Diğer

Üyelik

  • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından yararlanmak için hafta içi normal çalışma saatlerinde, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak başvuruda bulunabilirler.  
  • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
  • Uygun görülenlere, günlük yararlanma izni verilir ve Bilgi Merkezi'nden "Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı" doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
  • Daha uzun süre yararlanmak isteyenlerden istekleri uygun görülenler, "Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı" doğrultusunda üyelik aidatını ödeyerek 3 aylık üyelik işlemlerini başlatırlar. İşlemlerini tamamlayanlar için Kampüs ana giriş kapısının e-posta adresine dış kullanıcının adının ve üyelik bitiş tarihinin bilgisi, kullanıcının e-posta adresine de Cc yapılarak, gönderilir.
  • Yararlanma süresi tamamlananlar, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenlerin, Güvenlik Bölümü'ne bildirilerek Üniversiteye girişi engellenir. Süresi dolanlar, süre yenileme başvurusunda bulunabilirler.
  • Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Danışma ve Bilgilendirme

Diğer Dış Kullanıcılar, tanıtma ve bilgilendirme amaçlı oryantasyon programlarından yararlanabilir, özel amaçlı oryantasyon programları isteyebilirler.

Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 

Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.

Ödünç Alma ve Yararlanma

Hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler. Bilgi kaynağı ödünç alamazlar.

Multimedya, Grup Çalışma Odaları, Kareller ve Ekipmanlarından Yararlanma

Hizmetlerden yararlanamazlar.

Doküman Sağlama 

Yurt içi ve yurt dışı doküman sağlama isteğinde bulunamazlar.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

Yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerinden yararlanamazlar.

Çoğaltma

Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.