Sanayi ve Ticari Kuruluşlar Kuralları

Sanayi ve Ticaret Kuruluşları, Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından paketler doğrultusunda yararlanabilirler. Yararlanma olanakları paketlere göre aşağıda verilmiştir:

 

Veritabanları

 

               

Üyelik

Yerinde Yararlanma

Danışma ve Bilgilendirme

Çoğaltma

Ödünç Alma

Yerinde Yararlanma

Tarama İsteyebilme

Tutar

Paket 1 3 kişi     2.000TL
+ KDV
Paket 2 3 kişi 30 gün />
6 kitap
  3.600TL
+ KDV
Paket 3 5 kişi 30 gün /
6 kitap
4.000TL
+ KDV

Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından yararlanabilmek için, seçilen paket doğrultusunda "Üyelik" formunun doldurulması gereklidir. Üyelik başvurusu uygun görülen kurumlar, üyelik aidatını ödedikten sonra, 1 yıl süre ile hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

Yukarıda belirtilen üyelik paketlerinin dışında farklı istekleriniz olursa reference@sabanciuniv.edu adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üyelik

Bilgi Merkezi tarafından sağlanan hizmet ve olanakları kullanmak isteyen Sanayi ve Ticaret Kuruluşları, hafta içi mesai saatlerinde Bilgi Merkezi Üyelik Formunu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Üyelik için uygun görülmeyen kişilere durum, e-posta ile bildirilir. 

Uygun görülen kişiler, kimlik belgesinin fotokopisini ve bir adet vesikalık fotoğraflarını gönderip Üyelik Aidatları sayfasında yer alan ödemeyi gerçekleştirerek üyelik sürecine başlarlar.

Gerekli işlemleri tamamlayan kuruluşlara, 1 yıl süreyle paket türüne göre aynı anda 3 ya da 5 Geçici Tanıtım ve Giriş Kartı verilir. Kimlik kartlarına sahip kurumsal kullanıcılar, "Bilgi Merkezi Genel Kural Dokümanı”na tabi olarak hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

Üyelik başvurusu uygun görülen kullanıcılar, seçtikleri üyelik doğrultusunda, üyelik aidatını ödedikten sonra, hizmet ve olanaklardan 1 yıl süre ile yararlanabilirler.

Üyelik süresi sona eren kurumsal kullanıcılar, kimlik kartlarını iade etmek zorundadırlar. Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. İlgili kurumlara, uyarılara rağmen kimlik kartlarını iade etmeyen kurumsal kullanıcılar bildirilir. Söz konusu kimlik kartları bir hafta içinde iade edilmezse, Güvenlik Bölümü bilgilendirilir ve bu kullanıcıların Üniversiteye girmesine izin verilmez.

Kurumlar, üyelik sürelerinin uzatılması için müracaat edebilir. Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler. 

Hizmetlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar, üye olma hakkına sahip olan kurumların sorumluluğu altındadır. Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur. 

Kullanıcıların hizmetlerle ilgili kurallara uymamaları durumunda, hizmetlerin kullanımıyla ilgili kurumlara verilen izin, iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Bahsi söz konusu kuruluşların daha sonraki üyelik başvuruları ise 3 yıl süreyle kabul edilmeyecektir. Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. 

Üyelerin faydalanacağı hizmetleri ile yıllık üyelik ücretleri her yılın ilk gününden önce "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu" tarafından belirlenir ve bu talimatlar Rektör’ün onayından sonra uygulanır. Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu (IIC-C810-02)" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır. 

Sanayi ve Ticaret Kuruluşları Bilgi Kaynağı Talebinde bulunamaz ve Eğitim Materyali Üretimi Hizmetinden yararlanamazlar.

Referans Hizmetleri

Sanayi ve Ticaret Kuruluşları oryantasyon programlarından faydalanabilir. Bilgi Merkezi'nin erişimine olanak sağladığı Online Katalog ile birlikte Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişilebilir ve kaynakların kullanımı ile ilgili yardım talep edebilirler.

Ödünç Alma ve Yararlanma

 • Sanayi ve Ticaret Kuruluşları 30 gün boyunca 6 kitap ödünç alabilir ve başkaları tarafından talep edilmedikçe aynı dönem için bir kez daha bu kaynakların süresini yenileyebilirler.

 • Koleksiyonların kullanımı ve ödünç alınmasına ilişkin hizmetler aşağıdaki şekilde yürütülmektedir:

Aşağıdaki kaynakları hem Bilgi Merkezi'nde yerinde kullanabilirler hem ödünç alınabilir:

 • Açık raf sisteminde düzenlenmiş "Genel Koleksiyon"
 • Bilgi kaynaklarının büyüklüğü nedeniyle farklı bir yerde saklanan "Oversize Koleksiyonu”

Yalnızca Bilgi Merkezi içinde ve gözetim altında olmak kaydıyla kullanabilirler:

 • Nadir bilgi kaynaklarından oluşan "Nadir Eserler Koleksiyonu"

Elektronik dergiler ve birçok veritabanı, günün 24 saati kampüs içinde erişime açıktır, bu kaynaklara kampüs dışından erişim sağlanmamaktadır.

Aşağıdaki koleksiyonları yalnızca Bilgi Merkezi'nde kullanabilirler:

 • Referans amacıyla düzenlenen "Referans Koleksiyonu";
 • Dergilerin güncel ve eski sayılarından oluşan "Süreli Yayınlar Koleksiyonu";
 • Formatından dolayı özel bir düzenleme gerektiren "Multimedya Koleksiyonu".

Aşağıdaki koleksiyonları kullanamazlar:

 • Sadece öğretim üyelerinin kişisel kullanımı için öğretim üyeleri tarafından kurulan "Öğretim Üyesi Rezerv Koleksiyonu";
 • Eğitim programlarını desteklemek amacıyla öğretim üyeleri tarafından kurulan "Öğrenci Rezerv Koleksiyonu";
 • Eğitim programını desteklemek amacıyla düzenlenen "Slayt Koleksiyonu".

Aşağıdaki hizmetlerden yararlanamazlar:

 • Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL),
 • Doküman Sağlama,
 • Haftalık Duyuru hizmetinden yararlanamazlar.

Ödünç alınan kaynakların sürelerinin uzatılması ve bilgi kaynaklarının ayırtma istekleri için reference@sabanciuniv.edu adresine e-posta gönderilir.

Koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına “Ödünç Verme Prosedürü (PIC-C840-0201)”  doğrultusunda gecikme bedeli işlemleri uygulanır ve gecikme bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme bedeli alınmaz.  

Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için “Ödünç Verme Prosedürü (PIC-C840-0201)” doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan gecikme bedeli" uygulanır. Gecikme bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.   

Ödünç alınan kaynaklar, iade tarihinden itibaren 60 gün içinde iade edilmezse "kayıp" olarak kabul edilir.

Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için  “Ödünç Verme Prosedürü (PIC-C840-0201)” doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. 

İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kurumlar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.

Ödünç alınacak bilgi kaynaklarının sayısı, süresi, gecikenlerin gecikme bedeli miktarı ile kaybedilen ve hasar görenlere uygulanacak işlem bedeli her yılbaşı öncesinde "Bilgi Merkezi Danışma Kurulu (IIC-C810-02)" tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.

Çoğaltma

Sanayi ve Ticaret Kuruluşları telif hakkı kurallarına uygun olarak gerekli ödemeleri yaparak fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

Üyelik

 

 • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından "Paket 1" doğrultusunda yararlanmak isteyen kuruluşlar, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler. 
 • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
 • Uygun görülenler,  kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.
 • İşlemleri tamamlayan Kurumlara aynı anda kullanılabilecek en çok 3 adet, 1 yıl süreli kimlik kartı verilir. 
 • Kimlik kartına sahip olan kurum kullanıcıları, Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
 • Kurumlar, Bilgi Merkezi'nden kendi adına yararlanan kullanıcılarını yılda iki kez değiştirebilirler.
 • Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcıların Üniversiteye girişi engellenir.
 • Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler.
 • Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur.
 • Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde Bilgi Merkezi Danışma Kurulu tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.
Danışma ve Bilgilendirme
 
 • Hizmet ve olanakların tanıtıldığı, genel oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Bilgi ve belgelere erişim için destek isteyebilirler.
 • Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 
 • Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.
Ödünç Alma ve Yararlanma

Bu paketten yararlanan kullanıcılar aşağıdaki hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler.

 • Bilgi kaynaklarını yerinde inceleyebilirler, ödünç alamazlar. Basılı bilgi kaynaklarından telif hakları kuralları doğrultusunda, ücretini ödeyerek basılı kopyasını alabilirler.
 • Veritabanlarında her tür tarama yapabilir, sonuçlarını görebilir, istedikleri e-posta adresine makaleleri gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
 • Basılı dergileri inceleyebilir ve ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
 • Elektronik dergilerin içeriğine erişebilir, makaleleri inceleyebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
Multimedya ve Grup Çalışma Odaları
Kareller ve Ekipmanlar

 
 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman  için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve bedel ödeninceye kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Doküman Sağlama Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamazlar.
Çoğaltma Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

 

Üyelik
 • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından "Paket 2" doğrultusunda yararlanmak isteyen kuruluşlar, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler. 
 • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
 • Uygun görülenler,  kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.
 • İşlemleri tamamlayan Kurumlara aynı anda kullanılabilecek en çok 3 adet, 1 yıl süreli kimlik kartı verilir. 
 • Kimlik kartına sahip olan kurum kullanıcıları, Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
 • Kurumlar, Bilgi Merkezi'nden kendi adına yararlanan kullanıcılarını yılda iki kez değiştirebilirler.
 • Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcıların Üniversiteye girişi engellenir.
 • Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler.
 • Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur.
 • Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Üyelik hizmetlerinden yararlanabilecekler ile yıllık üyelik aidatı, her yılbaşı öncesinde Bilgi Merkezi Danışma Kurulu tarafından saptanır, Rektör'ün onayına sunularak uygulanır.
Danışma ve Bilgilendirme
 • Hizmet ve olanakların tanıtıldığı, genel oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Bilgi ve belgelere erişim için destek isteyebilirler.
 • Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir. 
 • Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.
Ödünç Alma ve Yararlanma

Ödünç Alma Hizmetleri

Paket 2 kullanıcıları, kaynaklardan yerinde yararlanacağı gibi, 30 gün süre ile adet kitap ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, aynı süreler ile bir kez daha yenileyebilirler.

Koleksiyonlardan yararlanma ve ödünç alma hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür;

 • " Book Collection" ve " Oversize Book Collection "dan Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilir ve kurum adına çıkarılmış olan kimlik kartı ile ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayanlar ödünç alamazlar.
 • "Faculty Reserve Collection", "Student Reserve Collection" ve "Slide Collection"dan yararlanamazlar.
 • "Reference Collection", "Serials Collection" ve "Multimedia Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilirler. 
 • "Rare Collection"dan sadece Bilgi Merkezi içerisinde ve denetimli olarak yararlanabilirler.
 • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Bu bilgi kaynaklarına kampüs dışından erişemezler
 • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"daki ödünç alınabilen bilgi kaynaklarının uzatılma ve ayırtılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler.
 • "Multimedia Collection" dışındaki koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan  bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme cezası alınmaz.
 • Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan ceza bedeli" uygulanır. Ceza bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.  
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kurumlar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.

Yararlanma Hizmetleri

Bu paketten yararlanan kullanıcılar aşağıdaki hizmet ve olanaklardan ancak yerinde yararlanabilirler.

 • Elektronik dergilerin içeriğine erişebilir, makaleleri inceleyebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
 • Veritabanlarında her tür tarama yapabilir, sonuçlarını görebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
 • Basılı dergileri inceleyebilir ve ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
Multimedya ve Grup Çalışma Odaları
Kareller ve Ekipmanlar
 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir.
 • Multimedya, Projeksiyon ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman  için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve bedel ödeninceye kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Doküman Sağlama Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamazlar.
Çoğaltma Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.

 

Üyelik

 • Bilgi Merkezi hizmet ve olanaklarından "Paket 3" doğrultusunda yararlanmak isteyen kuruluşlar, Bilgi Merkezi Üyelik ve Yararlanma İstek Formu'nu doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirler. 
 • Uygun görülmeyenlere durum, yazılı olarak bildirilir.
 • Uygun görülenler,  kimlik kartı fotokopisi ve 1 fotoğraf ile Bilgi Merkezi Üyelik Aidatları Dokümanı doğrultusunda aidatlarını ödeyerek üyelik işlemlerini başlatırlar.
 • İşlemleri tamamlayan Kurumlara aynı anda kullanılabilecek en çok 5 adet, 1 yıl süreli kimlik kartı verilir. 
 • Kimlik kartına sahip olan kurum kullanıcıları, Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri ve Genel Kurallar Dokümanı doğrultusunda hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.
 • Kurumlar, Bilgi Merkezi'nden kendi adına yararlanan kullanıcılarını yılda iki kez değiştirebilirler.
 • Üyelik süresi tamamlanan kurum kullanıcıları, kimlik kartını iade etmek zorundadırlar. Uyarıya rağmen kartını iade etmeyenler, ilgili Kuruma bildirilir. Bir hafta içerisinde iadesi sağlanmaz ise, Güvenlik Birimi'ne bildirilerek kullanıcıların Üniversiteye girişi engellenir.
 • Kurumlar üyelik süresinin uzatılması veya paket değişimi için yeniden başvuruda bulunabilirler.
 • Kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlardan, üyelik hakkı verilen kurum sorumludur.
 • Kullanıcıları yararlanma kurallarına uymayan kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
Danışma ve Bilgilendirme
 • Hizmet ve olanakların tanıtıldığı, genel oryantasyon programları isteyebilirler.
 • Bilgi ve belgelere erişim için destek isteyebilirler.
 • Her tür bilgi isteklerini yazılı, sözlü ve elektronik olarak iletebilirler. İstekler 24 saat içerisinde karşılanır veya rapor edilir.
 • Bilgi Merkezi'nin erişime hazırladığı bilgilerin online kataloğu olan OPAC aracılığı ile Bilgi Merkezi koleksiyonlarına erişebilir ve yararlanma ile ilgili yardım isteyebilirler.
Ödünç Alma   ve Yararlanma

Ödünç Alma Hizmetleri

Paket 3 kullanıcıları,  kaynaklardan yerinde yararlanacağı gibi, 30 gün süre ile adet kitap ödünç alabilir ve başkalarınca istenmedikçe, aynı süreler ile bir kez daha yenileyebilirler.

Koleksiyonlardan yararlanma ve ödünç alma hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür;

 • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"dan Bilgi Merkezi içerisinde yararlanabilir ve kurum adına çıkarılmış olan kimlik kartı ile ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayanlar ödünç alamazlar.
 • "Faculty Reserve Collection", "Student Reserve Collection" ve "Slide Collection"dan yararlanamazlar.
 • Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Bu bilgi kaynaklarına kampüs dışından erişemezler.
 • "Book Collection" ve "Oversize Book Collection"daki ödünç alınabilen bilgi kaynaklarının uzatılma ve ayırtılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler.
 • "Multimedia Collection" dışındaki koleksiyonlardan ödünç alınan ve iade tarihi yaklaşan  bilgi kaynakları için hatırlatma; geciken bilgi kaynakları için ise uyarı mesajları gönderilir. Geciken bilgi kaynaklarına Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez. Bilgi Merkezi'nin zorunlu olarak kapalı olduğu dönemlerde gecikme cezası alınmaz.
 • Rezerv koleksiyonuna konulmak için istenilen, ancak ödünç alınmış bilgi kaynakları, henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir. Dönem başlamadan istenenler 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyen bilgi kaynakları için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda "1 günlük rezerv kaynaklarına uygulanan ceza bedeli" uygulanır. Ceza bedeli ödeninceye kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören bilgi kaynakları için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan bilgi kaynakları Bilgi Merkezi Yönetimine bildirilir. Kurumlar, Yönetim'den gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamazlar.​​

Yararlanma Hizmetleri

Bu paket kapsamında kullanıcılar aşağıdaki hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

Bilgi Merkezi'ne gelerek;

 • Elektronik dergilerin içeriğine erişebilir, makaleleri inceleyebilir, makaleleri istedikleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler. Veritabanlarında her tür tarama yapabilir, sonuçlarını görebilir, istedikleri makaleleri e-posta adresine gönderebilir veya ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.
 • Basılı dergileri inceleyebilir ve ücretini ödeyerek makalelerin basılı kopyasını alabilirler.

Bilgi Merkezi'ne gelmeden;

 • Sabancı Üniversitesi koleksiyonunda bulunan elektronik dergilerden, sınırsız sayıda makaleyi elektronik olarak isteyebilirler. Sabancı Üniversitesi koleksiyonunda bulunan veritabanlarında istenilen konularda tarama yapılmasını ve sonuçlarının bildirilmesini isteyebilirler.
 • Sabancı Üniversitesi koleksiyonunda bulunan basılı bilgi kaynaklarından, telif hakları kuralları doğrultusunda, ücretini ödeyerek fotokopi isteyebilirler.
Multimedya ve Grup Çalışma Odalarından, Kareller ve Ekipmanlardan Yararlanma 
 • Multimedya / grup çalışma odalarından ve karellerden rezervasyon yapılmasını Referans Bankosundan isteyebilirler. Oda ve karellerden yararlanmak için rezervasyon saatine uyulması gereklidir. Rezervasyon saatini 15 dk geçirenlerin rezervasyonu iptal edilir. Multimedya ve Grup Çalışma odalarının anahtarı / karellerde kullanılacak kulaklık, video / dvd player ve TV kumandaları bir poşet içerisinde ödünç verilir. Geciken ekipman için Gecikme Cezaları Dokümanı doğrultusunda ceza işlemleri uygulanır ve bedel ödeninceye kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
 • Kaybedilen veya hasar gören anahtar / ekipman için Kaybedilen ve Hasar Gören Bilgi Kaynakları ile Multimedya Ekipman Dokümanı doğrultusunda işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar hizmetlerden yararlanılamaz. Bedeli ödemeyen kurumların yararlanma izni iptal edilir ve üyelik aidatları geri ödenmez. Daha sonraki başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.
Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ve Doküman Sağlama Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerarası ödünç alma ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamazlar.
Çoğaltma Ücretini ödeyerek, telif hakları kuralları doğrultusunda, fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden yararlanabilirler.