısmında yeralan "Multimedia", "Rezerv / E-Rezerv", "Digital Collections"dan koleksiyonlar içinde de aynı kriterlerle taramalar yapılabilir.

Bibliyografik Bilgi

Her bir tarama kriterine ait temel özellikler örneklerle anlatılmıştır. İstenilen kritere girip tarama terimi yazıldığında sonuçlar listesi ekrana gelecektir. İlgili kayıt tıklandığında, kaydın bibliyografik bilgisine ulaşılır.

Bibliyografik bilgi şu temel ögeleri içerir:

 • Author: Bilgi kaynağından sorumlu olan yazar, tüzel kurum, konferans adı vb.
 • Title: Bilgi kaynağının başlığı (yayın, eser adı).
 • Imprint: Yayın yeri, yayınlayan, yayın tarihi bilgileri.
 • Descript: Sayfa sayısı, resimler, ek belgeler gibi yayına ait fiziksel özellikler.
 • Note: Bilgi kaynağı ile ilgili her tür özel not.
 • Contents: Ciltli eserlerin adları, içindekiler bilgisi.
 • Summary: Özet.
 • Subject: Kaynağın ilgili olduğu konu başlıkları.

Bilgi Kaynağının Yararlanma Bilgisi

Kaynağın Bilgi Merkezi'ndeki durumu, şu öğelerle belirlenmiştir:

 • Location: Yayının bulunduğu koleksiyon (mekan) bilgisi.
 • Call Number: Koleksiyon içinde nerede bulunduğunu gösteren yer numarası.
 • Status: Kaynaklardan yararlanma durumunu gösteren bilgi. Örnek. Kaynak bir başkasının üzerinde, rafta vd.

Bibliyografik kaydına ulaşılan kaynağı rafta bulabilmek için, Call No hanesinde yeralan bilgi, not edilir. Merkez içinde tüm raflar, yer numarasının ilk hanesini oluşturan harflerle adlandırılmıştır (A-H Rafları - Zemin Kat, J-P Rafları - I. Kat, Q-Z Rafları - II. Kat). İlgili rafta, yer numarasını sayısal dizilişe göre izleyerek aradığınız kayda ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye katalog web sitesi tarama kriterlerinden "Call Number" altında yeralan "Understanding the Location of the Information Resources"dan ulaşabilirsiniz.

İpucu

Aşağıda, bibliyografik bilgisi verilen kaynağın Yer Numarası şu şekilde oluşturulur:

Author Hilborn, Robert C. 
Title Chaos and nonlinear dynamics : an introduction for scientists and engineers / Robert C. Hilborn. 
Imprint Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000. 
Edition 2nd ed.

Q172.5.C45 H55 2000

Konu: Q172.5.C45 - Q Science - (1- 390)  172.5Chaos45 = Chaotic Systems Behavior
H55: Hilborn - Yazar Soyadı (olmadığı durumlarda kitap adı)
2000  Yayın Tarihi

LOCATION CALL # STATUS
Reference Collection AE5 .E363 1998 IC Use Only

Bu eser "Referans Koleksiyon"u içinde yer alan, "AE5.E363 1998" yer numaralı yayındır ve sadece Merkez içinde kullanılır.

LOCATION CALL # STATUS
Student Reserve Collection QH308.2 .J66 1997 DUE 15-11-00

Bu eser "Öğrenci Rezerv Koleksiyon" içinde yer alan, "QH308.2.J66 1997" yer numaralı yayındır ve belirtilen tarihte iade edilmek üzere ödünç alınmıştır.

LOCATION CALL # STATUS
Book Collection TA403 .V36 1989 AVAILABLE

Bu eser "Kitap Koleksiyonu" içinde yer alan, "TA403.V36 1989" yer numaralı yayındır ve ödünç alınabilir.

"Location" Alanında Kullanılan Terimler (Yerleşimi görmek için "Yerleşim"e tıklayınız.)

 • Reference Collection: Merkez bünyesinde kullanılabilen, referans kaynağı niteliğinde olan koleksiyondur. (Bilgi Merkezi içerisinde yararlanılabilir.)
 • Book Collection: Kullanıcıya açık ve ödünç alınabilen kitap koleksiyonudur.
 • Faculty Reserve Collection: Öğretim üyelerinin istekleri doğrultusunda, öğretim üyelerinin kullandıkları, fakat öğrencilerin kullanmasını uygun görmedikleri bilgi kaynaklarından oluşan özel bir koleksiyondur. (Ödünç Verme Bankosu arkasında bulunmaktadır ve bankodan ödünç alınır.)
 • Student Reserve Collection: Ders programlarını desteklemek amacı ile, öğretim üyelerinin istekleri doğrultusunda oluşturulan, öğrencilerin yararlandığı özel bir koleksiyondur. (Ödünç Verme Bankosu arkasında bulunmaktadır ve bankodan ödünç alınır.)
 • Serials: Abone olunarak izlenen yayınlardan oluşan ve ödünç verilmeyen koleksiyondur. (Bilgi Merkezi içerisinde yararlanılabilir.)
 • Bound Serials: Ciltli süreli yayınlardan oluşan ve ödünç alınabilen süreli yayın koleksiyonudur.
 • Online Database: Online veritabanı koleksiyonu. (Online olarak yararlanılır.)
 • University Archives: Üniversite tarihine ışık tutacak her tür formattan oluşan ve denetimli yararlanılan koleksiyondur. (SU Tarihi Özel Koleksiyonu'nda kurallar doğrultusunda yararlanılır.)
 • Easy Readings: Temel Geliştirme Programı çerçevesinde sağlanan "Kolay Okunabilir" bilgi kaynaklarıdır. (Ödünç alınır.)
 • Slide Collection: Slayt koleksiyonu. Sadece, öğretim üyeleri ödünç alabilir. Online olarak ödünç almaya hazırlama süreci "Slide Collection" kısmında ayrıntılı açıklanmıştır. (Ödünç Verme Bankosu'ndan ödünç alınır.)
 • Multimedia Collection: Basılı kaynaklar dışında kalan, görsel-işitsel amaçlı ve elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarından oluşan koleksiyondur. (Ödünç Verme Bankosu'ndan ödünç alınır.)
 • Oversize Book Collection: Büyük boyutlu, kullanıcıya açık ve ödünç alınabilen kitap koleksiyonudur.
 • Rare Collection: İçeriği ve fiziksel özelliğinden ötürü denetimli ve sadece Merkez bünyesinde kullanılan koleksiyondur.
 • E-book Collection: Elektronik kitap koleksiyonu. (Online olarak yararlanılır.)
 • E-Thesis Collection: Sabancı Üniversitesi yüksek lisans ve doktora tezlerinden oluşan Elektronik Tez koleksiyonu. (Online olarak yararlanılır.)
 • Internet Resources: Internet kaynaklarından oluşan koleksiyondur. (Online olarak yararlanılır.)
 • Web Electronic Journal: Elektronik süreli yayınlar koleksiyonu. (Online olarak yararlanılır.)

"Status" Alanında Kullanılan Terimler

 • AVAILABLE: Kaynak rafta ve ödünç alınabilir.
 • DUE [date]: Kaynak belirtilen tarihe kadar bir kullanıcının üzerinde.
 • DUE [date] + #HOLD: Kaynak belirtilen tarihe kadar bir kullanıcının üzerinde ve geri geldiğinde bir diğer kullanıcı/kullanıcılar için ayırtılmış.
 • RECENTLY RETURNED: Kaynak kullanıcıdan henüz dönmüş ve rafa yerleştirme işlemi devam ediyor.
 • JUST ARRIVED: Kaynağın, bibliyografik kayıt işlemi tamamlanmış ve rafa yerleştirilmeyi bekliyor.
 • AT CATALOGING: Kaynak Bilgi Merkezi'ne yeni gelmiş ve bibliyografik kaydı oluşturulmak üzere Kataloglama Bölümünde beklemekte.
 • CLAIMS RETURN: Kaynak kullanıcı tarafından kaybedilmiş, kullanıcı kaybetmediğini belirtmekte ve kaynağın iade edilip edilmediği araştırılmakta.
 • IC USE ONLY: Kaynak sadece Bilgi Merkezi içinde kullanılabilir ve ödünç alınamaz.
 • MISSING: Envanter sonucu kaynak bulunamamış, durumu belli değil.
 • LOST: 2. Envanter sonucu kaynağın kayıp olduğu saptanmış kaynak kayıp.
 • LOST BY USER: Kaynak belirli bir kullanıcı tarafından kaybedilmiş ve kaybettiğini kabul etmiyor.
 • LOST AND PAID: Kaynak kullanıcı tarafından kaybedilmiş, kullanıcı tarafından sağlanamamış, fakat parası ödenmiş.
 • LOST AND PAID BY USER: Kaynak kullanıcı tarafından kaybedilmiş ve yenisi kullanıcı tarafından sağlanmış.
 • ON HOLDSHELF: Kaynak ayırtılmış ve ayırtan kullanıcı için bekletiliyor.
 • SERIALS SHELF: Kaynak, Süreli Yayınlar raflarında.
 • ONLINE ACCESS: Kaynağa online erişim mevcut.
 • REPORTED: Kaynak sipariş edilmiş, firmadan kaynağın piyasadan sağlanma durumu ile ilgili rapor gelmiş ve raporun durumu gösterilmekte. (Ayrıntılı bilgi için"acquisition@sabanciuniv.edu" adresinden bilgi isteyebilirsiniz.)
 • AT BINDERY: Kaynak cilde gönderilmiş.
 • REORDERED: Kaynak yeniden sipariş edilmiş.
 • DAMAGED: Kaynağın kendisinden kaynaklanan hasarı var.
 • DAMAGED BY USER: Kaynak, belirli bir kullanıcı tarafından hasar görmüş ve kullanıcı kabul etmemekte.
 • DAMAGED AND PAID: Kaynak, belirli bir kullanıcı tarafından hasar görmüş ve kaynağı kullanıcı sağlayamamış, fakat parası ödenmiş.
 • DAMAGED AND PAID BY USER: Kaynak, belirli bir kullanıcı tarafından hasar görmüş ve kullanıcı tarafından sağlanmış.
 • NOT RENEWED: Kaynağın abonesi yenilenmemiş.
 • NEW ARRIVALS SHELF: Kaynak, "Yeni Gelenler Rafı"nda.
 • WITHDRAWN: Kaynak koleksiyondan çıkarılmış.

Tarama İpuçları ve Mesajları

Taramalarınızı daha etkin ve hızlı duruma getirmek için: "Yön Bulma Menü"sü kullanılabilir. Bibliyografik kayıtla birlikte ekrana gelen, "Yön Bulma Menüsü"nde yeralan butonlarla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Previous Page: Bir önceki sayfaya geçme.
 • Next Page: Bir sonraki sayfaya geçme.
 • Extended Display: Tarama sonucunda bulunan yayınların adlarını, koleksiyon ve yer numarası bilgilerini ilk ekranda görüntüleme.
 • Brief Display: Tarama sonucunda bulunan yayınların isimleri, yayınlandığı yıl ve kaç adet olduğu bilgilerini ilk ekranda görüntüleme.
 • Limit This Search: Taramayı; yıl aralığı, dil, yayınevi, bilgi kaynağı (materyal) türü, vb. kriterlerle limitleme.
 • Search Britannica: Encyclopedia Britannica'ya tarama terimini yeniden yazmadan online olarak bağlanır ve burada tarama imkanı sağlar.
 • Search as Words: "Title" (eser adı) Tarama terimi sonucunda, daha fazla bilgiye ulaşılmak istenirse, "Search as Words" tıklanarak, tarama terimi yeniden yazılmadan "Keyword" (anahtar kelime) taraması yapılır ve sonuç otomatik gelir.
 • Start Over: Katalog ana menüsüne geri dönme.
 • Another Search: İçinde bulunulan tarama menüsünün ana sayfasına dönme.
 • Return to Browse: Tarama sonucu elde edilen yayın listesine geri dönme.
 • MARC Display: Tarama sonucunda erişilen yayının MARC (Machine Readable Catalogue) formatındaki katalog kaydını görüntüleme.
 • Export: Bir bilgi kaynağına ait bibliyografik bilginin, bir başka veritabanına ya da bir kişinin elektronik posta adresine aktarma işlemini yürütme.
 • Export Saved List: Export işlemi için, ilgili olunan kaynaklara ait kayıtların sol tarafında yeralan kutucukların işaretlenmesi ve sol alt köşede bulunan"Save Marked Records" butonuyla işaretli kayıtların kaydedilmesi gereklidir. "Export Saved List" tıklanır ve işlem bu aşamalardan sonra yürütülür.
 • Clear Saved List: Export etmek amacıyla işaretlenen listeyi iptal etme.
 • Request: "Hold Request" (Ayırtma) işleminin yapıldığı buton.
 • Hızlı Tarama Menüsü: Tarama Terimi'nin sağ ve sol yanında yeralan "comma box"lar aracılığıyla, tarama kriterleri ve tarama yapılan koleksiyonun, ana sayfaya geri dönülmeksizin değiştirilebilme.
 • Jump to an entry : Tarama sonucu ekrana gelen kayıtlara, numara sırasından doğrudan erişim sağlama.

Yapılan taramalardan sonra ulaşılan sonuçlar çeşitli şekillerde değerlendirilir:

Aranan terim bulunamadığında: Sistem;"Your entry .. would be here -- Search as Words" şeklinde bir mesaj verir. Bu durumda, tarama kriteri ya da tarama terimi değiştirilerek yeni tarama stratejileri oluşturulabilir.

Tarama sonuçlarını yaptıktan sonra gelen ekranda "Medium", "Year" "Mark", "Num, tanımları ile hangi tarama alanından tarama yapıldı ise o "tarama kriteri" (Author, Subject, Call Number gibi) ve parantez içinde kaç kayıt olduğunu gösteren (1-262 gibi) ifade gelir. "Medium", bilgi kaynağının türünü sembolize eder. "Year" ifadesi yayınlandığı yılı, "Num" sayısal olarak sıralamasını, "Mark" export (kayıt alma) işlemi için seçilebilmeyi gösterir. 

Genel bir tarama yapıldıktan sonra, aynı başlık/yazar/konu adı sonuçları beşten fazla olduğu takdirde ekranda "additional entries" bilgisi gelir, "additional entries"e tıklandığında diğer tüm kayıtlara ulaşılır.

Siparişte olan kayıtlar bibliyografik kayıt bilgisinde aşağıdaki şekilde görüntülenir.

"1 copy ordered for Book Collection on 05-01-2009" bu kaynağın "Kitap Koleksiyonu" için 05.01.2009 tarihinde sipariş edildiği belirtilir. 

"1 copy being processed for Book Collection" bu kaynak kataloglama bölümünde işlem için beklemektedir.

Sonuçların çok fazla olması durumunda ya da "Your result has been limited to 5000" mesajı görüldüğünde, sayfanın üst bölümünde yeralan "Limit This Search" tuşu ile, anahtar kelime taramalarında ise "Advanced Search" yardımı ile tarama alanı daraltılır. Sınırlama seçenekleri şunlardır.

 • YEAR of Publication (Yayın Yılı) After / Before: Yayın yılı ile sınırlama.
 • LANGUAGE (Dil): Yayınlandığı dil ile sınırlama.
 • PUBLISHER (Yayınevi adı): Yayınevi adı veya yayınevi adında geçen herhangi bir kelime ile sınırlama. Bu alan sadece "Limit This Search" fonksiyonu ile sağlanır. Advanced Keyword'de bu özellik bulunmaz.
 • WHERE Item is located (Koleksiyon Adı): Koleksiyon adı ile sınırlama.
 • Words in Title / Author / Subject / TOC (Table of Contents): Başlıkta kelime, yazar, konu başlığı ve içindekiler bilgisi içinde geçen herhangi bir kelime. Belirtilen alanlarla sınırlama. Bu alan sadece "Limit This Search" fonksiyonu ile sağlanır. Advanced Keyword'de bu özellik için ayrı kutucuk bulunmamaktadır.
 • MATERIAL Type (Bilgi Kaynağı Türü): Bilgi kaynağı türüne göre (printed materials, computer file, tranparency, slides vb.) sınırlama.
 • SERIALS (Süreli Yayınlar Koleksiyonu): Süreli yayınlar formatına göre (E-Journal, print gibi) sınırlama.
 • SOUND RECORDING (Ses Kasetleri Koleksiyonu): Ses kayıtları türüne göre (Sound cd, Sound cassette) sınırlama.
 • VIDEO RECORDING (Video-DVD Koleksiyonu): Video kayıtları türüne göre (DVD, VCD, Video) ile sınırlama.
 • SPOKEN TEXT (Konuşma Kayıtları Koleksiyonu): Konuşma kayıtları ile (Spoken cassette) sınırlama.

Sonuç listesini belli kriterlere göre düzenleyip ekrana getirmek için: "Advanced Search" menüsü altında bulunan "Search and Sort" seçeneği kullanılabileceği gibi sonuçlar, Date (yayın tarihi), Alphabetical (alfabetik) ve Relevance (ilgililik) kriterlerine göre düzenlenebilir.

Yönlendirme Opsiyonu: Tarama sonuçlarınızda; "see (bkz)" ve "see also (ayr. bkz.)" yönlendirmeleri ile karşılaşabilirsiniz. Konu başlıkları, yazar ve seri adlarındaki bu yönlendirmeler "Amerikan Kongre Kütüphanesi (LC) Otorite" kaynakları kullanılarak yapılır. Bu yönlendirmelerden;

"See (bkz)"fonksiyonu ile kullanılmayan konu başlıkları, yazar bilgileri ve seri başlıklarından, kullanılanlara yönlendirme sağlanır. Örnek olarak; "Cevat Şakir Kabaağaçlı", "Halikarnas Balıkçısı" olarak tanınır. "Author" tarama kriterinden "Kabaağaçlı, Cevat Şakir" olarak tarama yapıldığında, "Kabaağaçlı, Cevat Şakir"in kullanılmadığı ve "Halikarnas Balıkçısı"nın kullanıldığı yönlendirme bilgisine ulaşılır. Aynı şekilde "Subject" tarama kriterinden "Analytic Chemistry" olarak tarama yapıldığında, "Analytic Chemistry"nin katalogda kullanılmadığı, kullanılan başlığın "Chemistry, Analytic" olduğu yönlendirme bilgisine ulaşılır. 

"See also (ayr. bkz.)" fonksiyonu, yol gösterme amacı ile konu başlığı, seri ve yazar adlarından ilgili yazar, seri veya konulara yönlendirme sağlanır. Örnek olarak; "Subject" tarama kriterinden "Management" olarak tarama yapıldığında, 35 adet ilgili "Related Subjects" olduğu yönlendirme bilgisine ulaşılır. Linke tıklandığında ilgili tüm başlıklara ulaşılır.

Tarama seçenekleri

Author (Yazar / Tüzel Kurum / Konferans, Seminer vb.):

Örnek

"Orhan Pamuk", " Pamuk, Orhan" olarak taranır.

"Orhan Pamuk" olarak ad ve soyadı birlikte tarama yapıldığında; "Your entry orhan pamuk would be here --------Change search to pamuk, orhan" öneri bilgisine ulaşılır.

Örnek

Namık Kemal, Namık Kemal olarak taranır.

Örnek

Ulusal Kalite Kongresi
      International Conference on Information and Knowledge Management

Örnek

DPT Devlet Planlama Teşkilatı olarak taranır.
      TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu olarak taranır.

 • Yazar, sanatçı, çeviren, hazırlayan, editör, müzik direktörü gibi sorumlu kişilerden yapılan taramalarda öncelikle yazarın soyadı, biliniyorsa yazarın adı, soyadından sonra yazılır.
 • "1934 Soyadı Devrimi"nden önceki yazarlar ilk isimleri ile taranırlar.
 • Tüzel kurum olarak nitelendirilen; dernekler, vakıflar, resmi, özel kuruluşlar, şirketler vb. özgün adları ile taranırlar.
  Örnek

  Turkish Mathematical Society
         Sabancı Holding
         Devlet Planlama Teşkilatı. Çevre Özel İhtisas Komisyonu.

 • Sürekliliği olan konferans, seminer ve toplantılar "Author"dan özgün adı ile taranırlar. Örnek olarak "5. Ulusal kalite kongresi", bu şekli ile "Author"dan taranmaz. "Ulusal Kalite Kongresi" olarak taranır.
 • Kurumlar kısaltılmış adı ile değil açık adı ile"Author"dan taranırlar. Kısaltılmış adından tarama yapıldığında yönlendirme bilgisine ulaşılır.
 • Tarama sonuçlarınızda; "see (bkz)" ve "see also (ayr. bkz.)" yönlendirmeleri ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için "Yönlendirme Opsiyonu" kısmına bakabilirsiniz.

 Title (Başlık, Yayın Adı)

Tüm bilgi kaynakları, başlıklarına göre bu alandan taranır. Seri adlarına göre (İletişim Yayınları; 56 gibi) tarama da bu alandan yapılır. Eser adının ilk kelimesinin bilindiği durumlarda "Title"dan tarama yapılır. Tarama sonuçlarınızda; "see (bkz)" ve "see also (ayr. bkz.) " yönlendirmeleri ile karşılaşabilirsiniz.

Örnek

"A Macro Perspective on Technology Transfer" adlı kitabı, bu alanda taramak için "Macro" kelimesinin, ilk kelime olarak yazılması gerekir. "Technology Transfer" diye yazılması durumunda doğru kayıda erişilemez.

İpucu

Bilgi kaynağının başlığının ilk kelimesi hatırlanmıyorsa tarama, Keyword alanında yapılmalıdır.

Bilgi kaynağının tam adı bilinmiyor, yazar adı biliniyorsa; Author / Words in Title alanında tarama yapılmalıdır.

Subject (Konu Başlığı)

Bilgi Merkezi'nde, "Amerikan Kongre Kütüphanesi (LC) Konu Başlıkları" kullanılmaktadır. Bu uygulamaya göre her bilgi kaynağına konu başlıkları verilir. Tarama bu başlıklar doğrultusunda yapılır. 

Kişiler, tüzel kurumlar vb. ilgili kaynaklara kişinin, kurum vb. adları konu başlığı olarak verilir. Örneğin, Atatürk hakkındaki bilgi kaynaklarına "Atatürk, Kemal" konu başlığı verilir.

Bir konu başlığı alt konu başlığı olarak kullanılıyorsa, alfabetik bütünlük içerisinde ana konu başlığı ile alt konu başlığı birlikte sıralanır. Konu başlıkları alfabetik bütünlük içerisinde döndürülür. Örneğin, "History" konu başlığı alt konu olarak da kullanılır. Örnekte de görüleceği gibi "History, Ancient--Portraits"den sonra alfabetik olarak "Arabic literature--History and Criticism" gelir.

Tarama sonuçlarınızda; "see (bkz)" ve "see also (ayr. bkz.)" yönlendirmeleri ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için "Yönlendirme Opsiyonu" kısmına bakabilirsiniz.

İpucu

Bir konu başlığı tarandığında, ilgili ana konu ve alt konu başlıkları da görülür.

Author / Words in Title (Yazar / Tüzel Kurum / Konferans vb. ile Başlıktaki Kelime)

Yazarının bilindiği ancak yayının başlığının tam olarak bilinmediği durumlarda kullanılır.

Örnek

Author: Pamuk
Words in Title: Kırmızı 
taramasıyla, Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı adlı eserine ulaşılır.

İpucu

Author alanına yazar soyadı yazılır. Title alanına başlıkta geçen herhangi bir kelime yazılabilir.
Author alanının boş bırakılması halinde sistem tarama yapmaz.

Call Number (Yer Numarası)

Yer Numarası, bilgi kaynağının koleksiyon içindeki yerleşim adresidir ve "Amerikan Kongre Kütüphanesi (LC) Sınıflandırma Sistemi"ne göre düzenlenmiştir. Bu yöntemde yer numaralarına göre tarama yapılır.

Örnek

QA
QA320
QA320.P43 
QA320.P43 2000

İpucu

"Please Click for an Outline of LC Classification System Schedule" butonunu kullanarak, Amerikan Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi ana / genel sınıflama numarası bilgisine ulaşabilirsiniz.

"Understanding the Location of the Information Resources" butonu'nu kullanarak, yer numarası ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

ISBN / ISSN (Uluslararası Standart Kitap Numarası / Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası )

Kitaplar ve multimedya bilgi kaynakları, ISBN (International Standard Book Number), Süreli yayınlar ise ISSN (International Standard Serials Number) olarak adlandırılan uluslararası sisteme göre düzenlenmiştir. Bu seçenek ile ISBN / ISSN numaraları bilinen bilgi kaynakları taranır.

Örnek

9758632003 or 0-88297-040-2
00014273 or 0021-9258

İpucu

Taramalarda rakam aralarına tire işareti konulabilir, boşluk bırakılabilir ya da olduğu gibi yanyana yazılabilir.

Keyword (Anahtar Kelime)

Bilgi kaynağının başlıklarında geçen herhangi bir kelime ile basit tarama yapılır ve tarama kriterinde "ADJACENCY", "WILDCARDS", "BOOLEAN OPERATORS", "PROXIMITY" ve "FIELDS" özellikleri de kullanılabilir. Bu özellikler Advanced Keyword"de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu tarama kriterinde sınırlandırma / sıralama ve ilgililik derecelerine göre tarama özellikleri kullanılamamaktadır.

Bilgi kaynağının başlıklarında geçen herhangi bir kelime ile basit tarama yapılacağı gibi daha spesifik bilgilere ulaşım sağlayan detaylı taramaların yapılması da mümkündür. Bu amaçla "ADJACENCY", WILDCARS", "BOOLEAN OPERATORS", "PROXIMITY", "FIELDS" özellikleri kullanılır ve ileri düzey taramalar yapılır. Ayrıca bu tarama kriterinde çeşitli alanlara göre sınırlandırma ve sıralama yapılabilmektedir.

- Sınırlandırma

Taramalar aşağıdaki alanlara göre sınırlandırılabilir.

 • LANGUAGE (Dil): Yayınlandığı dil ile sınırlama.
 • MATERIAL Type (Bilgi Kaynağı Türü): Bilgi kaynağı türüne göre (printed materials, computer file, tranparency, slides vb.) sınırlama.
 • LOCATION (Koleksiyon Adı): Koleksiyon adı ile sınırlama.
 • SERIALS (Süreli Yayınlar Koleksiyonu): Süreli yayınlar formatına göre (E-Journal, print gibi) sınırlama
 • SOUND RECORDING (Ses Kasetleri Koleksiyonu): Ses kayıtları türüne göre (Sound cd, Sound cassette) sınırlama.
 • Video Recording (Video-DVD Koleksiyonu): Video kayıtları türüne göre (DVD, VCD, Video) ile sınırlama.
 • SPOKEN TEXT (Konuşma Kayıtları Koleksiyonu): Konuşma kayıtları ile (Spoken cassette) sınırlama.
 • YEAR: After and Before (Yayın Yılı): Yayın yılı ile sınırlama.

- Sıralama

Sonuç listesini belli kriterlere göre düzenleyip ekrana getirmek için: "Advanced Search" menüsü altında bulunan "Search and Sort" seçeneği kullanılabileceği gibi, sonuçlar, Date (yayın tarihi), Alphabetical (alfabetik) ve Relevance (ilgililik) kriterlerine göre düzenlenebilir.

- Adjacency (Tek Terim Olarak Tarama)

Birden fazla kelime yan yana yazıldığında tek bir terim olarak taranır.

Örnek; "Deconstruction, Pragmatism Democracy" yazarak indekslenmiş alanların herhangi birinde "deconstruction, pragmatism and democracy" tarama kelimelerinin yan yana geçtiği tüm kayıtlara ulaşılır.

- Wildcards (Kısaltma) - ? ,*, **

Aranılan kelimenin yazılışından emin olunmayan durumlarda, kelimenin son bölümünün yerine asteriks (*) işareti konularak taranır. Kelime sonuna konan tek asteriks (*), 1-5 karaktere kadar kelimenin eksik kalan kısmını tamamlar. Çift asteriks (**) ise eklenebilecek olası tüm harfleri tarar.

Örnek

polic* ? policies, policy gibi kelimenin kalan kısmını 5 karaktere kadar tamamlayabilecek tüm kayıtları getirir.

fyodor dost** ? fyodor dostoyevski Sistem, kelimeyi tamamlayabilecek muhtemel tüm karakterleri tarayarak tüm kayıtları getirir.

Soru işareti (?), kelime içinde bilinmeyen ya da emin olunmayan harfler için kullanılır.

Örnek

anders?n yazarak içinde anderson ve andersen geçen tüm kayıtlara ulaşılır.

- Boolean Operators (Bağlaçlı Tarama) - And, Or, Not

Detaylı taramalar yapmaya olanak sağlayan "AND, OR, NOT" bağlaçları, "Boolean Operatörleri" olarak adlandırılır. Bu operatörler kullanılırken öncelik sırası, başta iç parantezler olmak üzere, NOT, AND, OR şeklindedir.

AND (&)

Taranan bütün kelimelerin bir arada geçtiği kayıtları bulmak için kullanılır. Aralarına AND konularak taranan kelimeler, yayının bibliyografik bilgisi üzerinde herhangi bir sırayla yer alır.

Örnek

Turkey and Europe veya Turkey & Europe yazıldığında bibliyografik bilgisinde hem Turkey hem de Europe geçen kayıtlara ulaşılır.

OR (|) +

Kaynağın bibliyografik bilgisinde, taranan kelimelerden birinin geçtiği tüm kayıtları bulmak için kullanılır.

Örnek

Turkey or Europe veya Turkey | Europe yazıldığında bibliyografik bilgisinin içinde Turkey veya Europe geçen tüm kayıtlara ulaşılır.

NOT (!)

Tarama sonucu çıkan kayıtlarda bulunması istenmeyen kelimeler bu bağlaç ile devre dışı bırakılır.

Örnek

statistics and not probabilities veya statistics & ! probabilities yazıldığında bibliyografik bilgisinde statistics geçen fakat probabilities geçmeyen kayıtlara ulaşılır.

Boolean oparetörlerinin bir ya da birkaç tanesi aynı tarama içinde kullanılabilir.

Örnek

Politics and Turkey and not Islam yazarak indekslenmiş alanları üzerinde Politics ve Turkey geçen fakat Islam geçmeyen kayıtlara ulaşılır.

Parantez ( ) işareti, tarama kelimelerinin gruplanması için kullanılır.

Örnek

Pollution and (Turkey or Istanbul) yazarak içinde hem Pollution hem de Turkey veya Istanbul geçen kayıtlara ulaşılır.

(European Union) and Turkey
(Physics or Chemistry) and (Free Fall not Friction)

Boolean operatörleri ile *,**, ? (wildcards)lar bir arada kullanılabilir.

Örnek

econom* and (polic* or Turkey) and (not govern*)

Boolean oparetörleri, tarama kelimesi olarak kullanıldığında çift tırnak ( " ) içine alınarak yazılmalıdır.

- Proximity (Yakınlık) - Near, Within

Near (~) 

Yayınların bibliyografik kayıtlarında, taranan ögeleri 10 kelimelik gruplarla sınırlar. Birbirine yakın dizilmiş tarama kelimelerinin (En çok 10 kelimelik grup içinde) geçtiği yayınlara bu bağlaç ile ulaşılır.

Örnek

higher near education veya higher ~ education yazarak indekslenmiş herhangi bir alanda birbirini izleyen 10 kelime arasında higher ve education geçen tüm kayıtlara ulaşıldığı gibi "higher and further education" geçenlere de ulaşılabilecektir.

Within (#)

Bu bağlaç ile taranılan anahtar kelimeler arasında en çok kaç kelime olmasını belirtmeyi sağlar.

Örnek

higher within 3 education yazarak indekslenmiş herhangi bir alan üzerinde birbirini izleyen 3 kelime içinde "higher and further education"geçen tüm kayıtlara ulaşıldığı gibi "higher and further education" geçenlere de ulaşılabilecektir.

İpucu

higher within 10 education Bu ifade yerine, higher near education'de kullanılabilinir.

- Fields (Alanlar)

Bibliyografik bilgi üzerindeki indekslenmiş alanlardan tarama yapmak için kullanılır. Alana karşılık gelen kısaltma ile birlikte taranacak kelime yazılır. Kullanılabilecek kısaltmalar; a: (author), t: (title), s: (subject), n: (note), w: (keyword)'dür.

Örnek

(a:pamuk) and (t:kır**) yazıldığında Pamuk soyadlı yazarın Kır** ile başlayan kitabı bu şekilde bir tanımlama ile keyword alanı içinden bulunur.


Koleksiyonlar içinde tarama

Bilgi Merkezi koleksiyonlarının bir kısmı ana koleksiyondan bağımsız olarak kendi içerisinde taranabilir.

VideoRecording (DVD - VCD- Videocassette)

Multimedya koleksiyonu içinde yer alan dvd, vcd ve videokaset gibi görüntülü bilgi kaynakları bu alandan taranır. Tarama için; Yayın Adı (Title), Yazar / Sanatçı (Author/Artist), Anahtar Kelime (Keyword), Konu Başlığı (Subject), Yer Numarası (Call Number) kriterleri bulunmaktadır.

Tarama ekranında; DVD, videokaset ve VCD'ler Alfabetik olarak listelenmişlerdir. DVD listesi alfabetik listenin yanı sıra, Kategorize (Genre), Anadil (Language), Altyazı (Subtitle) alt kriterleri ile ayrı liste olarak kullanıma sunulmuştur. Listeler üzerinde kaynakların bibliyografik bilgilerini gösteren linklerin yanısıra, eleştiri bilgisi (Review), poster (Poster) ve fragmanlar (Fragment) da bulunmaktadır. DVD'ler için ayrıca bölge bilgisi (Region) listeye eklenmiştir.

SoundRecording (Sound CD - Sound Cassette)

Multimedya koleksiyonu içinde yer alan cd ve kaset gibi sesli bilgi kaynakları bu alandan taranır. Tarama için; Yayın Adı (Title), Yazar / Sanatçı (Author/Artist), Anahtar Kelime (Keyword), Konu Başlığı (Subject), Yer Numarası (Call Number) kriterleri bulunmaktadır.

Tarama ekranında; CD ve kasetler Alfabetik olarak listelenmişlerdir. Listeler üzerinde kaynakların bibliyografik bilgilerini gösteren linklerin yanı sıra poster bilgisi listeye eklenmiştir.

Slides (Slaytlar)

Slayt koleksiyonu, slaytın Adı (Title), Yazar / Sanatçı (Author/Artist), Anahtar Kelime (Keyword), Konu Başlığı (Subject), Yer Numarası (Call Number) kriterleri ile taranabildiği gibi, tarama sonucu oluşturulan listedeki slaytların elektronik ortamda düzenlenerek ödünç alabilmeyi sağlamaktadır. İşlem, aşağıdaki şekilde yürütülür:

Slaytların bibliyografik kayıt bilgilerine ulaştıktan sonra görüntülerine erişmek için "View The Slide" tıklanır. 

Gelen görüntü bilgisinde, eserin yapılma yöntemi, boyutları, eserin bulunduğu yer bilgisine de erişilir. Slayt görüntü bilgisi altında yer alan "Add this to my slide list"e tıklanılarak kişisel liste oluşturulma işlemine başlanır. Her eklenecek slayt için bu işlem yapılır. Listeden vazgeçilmek istendiğinde "Remove this from my slide list" seçilir.

Listenin tümüne ulaşmak için "show current list" tıklanır ve istenilen slaytlardan oluşan kişisel dosya aşağıdaki şekilde görüntülenir. Slaytlar ödünç alınmak istenirse, ödünç alınması istenilen tarihler belirtilir, kullanıcı adı ve şifre (e-postalarda kullanılan kullanıcı adı ve şifre) girilir. İsteğin gönderildiği bilgisi görülür. İstenilen slaytların bilgisi ise otomatik olarak Multimedya kısmı'na gelir, Multimedya kısmı istenilen slaytları tray üzerinde ödünç alınabilecek şekilde hazırlar (Sadece, öğretim üyeleri ödünç alabilir).

Slaytlar ödünç alınabildiği gibi, bu listeler istenilen ad ve sayıda kaydedilebilir ve elektronik olarak daha sonraki zamanlarda kullanılabilir. Bu işlem için "Profile Manager" tıklanır. Gelen ekran üzerinde yeralan "Save current slide list as"le liste saklanır, listeden vazgeçilir ise "De activate current slide list" seçilir. 

E-Books (Elektronik Kitaplar)

Sabancı Üniversitesi'nin abone yoluyla sağladığı E-book veritabanları içinde yeralan e-book'lar ile ücretsiz E-book veritabanlarından seçilen e-book'lar bu alandan taranır. E-book'lar; Yayın Adı (Title), Yazar / Sanatçı (Author/Artist), Anahtar Kelime (Keyword), Konu Başlığı (Subject), Yer Numarası (Call Number) kriterleri ile taranabildiği gibi, abone olunan ve ücretsiz E-book veritabanlarının listelerine de bu alandan erişilebilir. 

University Archives (Üniversite Tarihi Arşivi)

Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşu, yapısı, işleyişi hakkında bilimsel belgesel nitelik taşıyan, üniversite tarihine ışık tutacak her tür ve ortamdaki belgelere bu alandan ulaşılır. Koleksiyon, Yayın Adı (Title), Anahtar Kelime (Keyword), arşiv için üniversitenin süreçlerine bağlı özel olarak geliştirilmiş Konu Başlığı (Subject) ve Yer Numarası (Call Number) kriterleri ile taranabilmektedir. Sınıflama planına ulaşmak isterseniz "Understanding the Location of the Information Resources"a tıklayabilirsiniz.

SU E-Thesis (Sabancı Üniversitesi Tezleri)

Sabancı Üniversitesi lisansüstü ve doktora tezlerinin bibliyografik kayıtlarına, bu alandan ulaşılır. Tezler; Konu, Başlık, Yazar Adı, Fakülte Adı, Derecesi ve Yer Numarası kriterleriyle taranır. Tezlerin tam metin elektronik kopyasına, sadece Bilgi Merkezi tarama terminallerinden erişilir, bu makinelerden tam metin veriler download edilemez ve saklanamaz. Tezin özeti, içindekiler ve kaynakçasına kampus içi ve dışı her yerden erişilir.

SU E-Literature (Sabancı Üniversitesi Mensuplarının Çalışmaları)

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyelerinin PrePrint, Lecture Note, Working Paper ve Research Paper  türlerindeki faaliyetleri ile seçilmiş Öğrenci Projeleri ve idari personelin çalışmalarını içerir. 

Rezerv ve Elektronik Rezerv Koleksiyonu

Ders programlarını desteklemek amacı ile öğretim üyelerinin istekleri doğrultusunda oluşturulan, öğrencilerin yararlandığı özel bir koleksiyondur. İki şekilde taranır:

Faculty Member (Öğretim Üyesi Adına göre)

Bilgi kaynaklarını belirleyen ve ilgili dersi veren öğretim üyesinin soyadıyla taranır.

Örnek

Kadıoğlu, Ayşe
Neyzi, Leyla

Course Name (Ders Adına göre)

Rezerv bilgi kaynakları, ilgili oldukları ders adları veya kodları altında da taranır. Ders kodu yazılırken harflerden sonra boşluk bırakılması gerekir.

Örnek

POLS 584
Theorizing Nationalism

Elektronik Rezerv

Rezerv koleksiyonu içinde yer alan makalelere elektronik olarak Katalog'tan erişilir. Bu koleksiyon içindeki kayıtların "STATUS" alanında bulunan, "Electronic Copy Available" belirteci, o yayının online okunabileceğini ve çıktısının alınabileceğini gösterir. Yayına erişmek için üniversite tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin girilmesi gerekir.

Yeni Gelenler

Bilgi Merkezi'ne yeni gelen bilgi kaynakları, Konularına (New Arrivals by Subject) ve Bilgi Kaynağı türüne göre (New Arrivals by Type of Material) bu alanda listelenmiştir. Yer Numarası, başlık, yayım bilgilerini içeren listeler sürekli güncellenir ve 1 aylık bilgi kaynağını içerir.

Özel Bağışlar

İçerik olarak Bilgi Merkezi koleksiyon geliştirme kurallarına uygun olan ve en az 1000'in üzerinde bağışlanan bilgi kaynakları, bağış yapan kişinin adı altında, liste olarak bu alanda yer alır.

Ayırtma (Hold / Request)

İlgilenilen diğer bilgi kaynağı bir başka kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise, kullanıcı kaynağı geri getirdiğinde ödünç almak üzere sıraya girilebilir. Bu işlem için tarama yaptıktan sonra bibliyografik kayıt bilgisi ile görünen "Location / Call Number / Status" kısmında yeralan "Status"de görünen "Due# note"u bulunan kaynakların yön bulma menülerinde yeralan "Hold / Request" butonunun tıklanması bu aşamada üniversite tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler girildikten sonra, bilgi kaynağı geri geldiğinde, ayırtılmış olacaktır. 

Ayırtılan bilgi kaynağının durumu ile ilgili bilgiler "Bilgi Merkezi Hesabım / My Account " alanındaki "Request (hold) Outstanding" butonu altından izlenebilir. İsteklerden iptal edilmesi istenenler iptal edilebilir.

Kullanıcı Kayıtları Görüntüleme (Bilgi Merkezi Hesabım / My Accounts)

Kulanıcının Bilgi Merkezi'nden aldığı bilgi kaynaklarının durumunu izleyebilmesi ve elektronik ortamdaki hizmetleri düzenleyebilmesi için kullanıcı kayıtları kullanıcı adı / şifre (LDAP) aracılığıyla sistem üzerinden kullanılabilir hale getirilmiştir. Bilgi Merkezi kullanıcı kayıtlarına ulaşmak ve işlemleri gerçekleştirmek için öncelikle katalog üzerinden veya BM Web Sitesindeki "Bilgi Merkezi Hesabım / My Account " alanına girmek gerekmektedir. 

Sisteme giriş yaptıktan sonra ekran üzerinde kullanıcı kayıtları ile ilgili her tür bilgi /durum görülebilir.

Bu alan üzerinden aşağıdaki işlemler yapılır:

 • Ödünç alınan bilgi kaynaklarının süresi ve cezaları öğrenilebilir,
 • Ayırtılmış bilgi kaynakları izlenebilir / iptal edilebilir (#Request (hold) Outstanding),
 • ILL / doküman sağlama (#Interlibrary Loan Request) istekleri görülebilir,
 • Oda rezervasyon bilgisi (#item booked for future use) istekleri görülebilir/iptal edilebilir,
 • Yeni yayın duyuru hizmeti için gerekli ayarlamalar (Search Catalog / Preferred Search) yapılabilir.

Süre Uzatma (Bilgi Merkezi Hesabım / My Account)

Süre uzatma işlemleri için "# items currently checked out" alanına girilir. Ödünç alınan bilgi kaynaklarının süreleri görülebileceği gibi cezaya girmiş olan bilgi kaynakları ve ceza bedelleri de öğrenilebilir. Cezaya girmemiş bilgi kaynaklarının sürelerini uzatabilmek için, yanlarındaki kutucukların işaretlemesi ve "Renew Selected Items" butonunun tıklanması yeterlidir. 

Yeni Yayın Duyuru Hizmeti (Bilgi Merkezi Hesabım / My Account)

Kullanıcılar, Bilgi Merkezi'ne yeni gelen kaynaklar için duyuru hizmeti alabilirler. Koleksiyona yeni eklenen bilgi kaynaklarının bilgileri, otomatik olarak, ayda 1 kez, hizmeti alan kullanıcı e-posta adresine gelir. Yeni yayın duyuru hizmetinden yararlanmak için aşağıdaki işlemler yürütülür:

 • "Bilgi Merkezi Hesabım / My Account " alanında gelen kısma üniversite tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre bilgisi girilerek kullanıcı kaydına ulaşılır.
 • "Search the Catalog"a girilir ve katalog sayfasına ulaşılır, katalog sayfasından "Subject" tarama kriteri seçilerek, istenilen konu başlığı taranır. (istendiğinde diğer tarama kriterleri de seçilebilir.) Tarama sonucu çıkan başlık "Mark" edilir ve "Save" butonuyla saklanır. Bu ekrandan "Patron Record"a tıklanır ve kullanıcı kaydına geri dönülür.
 • Kullanıcı kaydında yeralan "Preferred Search butonu" tıklanarak, kaydedilen taramalara ulaşılır ve konu başlıkları yanında yeralan kutucuklar işaretlenir. (Mark for e-mail)

My Reading History (Bilgi Merkezi Hesabım / My Account) 

Kullanıcılar, "Bilgi Merkezi Hesabım / My Account " alanından "My Reading History" fonksiyonunu aktif hale (Opt In) getirebilir. Bu fonksiyon, kullanıcıların Bilgi Merkezi'nden ödünç aldıkları bilgi kaynaklarının listesini, ödünç alma bilgileri ile gösterme olanağı sağlar. İptal etmek için bu fonksiyon "Opt Out" yapılır.

Export (Kayıt alma)

Tarama yapılarak ulaşılan bibliyografik kayıt bilgileri alınmak istendiğinde, tarama sonuçlarının bulunduğu ekran üzerinde, ilgili kayıt(lar)ın sol başında bulunan kutular işaretlenir. Ekranın alt kısmında yer alan "Saved Marked Record" butonu ile bu kayıtlar ana listeden ayrı olarak saklanır. 

Tarama ekranının üstünde yer alan "Export Saved List" butonu ile, export menüsüne geçilir. Gönderilecek format (Full Display, Pro-Cite, End-Note, MARC) ve gönderme biçimi (E-posta, bilgisayara kaydetme) seçilir, bilgisayara kaydedilir veya e-posta ile gönderilebilir.

İstek Formları (Bilgi Kaynağı / ILL ve Doküman Sağlama)

Kullanıcılar Bilgi Merkezi Koleksiyonuna eklenmesini önerdikleri bilgi kaynaklarını, ILL isteklerini ve makale isteklerini BM web sitesi üzerindeki "İstek Formları" aracılığı ile iletebilirler. İstekler otomatik olarak ilgili kısımlara iletilir. 

Oda Rezervasyonu

Bilgi Merkezi'nde bulunan multimedya ve grup çalışma odaları, kişisel multimedya karelleri, sistem üzerinden rezerv edilebilir. Bu işlem için BM Web Sitesi üzerindeki "Oda Rezervasyonu" alanına girmek ve rezerv edilmek istenilen odanın boş saatlerini belirlemek gereklidir.

Oda rezervasyonu ile ilgili bilgiler, "Bilgi Merkezi Hesabım / My Account " alanından girilerek izlenebilir, istenildiği takdirde istek iptal edilebilir.

Katalog taramaları sırasında dikkat edilmesi gereken önemli ögeler aşağıda verilmiştir:

 • Taramalarda küçük ya da büyük harf kullanılabilir. Sistem, bunları küçük harf olarak algılar.
 • Katalog taramada, tarama esnasında başlangıç ek (Article)'lerini dikkate almaz. Bu eklerden bazıları;
  a, an, the, les, das, des, l', la vb.
  Örneğin: The Newyorker = Newyorker
 • Kullanılan büyük harfin ön ek olarak algılanmaması için iki kere yazılması gereklidir. Örnek; "A to Z Alphabet" adlı kitap için yapılacak tarama "AA to Z Alphabet" şeklinde olmalıdır.
 • Stopwords olarak tanımlanan kelimeler, Keyword taramasında dikkate alınmaz. Bunlardan bazıları;
  and, but, das, der, des, eine, for, from, ist, las, les, los, that, the, this, und, what, where, which, who, with, zur.
  Bu kelimeler, Author, Title, Subject alanlarında indekslidir, taranabilir.
 • Pipe ( | )* işareti kelimenin sonunda kullanıldığında, tam olarak o kelimenin geçtiği başlıkların taranmasını sağlar. Bu bağlaç sadece, Author, Title ve Subject taramalarında etkindir.
 • Örnek; Title alanında "cat |" taraması, sadece başlığı Cat olan kayıtları getirir. Catalysor, Catastrophe gibi ilgili diğer kayıtlar ekrana gelmez.
 • Taramalarda, noktalama işaretleri boşluk olarak algılanır. Bunlar;
  ' " ( ) - / . * $ ! @ % + = _ ^ : ; \ ' #,
 • & işareti AND operatörü olarak algılanır.
 • Before, after, near gibi terimlerin "keyword"den "Wildcards (", "")"larla yapılması gereklidir.